วิดีโอสอน

  • การตั้งค่าไร้สาย
  • การตั้งค่าซีรีส์ B
  • การตั้งค่า V1 ขนาดเล็ก
  •   อัปเดตเฟิร์มแวร์การ์ด TF Mini Classic ของ V1
  •  V1 mini การตั้งค่าแบบคลาสสิก (poolin Pool Edition)
  •  ขั้นตอนการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหลังการขาย