ข้อตกลงในการใช้งาน

 

โดยการใช้ THเป็นเว็บไซต์ แสดงว่าคุณตกลงที่จะ THE TERMS ของการใช้งาน; หากคุณไม่เห็นด้วย อย่าใช้เป็นเว็บไซต์

 

ขอขอบคุณที่เลือกเยี่ยมชม www.ipollo.com ("เว็บไซต์นี้") คุณลักษณะของเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์และบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ("บริการ") ให้บริการโดย Ipollo HK Limited และ/หรือบริษัทสาขา บริษัทในเครือ ("iPollo" หรือ "พวกเรา") เมื่อใช้บริการของเรา คุณรับทราบและตกลงว่า: (1) คุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง และ; (2) คุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้แล้ว ("ข้อกำหนดการใช้งาน")

ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต iPollo ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือลบบางส่วนของเงื่อนไขการใช้งานได้ทุกเมื่อ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงหมายความว่าคุณยอมรับและยอมรับการเปลี่ยนแปลง

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานแล้ว บางครั้งอาจมีข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติม (เช่น เมื่อทำการสั่งซื้อ คุณจะอยู่ภายใต้นโยบายการสั่งซื้อและข้อกำหนดในการให้บริการด้วย) หากข้อกำหนดในการให้บริการไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านั้นจะมีผลบังคับ

เมื่อเข้าถึง ใช้ หรือพยายามใช้บริการ iPollo ไม่ว่าในฐานะใด คุณรับทราบว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งาน หากคุณไม่เห็นด้วย อย่าเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือใช้บริการของเรา

 

1. Cตั้งใจ

 • ข้อความ กราฟิก อินเทอร์เฟซผู้ใช้ อินเทอร์เฟซภาพ รูปแบบ แผนภูมิ ภาพถ่าย เครื่องหมายการค้า โลโก้ เสียง เพลง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว อาร์ตเวิร์ก และรหัสคอมพิวเตอร์ทั้งหมด (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ใช่ จำกัดอยู่ที่การออกแบบ โครงสร้าง การเลือก การประสานงาน การแสดงออก "รูปลักษณ์และความรู้สึก" และการจัดเรียงของเนื้อหาดังกล่าว ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของ ควบคุม หรืออนุญาตโดยหรือแก่ iPollo และได้รับการคุ้มครองโดยชุดแต่งทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ กฎหมายเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
 • ยกเว้นที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้งาน ไม่มีส่วนใดของเว็บไซต์นี้และไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่จะถูกคัดลอก ผลิตซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ แสดงต่อสาธารณะ เข้ารหัส แปล ส่ง หรือแจกจ่ายด้วยวิธีใดๆ (รวมถึง "มิเรอร์") ไปยังคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ หรือสื่ออื่นใดสำหรับการเผยแพร่หรือแจกจ่าย หรือสำหรับองค์กรเชิงพาณิชย์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจาก iPollo
 • คุณสามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ iPollo ที่จัดทำขึ้นโดย iPollo เพื่อการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ โดยที่คุณ (1) ใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างจริงจังเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และห้ามคัดลอกหรือโพสต์ ข้อมูลดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายหรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ (2) ไม่แก้ไขข้อมูลดังกล่าว (3) ไม่รับรองหรือรับประกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลหรือเอกสารที่มีข้อมูลดังกล่าว และ (4) ไม่ลบ ภาษาประกาศกรรมสิทธิ์ใด ๆ ในสำเนาทั้งหมดของเอกสารดังกล่าว

 

