Dasar Privasi

Dasar Privasi

Dasar Privasi iPollo menerangkan cara Ipollo HK Limited dan anak syarikat serta sekutunya (secara kolektif, “iPollo”, “kami”, “kami” atau “kami”) mengumpul, menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda melalui tapak web iPollo (termasuk tetapi tidak terhad kepada http://ipollo.com/, http://nano.cn/) dan aplikasi yang merujuk Dasar Privasi ini.

Sila luangkan sedikit masa untuk membiasakan diri anda mengambil sedikit masa untuk membaca dan membiasakan diri dengan Dasar Privasi ini dan hubungi kami jika anda mempunyai soalan.

Dikemas kini 6 Januari 2022

 

Dasar Privasi ini akan membantu anda memahami perkara berikut:

  1. Apakah Maklumat Peribadi di iPollo?
  2. Maklumat peribadi iPollo Kumpul daripada Anda
  3. Bolehkah Kanak-kanak Menggunakan iPollo?
  4. Penggunaan Maklumat Peribadi oleh iPollo
  5. Bagaimana pula dengan Kuki dan Teknologi Lain?
  6. Perkongsian dan Pemindahan Maklumat Peribadi iPollo
  7. Perlindungan Maklumat Peribadi di iPollo
  8. Pemindahan Maklumat Peribadi Antara Negara
  9. Pautan
  10. Gunakan dan Kemas Kini
  11. Hubungi Kami

 

 

  1. Apakah Maklumat Peribadi di iPollo?

Kami menganggap sebarang data yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti atau yang dipautkan atau boleh dipautkan kepada mereka oleh iPollo sebagai "maklumat peribadi," tidak kira di mana individu itu tinggal. Ini bermakna data yang mengenal pasti anda secara langsung — seperti nama, alamat anda — ialah maklumat peribadi dan juga data yang tidak mengenal pasti anda secara langsung, tetapi yang boleh digunakan secara munasabah untuk mengenal pasti anda — seperti nombor siri peralatan anda — ialah maklumat peribadi . Maklumat peribadi sedemikian mungkin diberikan oleh anda secara langsung apabila anda menggunakan tapak web atau perkhidmatan kami, atau membuat pesanan atau berinteraksi dengan kami (seperti memberikan alamat semasa membuat pesanan) atau diperolehi oleh kami secara automatik melalui kuki dan alatan yang serupa (seperti pilihan), atau disediakan oleh pihak ketiga (seperti maklumat kad bank semasa pembayaran). Selain itu, kami juga mungkin mengumpul data yang tidak boleh dikenal pasti, yang merujuk kepada data yang tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti individu, contohnya, statistik mengenai lawatan tapak web, pendaftaran pengguna, muat turun aplikasi dan volum jualan produk. Data agregat dianggap sebagai maklumat bukan peribadi untuk tujuan Dasar Privasi ini. Walau bagaimanapun, Dasar Privasi ini tidak meliputi semua senario pemprosesan kerana anda akan dimaklumkan dalam aktiviti pemprosesan tertentu. Produk atau perkhidmatan yang dibincangkan, disebut atau diperkenalkan dalam Dasar Privasi ini mungkin berbeza-beza bergantung pada produk atau lokasi geografi anda.

Dasar Privasi ini merangkumi cara iPollo mengendalikan maklumat peribadi sama ada anda berinteraksi dengan kami di tapak web kami, melalui aplikasi atau secara peribadi (seperti melalui telefon).

 

  1. Maklumat peribadi iPollo Kumpul daripada Anda

Kami percaya bahawa kami boleh memberi anda produk yang hebat dan privasi yang hebat. Ini bermakna kami berusaha untuk mengumpul hanya maklumat peribadi yang kami perlukan. Maklumat peribadi yang dikumpul iPollo bergantung pada cara anda berinteraksi dengan iPollo.

Apabila anda membuat ID, membeli dan/atau mengaktifkan produk atau peranti, memuat turun kemas kini perisian, sambung ke perkhidmatan kami, hubungi kami (termasuk melalui media sosial), mengambil bahagian dalam tinjauan dalam talian atau sebaliknya berinteraksi dengan iPollo, kami mungkin mengumpul pelbagai maklumat, termasuk:

  • Imaklumat yang Anda Berikan kepada Kami
  • Maklumat Akaun. ID iPollo anda dan butiran akaun yang berkaitan, termasuk alamat e-mel, peranti yang didaftarkan, status akaun dan masa terpakai
  • Maklumat Hubungan.Data seperti nama, jantina, kewarganegaraan, tarikh lahir, alamat e-mel, alamat fizikal, nombor telefon atau maklumat hubungan lain
  • Data Maklumat Pembayaran tentang alamat pengebilan dan kaedah pembayaran anda, seperti butiran bank, kredit, debit atau maklumat kad pembayaran lain
  • Maklumat Transaksi. Data tentang pembelian produk dan perkhidmatan iPollo atau transaksi yang difasilitasi oleh iPollo, termasuk pembelian pada platform iPollo
  • Maklumat Pencegahan Penipuan. Data yang digunakan untuk membantu mengenal pasti dan mencegah penipuan, termasuk skor kepercayaan peranti
  • Maklumat Peranti. Data dari mana peranti anda boleh dikenal pasti, seperti nombor siri peranti atau tentang peranti anda
  • Data ID. Dalam bidang kuasa tertentu, kami mungkin meminta ID yang dikeluarkan kerajaan dalam keadaan terhad untuk tujuan mengurus tempahan, atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang
  • Maklumat Lain yang Anda Berikan kepada Kami. Butiran seperti kandungan komunikasi anda dengan iPollo, termasuk interaksi dengan kakitangan kami dan kenalan melalui saluran media sosial
  • Maklumat yang Dikumpul Secara Automatik

