ข้อกำหนดการใช้งาน


 

โดยการใช้ THเป็นเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะ THE TERMS ของการใช้งาน; หากคุณไม่เห็นด้วย โปรดอย่าใช้ THเป็นเว็บไซต์.

 

ขอขอบคุณที่เลือกเยี่ยมชม www.ipollo.com ("เว็บไซต์นี้") . คุณลักษณะของเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์และบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ("บริการ") จัดทำโดย Ipollo HK Limited และ/หรือ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ("iPollo" หรือ "เรา") โดยการใช้บริการของเรา คุณได้รับทราบและตกลงว่า: (1) คุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้และ; (2)คุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อกำหนดการใช้งาน")

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต iPollo ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือลบส่วนต่างๆ ของข้อกำหนดการใช้งาน เมื่อใดก็ได้ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเป็นระยะ การใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปของคุณหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงหมายความว่าคุณยอมรับและยอมรับการเปลี่ยนแปลง

นอกจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานแล้ว บางครั้งอาจมีข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมด้วย (เช่น เมื่อทำการสั่งซื้อ คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการสั่งซื้อและข้อกำหนดและเงื่อนไข) หากข้อกำหนดการใช้งานไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดบริการเหล่านั้นจะมีผลบังคับ

การเข้าถึง ใช้ หรือพยายามใช้บริการ iPollo ในลักษณะใดก็ตาม คุณรับทราบว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งาน หากคุณไม่เห็นด้วย โปรดอย่าเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือใช้บริการของเรา

 

1. Cเนื้อหา

 • ข้อความ กราฟิก ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ส่วนต่อประสานภาพ รูปแบบ แผนภูมิ ภาพถ่าย เครื่องหมายการค้า โลโก้ เสียง เพลง วิดีโอ แอนิเมชั่น อาร์ตเวิร์ก และรหัสคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะการออกแบบ โครงสร้าง การเลือก การประสานงาน การแสดงออก "รูปลักษณ์" และการจัดวางเนื้อหาดังกล่าว ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของ ควบคุมหรืออนุญาตโดยหรือของ iPollo และได้รับการคุ้มครองโดยรูปลักษณ์ทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและ กฎหมายเครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
 • เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้งาน ห้ามคัดลอก ผลิตซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ อัพโหลด โพสต์ แสดงต่อสาธารณะ เข้ารหัส แปล ส่งผ่านหรือแจกจ่ายในทางใดทางหนึ่ง (รวมถึง "การจำลอง") ไปยังคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อเผยแพร่หรือแจกจ่ายหรือสำหรับองค์กรการค้าใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก iPollo
 • คุณอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ iPollo ที่มีจุดประสงค์เพื่อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ โดยคุณจะต้อง (1) ใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างจริงจังเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และห้ามคัดลอกหรือโพสต์ ข้อมูลดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายหรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ (2) ไม่แก้ไขข้อมูลดังกล่าว (3) ไม่รับรองหรือรับประกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวที่มีข้อมูลดังกล่าว และ (4) ไม่ลบ ภาษาประกาศกรรมสิทธิ์ในสำเนาทั้งหมดของเอกสารดังกล่าว

 