2. Uมาตรฐานปัญญาชน

 • ไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้อย่างผิดกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ห้ามไว้ในเงื่อนไขการใช้งานนี้ และไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาเพื่อละเมิดสิทธิตามกฎหมายและผลประโยชน์ของบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ
 • คุณจะต้องไม่ใช้อุปกรณ์ โปรแกรม หรืออัลกอริทึมในรูปแบบใดๆ เพื่อเข้าถึง ได้รับ คัดลอก หรือตรวจสอบส่วนใดๆ ของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา นอกจากนี้ คุณจะต้องไม่เยี่ยมชม ได้รับ หรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ เอกสารหรือข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใดๆ ที่ไม่ได้จัดทำโดยเว็บไซต์นี้
 • คุณจะต้องไม่พยายามเข้าถึง ถอดรหัส หรือใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายอื่นใดเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เนื้อหา หรือบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องไม่ติดตาม ค้นหาย้อนกลับ ถอดรหัส หรือถอดรหัสข้อมูลลูกค้าใดๆ บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ID ของผู้ใช้นอกเหนือจากตัวคุณเอง แหล่งที่มา หรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้หรือบริการหรือข้อมูลใดๆ ที่มีให้หรือนำเสนอโดย หรือผ่านเว็บไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลระบุตัวตนหรือข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากข้อมูลของคุณเองตามที่เว็บไซต์นี้กำหนด
 • คุณจะต้องไม่ละเมิดกลไกการรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการรับรองความถูกต้องใดๆ ที่ใช้โดยหรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องไม่ตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบหาจุดอ่อนด้านเครือข่ายของเว็บไซต์นี้หรือที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือทำการโจมตีรูปแบบใดๆ ต่อเว็บไซต์นี้
 • คุณตกลงว่าคุณจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์นี้หรือระบบหรือเครือข่ายของ iPollo หรือระบบหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้หรือเครือข่ายใด ๆ เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้หรือเครือข่ายใด ๆ เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้หรือไปยัง
 • คุณตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือรูทีนใด ๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์นี้หรือธุรกรรมใด ๆ ที่กำลังดำเนินการบนเว็บไซต์นี้ หรือกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของบุคคลอื่น
 • คุณไม่สามารถปลอมแปลงส่วนหัวหรือดัดแปลงตัวระบุเพื่อปลอมแปลงต้นตอของข้อความหรือการส่งสัญญาณใดๆ ที่คุณส่งไปยัง iPolloon หรือผ่านเว็บไซต์นี้หรือบริการใดๆ ที่นำเสนอบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ คุณไม่สามารถแสร้งทำเป็นว่าคุณเป็นหรือเป็นตัวแทนของคนอื่น หรือแอบอ้างเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด
 • คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือห้ามโดยข้อกำหนดการใช้งาน หรือเพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของ iPollo หรือผู้อื่น
 • คุณต้องมีอายุและความสามารถในการใช้เว็บไซต์นี้เพียงพอตามกฎหมาย iPollo ไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์ใช้บริการ iPollo และซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ iPollo ห้ามผู้เยาว์ใช้และใช้งานผลิตภัณฑ์ iPollo โดยเด็ดขาด และ iPollo จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการจัดการ การจัดเก็บ และการจัดวางผลิตภัณฑ์ iPollo ที่ไม่เหมาะสมของคุณ

 

3. Aบัญชี, Pรหัสผ่าน และ Sความปลอดภัย

 • คุณอาจต้องลงทะเบียน iPolloID หรือเข้าสู่ระบบ iPollo ID ของคุณเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันหรือบริการบางอย่างบนเว็บไซต์นี้ เมื่อลงทะเบียนบัญชี iPollo คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นบุคคลที่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดย iPollo ตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ
 • คุณยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปกป้องความลับของข้อมูลบัญชีของคุณ รวมถึงรหัสผ่านของคุณ คุณยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการกระทำใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับหรือกับบัญชีของคุณในกรณีที่คุณไม่สามารถรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลดังกล่าวได้
 • หากคุณพบว่าบัญชีของคุณมีความผิดปกติหรือความผิดปกติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรหัสผ่านที่ถูกเปลี่ยนหรือบัญชีถูกเข้าสู่ระบบหรือใช้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณควรแจ้ง iPollo หากคุณไม่สามารถรักษาความลับได้ ข้อมูลบัญชีของคุณทำให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณ ซึ่งนำไปสู่ความเสียหายต่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ของ iPolloor คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว
 • ห้ามใช้ iPolloID ของผู้อื่นไม่ว่าในเวลาใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของบัญชี iPollo ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันเหล่านี้

 

4. Pความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวของ IPollo นำไปใช้กับการใช้เว็บไซต์นี้ และข้อกำหนดของเว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานโดยการอ้างอิงนี้ รายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ iPollo สามารถดูได้บนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ควรสังเกตว่าการเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูลที่ส่งระหว่างคุณกับเว็บไซต์นี้ไม่ปลอดภัยหรือเป็นความลับอย่างสมบูรณ์ และเป็นไปได้ว่าข้อมูลที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์นี้อาจถูกผู้อื่นดักฟัง iPollo ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยและการรักษาความลับของลิงค์เครือข่ายและข้อมูลที่ส่งระหว่างคุณกับเว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจดีว่าข้อความหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์นี้อาจถูกอ่านหรือสกัดกั้นโดยผู้อื่น แม้ว่าจะมีประกาศพิเศษว่า การส่งข้อมูลบางอย่าง (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต) จะถูกเข้ารหัส

