เฟิร์มแวร์ซีรีส์ B


             

     B-เฟิร์มแวร์                                  B-sdcard

7m 6.8m