2. Uมาตรฐานปราชญ์

 • เว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้อย่างผิดกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ต้องห้ามในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายและผลประโยชน์ของบุคคลหรือองค์กรอื่น
 • คุณจะต้องไม่ใช้อุปกรณ์ โปรแกรม หรืออัลกอริธึมรูปแบบใดๆ ในการเข้าถึง รับ คัดลอก หรือตรวจสอบส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา นอกจากนี้ คุณจะต้องไม่เยี่ยมชม รับ หรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ เอกสารหรือข้อมูลบนเว็บไซต์นี้โดยวิธีการใดๆ ที่เว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้ไว้
 • คุณจะต้องไม่พยายามเข้าถึง ถอดรหัส หรือใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายอื่นใดเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เนื้อหา หรือบริการของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องไม่ติดตาม ค้นหาย้อนกลับ ถอดรหัส หรือถอดรหัสข้อมูลลูกค้าใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ID ของผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง ไปยังแหล่งที่มา หรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ หรือบริการหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีให้หรือนำเสนอโดย หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ ในทางใด ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการระบุตัวตนหรือข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลของคุณเองตามที่เว็บไซต์นี้ให้ไว้
 • คุณจะต้องไม่ละเมิดกลไกความปลอดภัยหรือมาตรการรับรองความถูกต้องที่ใช้โดยหรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ คุณต้องไม่ตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบจุดอ่อนของเครือข่ายใดๆ ของเว็บไซต์นี้หรือที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ หรือเปิดการโจมตีในรูปแบบใดๆ ต่อเว็บไซต์
 • คุณตกลงว่าคุณจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์นี้หรือระบบหรือเครือข่ายของ iPollo มีภาระงานจำนวนมากอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สมส่วน หรือระบบหรือเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้หรือเพื่อ
 • คุณตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือกิจวัตรใดๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์นี้ หรือธุรกรรมใดๆ ที่ดำเนินการบนเว็บไซต์นี้ หรือกับการใช้เว็บไซต์นี้ของบุคคลอื่น
 • คุณไม่สามารถปลอมแปลงส่วนหัวหรือจัดการกับตัวระบุเพื่อปกปิดที่มาของข้อความหรือการส่งข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งไปยัง iPolloon หรือผ่านเว็บไซต์นี้หรือบริการใดๆ ที่นำเสนอบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ คุณต้องไม่แสร้งทำเป็นว่าคุณเป็น หรือว่าคุณเป็นตัวแทนของบุคคลอื่น หรือแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
 • คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามเงื่อนไขการใช้งาน หรือเพื่อเรียกร้องการดำเนินการของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของ iPollo หรือผู้อื่น
 • คุณต้องมีอายุเพียงพอตามกฎหมายและสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ iPollo ไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์ใช้บริการ iPollo และซื้อผลิตภัณฑ์ iPollo ใดๆ ห้ามมิให้ผู้เยาว์ใช้และใช้งานผลิตภัณฑ์ iPollo โดยเด็ดขาด และ iPollo จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม การจัดเก็บ และการจัดวางผลิตภัณฑ์ iPollo

 

3. Aบัญชี, พีรหัสผ่าน และ สความปลอดภัย

 • คุณอาจต้องลงทะเบียน iPolloID หรือเข้าสู่ระบบ iPollo ID เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันหรือบริการบางอย่างบนเว็บไซต์นี้ การลงทะเบียนบัญชี iPollo แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณคือบุคคลที่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ iPollo เสนอให้ตามกฎหมายภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ
 • คุณยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปกป้องความลับของข้อมูลบัญชีของคุณ รวมถึงรหัสผ่านของคุณ คุณยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการกระทำใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหรือกับบัญชีของคุณ ในกรณีที่คุณไม่สามารถรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวได้
 • หากคุณพบว่าบัญชีของคุณมีความผิดปกติหรือความผิดปกติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสผ่านที่จะถูกเปลี่ยนหรือบัญชีที่เข้าสู่ระบบหรือใช้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณควรแจ้ง iPollo หากคุณไม่รักษาความลับ ข้อมูลบัญชีของคุณทำให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณ ซึ่งนำไปสู่ความเสียหายต่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ iPolloor รายอื่น คุณอาจจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว
 • คุณจะไม่ใช้ iPolloID ของคนอื่นในเวลาใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของบัญชี iPollo ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของคุณในการปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้

 

4. Pความไม่เป็นระเบียบ

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวของ IPollo มีผลบังคับใช้กับการใช้เว็บไซต์นี้ และข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานโดยการอ้างอิงนี้ รายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ iPollo สามารถดูได้บนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ควรสังเกตว่าการเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูลที่ส่งระหว่างตัวคุณกับเว็บไซต์นี้ไม่ปลอดภัยหรือเป็นความลับอย่างสมบูรณ์ และเป็นไปได้ว่าข้อมูลและข้อมูลที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์นี้อาจถูกผู้อื่นดักจับได้ iPollo ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยและการรักษาความลับของลิงก์เครือข่ายและข้อมูลที่ส่งระหว่างตัวคุณกับเว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจว่าข้อความหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์นี้อาจถูกอ่านหรือดักฟังโดยผู้อื่น แม้ว่าจะมีประกาศพิเศษว่า การส่งเฉพาะ (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต) ถูกเข้ารหัส