 

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา
  • เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นของ iPollo และ/หรือบุคคลที่สาม และได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ ไม่มีการอนุญาตสำหรับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณไม่ได้ให้อนุญาต ถ่ายโอนหรือมอบสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในเนื้อหาให้กับคุณ
  • คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้เนื้อหาในทางใดทางหนึ่ง ยกเว้นการใช้บริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดการใช้งาน เว็บไซต์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่พิมพ์ คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งซ้ำ ถ่ายโอน อัปโหลด ดาวน์โหลด จัดเก็บ แสดงในที่สาธารณะ ขาย อนุญาต ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน หรือแยกส่วนเนื้อหาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก iPollo บันทึกและยกเว้นตามขอบเขตที่กฎหมายลิขสิทธิ์อนุญาต และ/หรือสำหรับการดาวน์โหลดและการพิมพ์เนื้อหาเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บบันทึกส่วนตัวเท่านั้น
  • "โลโก้ iPolloMiner" ที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้หมายถึงเครื่องหมายการค้า โลโก้ การออกแบบ และสัญลักษณ์ที่ iPollo ถือครองตามกฎหมายในปัจจุบันหรือในอนาคต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง IPOLLO、IPOLLOMINER、iPolloMiner、PineappleMiner (รวมเรียกว่า “iPollo โลโก้คนงานเหมือง”) โลโก้ที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นของ iPollo ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า ฯลฯ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก iPollo องค์กรหรือบุคคลใดๆ จะต้องไม่:
 • ใช้หรืออนุญาตให้พนักงานใช้สิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนของโลโก้ iPollo Miner 
 • ใช้โลโก้ที่คล้ายกับโลโก้ของ iPollo Miner อย่างสับสน
 • ใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลโก้ iPolloMiner หรือรวมโลโก้ iPollo Miner ใดๆ
 • ระบุโลโก้ของ iPollo Miner บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Wechat, Weibo, Facebook, Twitter และเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆ หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ iPollo จากเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่เป็นเจ้าของ .
  • คุณต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิด ฝ่าฝืน หรือยักยอกสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ iPollo หรือบุคคลอื่นใด และการละเมิด การละเมิด หรือการยักยอกดังกล่าวจะถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตให้คุณใช้ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้ไอคอน ที่อยู่เว็บไซต์ หรือวิธีการอื่นใดของ iPollo เพื่อเชื่อมโยงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ กับหน้าใด ๆ ในเว็บไซต์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะจาก iPollo

 

6. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นและไปยัง iPollo เว็บไซต์

 • เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เป็นอิสระอื่น ๆ ("ไซต์ที่เชื่อมโยง") ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เยี่ยมชมของเราเท่านั้น iPollo ไม่ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับเนื้อหา บริการ และข้อมูลที่มีให้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และไม่ควรถือว่าลิงก์เหล่านี้เป็นคำแนะนำหรือการอนุญาตโดย iPollo เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ ไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ iPollo และ iPollo ไม่รับผิดชอบและไม่รับรองเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว คุณจะต้องใช้วิจารณญาณของคุณเองเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้

 

7. Rการสงวนสิทธิ์

 • iPolloreขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อไปนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า: (1)ระงับหรือยุติการดำเนินการหรือการเข้าถึงทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่คำนึงถึงเหตุผล; (2) แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ ตลอดจนนโยบาย ข้อกำหนด หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (3) ระงับการดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษา การแก้ไขข้อผิดพลาด หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในช่วงเวลาปกติหรือไม่สม่ำเสมอ

 

8. Sการดำเนินการและนโยบายการส่งออก

 • iPollo ไม่มีส่วนร่วมในธุรกรรมใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับประเทศ ภูมิภาค หรือบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร หรือมีส่วนร่วมในธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศ ภูมิภาค หรือบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของ iPollo หากคุณอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ หรือการลงโทษที่สอดคล้องกับกฎหมายของสหรัฐฯ ที่บังคับใช้โดยรัฐบาลของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดในการส่งออกและส่งออกซ้ำของสหรัฐอเมริกาหรืออื่นๆ ที่อาจมีผลกับสินค้า ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี และบริการต่างๆ

