Polisi Penghantaran

  • PENGHANTARAN
  1. Selepas pesanan dibayar sepenuhnya, kami akan menguruskan penghantaran dalam masa [2-3 minggu] Melainkan pesanan menetapkan bahawa produk akan diambil sendiri atau kerana anda tidak memberikan alamat penghantaran atau alamat penghantaran tidak sah, perkhidmatan penghantaran akan disediakan oleh pihak ketiga, seperti [DHL]. Sila ambil perhatian bahawa masa penghantaran adalah anggaran sahaja. Anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang perwakilan tarikh penghantaran anggaran.
  2. Melainkan dinyatakan sebaliknya secara nyata di Laman Web ini, harga Produk tidak termasuk kos penghantaran, kastam atau caj lain (jika ada). Kos penghantaran akan berbeza-beza bergantung pada alamat penghantaran. Sila isikan kuantiti yang anda inginkan, alamat penghantaran dan pilih perkhidmatan penghantaran pilihan anda semasa membuat pesanan untuk mengetahui kos penghantaran ke alamat penghantaran anda.
  3. Kewajipan penghantaran kami akan dianggap telah dipenuhi dan tajuk serta risiko kehilangan atau kerosakan pada Produk akan berpindah kepada anda pada masa yang berikut,
  • sekiranya Produk dihantar oleh pembawa, apabila kami menghantar produk kepada pembawa (tertakluk kepada kawalan sebenar produk oleh pembawa)
  • dalam kes ambil sendiri, apabila anda menerima notis produk ambil sendiri yang dihantar oleh kami.

Jika anda menetapkan penerima konsain, tindakan dan niat penerima konsain dianggap dibuat oleh anda, dan akibat undang-undang serta tanggungjawab penerima konsain juga ditanggung oleh anda.

  1. Dalam sesetengah kes, pakej mungkin dipulangkan kepada kami sebagai tidak boleh dihantar. Kami akan menjadualkan semula penghantaran Produk yang anda beli atau memberitahu anda untuk mengambil produk itu sendiri selepas kami menghubungi anda. Dalam kes ini, anda harus bertanggungjawab untuk sebarang kos tambahan dan kerugian yang ditanggung, termasuk tetapi tidak terhad kepada peningkatan kos pengangkutan, kos penyimpanan, dsb.
  2. Harga produk tidak termasuk yuran insurans penghantaran. Jika anda perlu membeli insurans penghantaran, sila beli sendiri melalui pembekal penghantaran di
  3. anda