 

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา
  • เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นของ iPollo และ/หรือบุคคลที่สาม และได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้และกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ ไม่มีการให้ใบอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณไม่ได้ให้ ถ่ายโอน หรือให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในเนื้อหาแก่คุณ
  • คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้เนื้อหาในลักษณะใด ๆ ยกเว้นการใช้บริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดการใช้งาน เว็บไซต์นี้สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณต้องไม่พิมพ์ คัดลอก แก้ไข เผยแพร่ ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งซ้ำ โอน อัปโหลด ดาวน์โหลด จัดเก็บ แสดงในที่สาธารณะ ขาย อนุญาต วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัสหรือแยกส่วนเนื้อหาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก iPollo บันทึกและยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายลิขสิทธิ์อนุญาตและ/หรือสำหรับการดาวน์โหลดและพิมพ์เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกส่วนบุคคลเท่านั้น
  • “โลโก้ iPolloMiner” ที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้หมายถึงเครื่องหมายการค้า โลโก้ การออกแบบ และสัญลักษณ์ที่ถือครองตามกฎหมายโดย iPollo ในปัจจุบันหรือในอนาคต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง IPOLLO、IPOLLOMINER、iPolloMiner、PineappleMiner (เรียกรวมกันว่า “iPollo) โลโก้นักขุด”) โลโก้ที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นของ iPollo ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า ฯลฯ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก iPollo องค์กรหรือบุคคลใดๆ จะต้องไม่:
 • ใช้หรืออนุญาตให้พนักงานคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิ์และประโยชน์ของโลโก้ iPollo Miner ทั้งหมดหรือบางส่วน
 • ใช้โลโก้ที่สับสนคล้ายกับโลโก้ iPollo Miner;
 • ใช้เครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับโลโก้ iPolloMiner หรือใส่โลโก้ iPollo Miner 
 • แสดงรายการโลโก้iPollo Miner ในลักษณะใดๆ บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Wechat, Weibo, Facebook, Twitter และเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆ หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ iPollo จากเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่เป็นเจ้าของ .
  • นอกจากนี้ คุณต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ละเมิด ละเมิด หรือยักยอกสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ iPollo หรือบุคคลอื่นใด และการละเมิด การละเมิด หรือการใช้อย่างไม่เหมาะสมดังกล่าวจะถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตให้คุณใช้หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้ไอคอนของ iPollo ที่อยู่ไซต์หรือวิธีการอื่นใดในการไฮเปอร์ลิงก์ไซต์อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ กับหน้าใด ๆ ในเว็บไซต์เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก iPollo

 

6. ลิงก์ไปยังไซต์อื่นและไปยัง iPollo ไซต์

 • เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามอิสระอื่น ๆ ("ไซต์ที่เชื่อมโยง") ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกสำหรับผู้เยี่ยมชมของเราเท่านั้น iPollo ไม่ได้ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับเนื้อหา บริการ และข้อมูลที่ให้ไว้ในไซต์ที่เชื่อมโยง และไม่ควรถือว่าลิงก์เหล่านี้เป็นคำแนะนำหรือการอนุญาตโดย iPollo เกี่ยวกับไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ ไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ iPollo และ iPollo จะไม่รับผิดชอบและไม่รับรองเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว คุณจะต้องใช้วิจารณญาณของคุณเองเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้

 

7. Rการรักษาสิทธิ์

 • iPollore ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อไปนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ: (1)ระงับหรือยุติการดำเนินการหรือเข้าถึงทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่คำนึงถึงเหตุผล; (2) แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ ตลอดจนนโยบาย ข้อกำหนด หรือข้อใด ๆ ที่บังคับใช้ (3)ระงับการดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษา การเปลี่ยนแปลงข้อผิดพลาด หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอ

 

8. Sการกระทำและนโยบายการส่งออก

 • iPolloes ไม่มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับประเทศ ภูมิภาค หรือบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร หรือเข้าร่วมในการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศ ภูมิภาค หรือบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ iPollo ได้ หากคุณอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ หรือการคว่ำบาตรที่สอดคล้องกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่กำหนดโดยรัฐบาลของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดในการส่งออกและส่งออกซ้ำอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาหรืออื่นๆ ที่อาจใช้กับสินค้า ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี และบริการ