 

9. Pสินค้า S จัดหา

 • ผลิตภัณฑ์ บริการ และคำอธิบายที่เกี่ยวข้องที่แสดงบนเว็บไซต์นี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศและภูมิภาค หากคุณต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะเจาะจง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
 • คุณรับทราบและยอมรับว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคตลอดชีพ และคำสั่งซื้อทั้งหมดจะทำตามความต้องการที่ระบุโดยการขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด จะไม่มีการคืนเงินให้

 

10. Dผู้สละสิทธิ์

 • เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของคุณเท่านั้น IPOLLO ไม่สัญญาว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหา บริการ หรือคุณสมบัติใดๆ ของเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่หยุดชะงัก หรือข้อบกพร่องใดๆ จะได้รับการแก้ไข หรือการใช้งานของคุณ เว็บไซต์จะให้ผลลัพธ์เฉพาะ IPOLLO ไม่รับประกันความพร้อมใช้งาน ความต่อเนื่อง และการเข้าถึงของเว็บไซต์นี้ เนื้อหา หรือ บริการของมันเว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย "ตามที่เป็น" ในฐานะผู้ใช้ ในฐานะผู้ใช้ คุณต้องแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หากคุณรู้สึกไม่พอใจกับส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ แนวทางเดียวในการดำเนินการแก้ไขของคุณคือการหยุดใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ เนื่องจากข้อจำกัดของการแก้ไขถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงของคุณกับ IPOLLO  เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้
 • ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่มี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ การกำหนดค่า พารามิเตอร์ มาตรฐานทางเทคนิค และเนื้อหาบริการ อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค ฟังก์ชัน การกำหนดค่า พารามิเตอร์ และมาตรฐานทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ระบุอาจถูกปรับเปลี่ยนตามขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อ IPOLLOเพื่ออัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล. ดังนั้น อาจมีความแตกต่างบางประการระหว่างข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณเห็นบนเว็บไซต์นี้กับผลิตภัณฑ์จริงที่คุณซื้อหรือผลิตภัณฑ์ที่ขายในตลาดของคุณIPOLLO ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้
 • การปฏิเสธความรับผิดข้างต้นใช้กับความเสียหาย ความรับผิด หรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวของประสิทธิภาพ ข้อผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่ง ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของสายการสื่อสาร การโจรกรรมหรือการทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การแก้ไข หรือการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ หรือสาเหตุอื่นใดของการกระทำ

 

11. Lการเลียนแบบความรับผิด

 • ฉันไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ IPOLLOและบริษัทในเครือจะต้องรับผิดต่อคุณสำหรับทางอ้อม บังเอิญ พิเศษ สืบเนื่องหรือ ความเสียหายเชิงลงโทษ (รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม หรือการสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่นใด) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานของคุณ หรือการที่คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ หรือเนื้อหาของผู้ใช้ที่มีอยู่ ผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับการรับประกัน สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) กฎหมาย หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ และไม่ว่าหน่วยงานใด ๆ ได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือไม่
 • หากคุณใช้เว็บไซต์นี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียในรูปแบบใดๆ ความรับผิดที่สมบูรณ์และสูงสุดที่IPOLLO และ บริษัทในเครือจะถือว่าไม่เกินยอดรวมของค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือฟังก์ชันของเว็บไซต์นี้

 

12. การชดใช้ค่าเสียหาย

 • คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและให้ iPollo เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ผู้ถือหุ้น ผู้สืบทอดก่อนหน้า ผู้สืบทอดผลประโยชน์ พนักงาน ตัวแทน บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ พ้นจากการเรียกร้อง การสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงทนายความ ' ค่าธรรมเนียม) ที่ทำขึ้นกับ iPolloby บุคคลที่สามใดๆ อันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของคุณ

 

