นโยบายการจัดส่งสินค้า

  • การจัดส่ง
  1. หลังจากชำระเงินตามคำสั่งซื้อเต็มจำนวนแล้ว เราจะดำเนินการจัดส่งภายใน [2-3 สัปดาห์] เว้นแต่คำสั่งซื้อจะกำหนดให้มารับสินค้าด้วยตัวเองหรือเนื่องจากคุณไม่ได้ระบุที่อยู่ในการจัดส่งหรือ ที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้อง บริการจัดส่งจะให้บริการโดยบุคคลที่สาม เช่น [DHL] โปรดทราบว่าเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น คุณตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อการแสดงวันที่จัดส่งโดยประมาณไม่ว่าในกรณีใด
  2. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในเว็บไซต์นี้ ราคาของผลิตภัณฑ์ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากร หรือค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) ค่าขนส่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่อยู่ในการจัดส่ง โปรดกรอกจำนวนที่ต้องการ ที่อยู่จัดส่ง และเลือกบริการจัดส่งที่คุณต้องการขณะทำการสั่งซื้อเพื่อเรียนรู้ค่าจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งของคุณ
  3. ภาระหน้าที่ในการจัดส่งของเราจะถือว่าได้บรรลุผลแล้ว และชื่อเรื่องและความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์จะส่งต่อให้คุณ ณ เวลาต่อไปนี้
  • ในกรณีที่สินค้าถูกจัดส่งโดยผู้ขนส่ง เมื่อเราส่งสินค้าไปยังผู้ขนส่ง (ขึ้นอยู่กับการควบคุมที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์โดยผู้ขนส่ง)
  • ในกรณีรับสินค้าเอง เมื่อคุณได้รับแจ้งสินค้ามารับเองที่ส่งโดยเรา

หากคุณระบุผู้รับตราส่ง การกระทำและความตั้งใจของผู้รับจะถือว่าคุณเป็นผู้กระทำ และผลทางกฎหมายและความรับผิดชอบของผู้รับตราส่งก็ตกเป็นภาระของคุณเช่นกัน

  1. ในบางกรณี พัสดุอาจถูกส่งกลับมาให้เราโดยที่ไม่สามารถจัดส่งได้ เราจะกำหนดการจัดส่งสินค้าที่คุณซื้อใหม่หรือแจ้งให้คุณมารับสินค้าด้วยตัวเองหลังจากที่เราติดต่อคุณ ในกรณีนี้ คุณควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและการสูญเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการจัดเก็บ ฯลฯ
  2. ราคาสินค้าไม่รวมค่าประกันการจัดส่ง หากคุณต้องการซื้อประกันการจัดส่ง โปรดซื้อด้วยตัวเองผ่านผู้ให้บริการจัดส่งที่