 

9. Product S อัพพลี

 • ผลิตภัณฑ์ บริการ และคำอธิบายที่เกี่ยวข้องที่แสดงบนเว็บไซต์นี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศและภูมิภาค หากคุณต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเรา
 • คุณรับทราบและยอมรับว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคตลอดชีวิต และคำสั่งซื้อทั้งหมดจะทำตามความต้องการที่ระบุไว้โดยการขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

 

10. Dคำปฏิเสธความรับผิดชอบ

 • เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้มีให้สำหรับการใช้งาน CINVENIENT ของคุณเท่านั้น IPOLLO ไม่สัญญาว่าไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ บริการหรือคุณลักษณะของไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่หยุดชะงัก หรือข้อบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไขหรือการใช้งานของคุณ เว็บไซต์จะให้ผลลัพธ์เฉพาะ IPOLLO ไม่รับประกันความพร้อมใช้งาน ความต่อเนื่อง และการเข้าถึงของเว็บไซต์นี้ เนื้อหา หรือ บริการเว็บไซต์นี้และเนื้อหามีให้ใน 'ตามสภาพ' ในฐานะผู้ใช้ คุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ หากคุณรู้สึกไม่พึงพอใจกับส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ แนวทางเดียวในการดำเนินการแก้ไขคือการหยุดใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ เนื่องจากข้อจำกัดของการเยียวยาถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงของคุณกับ IPOLLO  เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้
 • ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่มี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ การกำหนดค่า พารามิเตอร์ มาตรฐานทางเทคนิค และเนื้อหาบริการ อาจมีความแตกต่างกันตาม ฟังก์ชัน การกำหนดค่า พารามิเตอร์ และมาตรฐานทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่ให้มาอาจถูกปรับเปลี่ยนในขั้นตอนต่างๆ ของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้น และอาจใช้เวลาสักครู่สำหรับIPOLLOในการอัปเดต C ข้อมูล. ดังนั้น อาจมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณเห็นบนเว็บไซต์นี้และผลิตภัณฑ์จริงที่คุณซื้อหรือผลิตภัณฑ์สำหรับขายในตลาดของคุณIPOLLO ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้.
 • ข้อจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นใช้กับความเสียหาย ความรับผิด หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ข้อผิดพลาด การละเลย การหยุดชะงัก การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอน ความเสียหาย การประมวลผล ความเสียหาย ของหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง หรือใช้ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อหรือสาเหตุอื่นใดของการกระทำ

 

11. Lการเลียนแบบหนี้สิน

 • ฉันไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น IPOLLOและบริษัทในเครือจะต้องรับผิดต่อคุณในทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่องหรือ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (รวมถึงค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานของคุณ หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาทางอ้อมใดๆ ของคุณ ผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา การละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) ธรรมนูญ หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าหน่วยงานใดจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหาย
 • หากการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายในรูปแบบใดๆ ความรับผิดที่สมบูรณ์และสูงสุดที่IPOLLO และ บริษัทในเครือจะถือว่าไม่เกินผลรวมของค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือฟังก์ชันของเว็บไซต์นี้.

 

12. การชดใช้ค่าเสียหาย

 • คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือครอง iPollo เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น รุ่นก่อน ผู้สืบทอดผลประโยชน์ พนักงาน ตัวแทน บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ โดยไม่มีอันตรายจากความต้องการ การสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงทนายความ ' ค่าธรรมเนียม) ที่ทำกับ iPolloby กับบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของคุณ

 