13. การละเมิด ข้อกำหนด การใช้งาน

 • 13.1 iPollo อาจเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ (รวมถึงข้อมูลประจำตัวของคุณ) หากเราพิจารณาว่าการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นในการสืบสวนหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือเพื่อระบุ ติดต่อหรือดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือแทรกแซง (ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ) สิทธิ์หรือทรัพย์สินของ iPollo หรือสิทธิ์หรือทรัพย์สินของผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงลูกค้าของ iPolloiPollo สงวนสิทธิ์ตลอดเวลาในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ iPollo เห็นว่าจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาล iPollo อาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อ iPollo ตัดสินว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล กับบริษัทและองค์กรอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง
 • 13.2 คุณรับทราบและตกลงว่า iPollo อาจสงวนการส่งผ่านหรือการสื่อสารใดๆ ที่คุณทำกับ iPollo ผ่านเว็บไซต์นี้หรือบริการใดๆ ที่นำเสนอบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ และอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหากจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ตามกฎหมายหรือ iPollo ระบุว่าการเก็บรักษาหรือการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ (1) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (2) บังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน (3) ตอบสนองต่อการอ้างว่าข้อมูลดังกล่าวละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือ (4 ) ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ iPollo พนักงาน ผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ และสาธารณชน
 • 13.3 คุณตกลงว่า iPollo อาจยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ/หรือปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ในอนาคตของคุณตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราพิจารณาแล้วว่าคุณละเมิดข้อกำหนด ของการใช้งานหรือข้อตกลงหรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ คุณยังตกลงด้วยว่าการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใดๆ ของคุณจะถือเป็นการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นธรรม และจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างไม่อาจแก้ไขได้ต่อ iPollo ซึ่งความเสียหายที่เป็นตัวเงินจะไม่เพียงพอ และคุณยินยอมต่อคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์ใดๆ ที่ iPollo เห็นสมควร จำเป็นหรือเหมาะสมในสถานการณ์เช่นนั้น การเยียวยาเหล่านี้เพิ่มเติมจากการแก้ไขอื่นๆ ที่ iPollo อาจมีตามกฎหมายหรือความยุติธรรม
 • 13.4 คุณตกลงว่า iPollo อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณด้วยเหตุผล ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) (1) คำขอตามกฎหมาย การบังคับใช้หรือหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ (2) คำขอของคุณ (การลบบัญชีที่เริ่มต้นด้วยตนเอง) (3) การยุติหรือการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้หรือ (4) ปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาที่ไม่คาดคิด .
 • 13.5 หาก iPollo ดำเนินการทางกฎหมายใดๆ กับคุณอันเป็นผลจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน iPollo จะมีสิทธิ์เรียกเงินคืนจากคุณ และคุณตกลงที่จะจ่ายเงินให้กับทนายความที่สมเหตุสมผลทั้งหมด' ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว นอกเหนือจากการผ่อนปรนอื่นใดที่มอบให้กับ iPollo คุณตกลงว่า iPollo จะไม่รับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้อันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน

 

14. กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาลที่มีข้อพิพาท

 • ข้อกำหนดการใช้งานจะได้รับการตีความและบังคับใช้ตามกฎหมายของฮ่องกง โดยไม่ก่อให้เกิดการขัดกันของกฎหมาย กฎ หรือหลักการ
 • ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง ความแตกต่าง หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งาน รวมถึงความถูกต้อง การตีความ การปฏิบัติ การละเมิดหรือการยุติ หรือข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับภาระผูกพันที่ไม่ใช่สัญญาที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้อง จะมีการอ้างถึงและแก้ไขในที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศฮ่องกง (HKIAC) โดยอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการ UNCITRAL ที่บังคับใช้เมื่อมีการส่งคำบอกกล่าวอนุญาโตตุลาการ ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคือศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศฮ่องกง กฎหมายของอนุญาโตตุลาการข้อนี้จะเป็นกฎหมายของฮ่องกง สถานที่อนุญาโตตุลาการจะเป็นฮ่องกง จำนวนอนุญาโตตุลาการจะต้องมีหนึ่งคน กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ คำตัดสินและคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

 

15. Site นโยบาย การปรับเปลี่ยนและการแยกส่วน

 • โปรดอ่านนโยบายอื่นๆ ของเราที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ นโยบายเหล่านี้ควบคุมการใช้บริการของเราด้วย เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไซต์ นโยบาย เงื่อนไขการบริการ และเงื่อนไขการใช้งานของเราได้ตลอดเวลา หากเงื่อนไขเหล่านี้ถือว่าไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เงื่อนไขนั้นจะถือว่าแยกส่วนได้และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของเงื่อนไขที่เหลืออยู่

 

 

ข้อมูลที่มีอยู่ใน Website อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

อัปเดตโดยทีมกฎหมาย iPollo เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2022

 

 

 

.