13. การละเมิด ข้อกำหนด ของการใช้งาน

 • 13.1 iPollo อาจเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ (รวมถึงตัวตนของคุณ) หากเราพิจารณาแล้วว่าการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นในการเชื่อมต่อกับการสอบสวนหรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือเพื่อระบุ ติดต่อหรือดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือรบกวน (ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจ) สิทธิ์หรือทรัพย์สินของ iPollo หรือสิทธิ์หรือทรัพย์สินของผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงลูกค้าของ iPolloiPollo ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ iPollo เห็นว่าจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมายหรือคำขอของรัฐบาลที่บังคับใช้ iPollo อาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อ iPollo กำหนดว่ากฎหมายที่บังคับใช้กำหนดหรืออนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล กับบริษัทและองค์กรอื่นๆ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง
 • 13.2 คุณรับทราบและตกลงว่า iPollo อาจเก็บรักษาการส่งข้อมูลหรือการสื่อสารใดๆ ของคุณกับ iPollo ผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือบริการใดๆ ที่นำเสนอบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ และอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหากจำเป็น ตามกฎหมายหรือ iPollo กำหนดว่าการเก็บรักษาหรือการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ (1) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (2) บังคับใช้ข้อกำหนดในการใช้งาน (3) ตอบสนองต่อการอ้างว่าข้อมูลดังกล่าวละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือ (4 ) ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ iPollo พนักงาน ผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ และสาธารณะ
 • 13.3 คุณตกลงว่า iPollo อาจใช้ดุลยพินิจของ iPollo แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ/หรือปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ในอนาคตของคุณ หากเราพิจารณาว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนด การใช้งานหรือข้อตกลงหรือแนวทางอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ คุณตกลงด้วยว่าการที่คุณละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานจะถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นธรรม และจะก่อให้เกิดอันตรายต่อ iPollo ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งความเสียหายทางการเงินจะไม่เพียงพอ และคุณยินยอมให้มีคำสั่งห้ามหรือบรรเทาทุกข์ที่เท่าเทียมกันที่ iPollo เห็นว่า จำเป็นหรือเหมาะสมในสถานการณ์ดังกล่าว การเยียวยาเหล่านี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากการเยียวยาอื่นๆ ที่ iPollo อาจมีตามกฎหมายหรือในความยุติธรรม
 • 13.4 คุณตกลงว่า iPollo อาจใช้ดุลยพินิจของ iPollo แต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) (1) คำขอตามกฎหมาย การบังคับใช้หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ (2) คำขอของคุณ (การลบบัญชีที่เริ่มต้นด้วยตนเอง) (3) การหยุดชะงักหรือการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ หรือ (4) ปัญหาหรือปัญหาทางเทคนิคที่ไม่คาดคิด .
 • 13.5 หาก iPollo ดำเนินการทางกฎหมายใดๆ กับคุณอันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดในการใช้งาน iPollo จะมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากคุณ และคุณตกลงที่จะชำระเงิน ทนายความที่สมเหตุสมผลทั้งหมด ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว นอกเหนือจากการบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ที่มอบให้แก่ iPollo คุณตกลงว่า iPollo จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ สำหรับการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณอันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดในการใช้งาน

 

14. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเขตอำนาจศาลที่มีข้อพิพาท

 • เงื่อนไขการใช้งานจะถูกตีความและบังคับใช้ตามกฎหมายของฮ่องกง โดยไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งของกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือหลักการ
 • ข้อพิพาท การโต้เถียง ความแตกต่าง หรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งาน รวมถึงความถูกต้อง การตีความ การปฏิบัติงาน การละเมิดหรือการยุติ หรือข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับภาระผูกพันที่ไม่ใช่สัญญาที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้อง ให้อ้างถึงและแก้ไขในที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศฮ่องกง (HKIAC) โดยอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการ UNCITRAL ที่มีผลบังคับใช้เมื่อมีการส่งหนังสือแจ้งอนุญาโตตุลาการ อำนาจแต่งตั้งคือศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศฮ่องกง กฎหมายของอนุญาโตตุลาการนี้คือกฎหมายฮ่องกง ที่นั่งของอนุญาโตตุลาการคือฮ่องกง จำนวนอนุญาโตตุลาการให้เป็นหนึ่ง กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ คำตัดสินและคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

 

15. Sนโยบาย การแก้ไข และการแยกส่วน

 • โปรดทบทวนนโยบายอื่นๆ ของเราที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ นโยบายเหล่านี้ควบคุมการใช้บริการของเราด้วย เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ นโยบาย ข้อกำหนดการบริการ และเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลา หากเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ถือว่าไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ เงื่อนไขนั้นจะถือเป็นโมฆะและจะไม่กระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของเงื่อนไขที่เหลืออยู่

 

 

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ Wอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัปเดตโดย The iPollo Legal Team เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2022

 

 

 

.