Kami secara automatik mengumpul dan menyimpan jenis maklumat tertentu tentang penggunaan perkhidmatan iPollo anda termasuk interaksi anda dengan kandungan dan perkhidmatan yang tersedia melalui iPollo. Seperti kebanyakan tapak web, kami menggunakan kuki dan pengecam unik lain dan kami memperoleh jenis maklumat tertentu apabila pelayar web atau peranti anda mengakses iPollo. Contoh maklumat yang kami kumpul dan analisa termasuk:

  • alamat protokol Internet (IP) yang digunakan untuk menyambungkan komputer anda ke Internet
  • log masuk, alamat e-mel, kata laluan dan lokasi peranti atau komputer anda
  • interaksi produk, data ranap sistem, prestasi dan data diagnostik lain serta data penggunaan lain
  • tetapan versi dan zon masa
  • sejarah penyemakan imbas, sejarah carian, sejarah transaksi
  • Maklumat daripada Sumber Lain

iPollo mungkin menerima maklumat peribadi tentang anda daripada individu lain, daripada perniagaan atau pihak ketiga yang bertindak atas arahan anda, daripada rakan kongsi kami yang bekerja dengan kami untuk menyediakan produk dan perkhidmatan kami dan membantu kami dalam keselamatan dan pencegahan penipuan, dan daripada undang-undang lain sumber.

Sila ambil perhatian, anda tidak perlu memberikan maklumat peribadi yang telah kami minta. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk tidak berbuat demikian, dalam banyak kes, kami tidak akan dapat memberikan anda produk atau perkhidmatan kami atau membalas permintaan yang mungkin anda miliki.

 

  1. Bolehkah Kanak-kanak Menggunakan iPollo?

iPollo tidak membenarkan mana-mana kanak-kanak menggunakan iPollo atau membeli produk iPollo. Kami tidak mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi daripada kanak-kanak. Sekiranya ibu bapa atau penjaga mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kanak-kanak telah memberikan maklumat peribadi kepada iPollo tanpa kebenaran mereka terlebih dahulu, sila hubungi kami untuk memastikan maklumat peribadi itu dialih keluar dan kanak-kanak itu berhenti melanggan mana-mana perkhidmatan iPollo yang berkenaan.

 

  1. Penggunaan maklumat Peribadi oleh iPollo

iPollo menggunakan maklumat peribadi untuk memproses transaksi anda, menguasakan perkhidmatan kami, untuk berkomunikasi dengan anda, untuk keselamatan dan pencegahan penipuan, dan untuk mematuhi undang-undang. Kami juga mungkin menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan lain dengan persetujuan anda.

iPollo menggunakan maklumat peribadi anda hanya apabila kami mempunyai asas undang-undang yang sah untuk berbuat demikian. Bergantung pada keadaan, iPollo mungkin bergantung pada persetujuan anda atau fakta bahawa pemprosesan itu perlu untuk memenuhi kontrak dengan anda, melindungi kepentingan penting anda atau kepentingan orang lain, atau untuk mematuhi undang-undang.Kami juga mungkin memproses maklumat peribadi anda di mana kami percaya ia adalah untuk kepentingan sah kami atau orang lain, dengan mengambil kira kepentingan, hak dan jangkaan anda

  • Daftar ID iPollo anda.
  • Proses Transaksi Anda. Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk mengambil dan mengendalikan pesanan, memproses pembayaran dan berkomunikasi dengan anda tentang pesanan dan perkhidmatan serta tawaran promosi. Contohnya, untuk menghantar barangan dan menyediakan perkhidmatan selepas jualan, anda perlu mengisi alamat, nama dan nombor telefon mudah alih penerima dan kami mungkin berkongsi dengan penyedia pergudangan, logistik dan perkhidmatan pihak ketiga. Apabila anda membayar, kami perlu mengumpul nombor pesanan anda, nombor siri pembayaran, jumlah pesanan dan kaedah pembayaran, dan maklumat tersebut mungkin perlu dikongsi dengan  Untuk menyediakan perkhidmatan selepas jualan, kami perlu merekodkan maklumat peralatan yang anda dibeli.
  • Berkomunikasi dengan Anda. Untuk membalas komunikasi, hubungi anda tentang transaksi atau akaun anda, pasarkan produk dan perkhidmatan kami, berikan maklumat lain yang berkaitan atau minta maklumat atau maklum balas. Dari semasa ke semasa, kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar notis penting, seperti komunikasi tentang pembelian dan perubahan pada terma, syarat dan dasar kami.
  • Kuasakan Perkhidmatan Kami. Sebagai contoh, iPollo mengumpul maklumat peribadi yang diperlukan untuk menggerakkan perkhidmatan kami, yang mungkin termasuk maklumat peribadi yang dikumpul untuk menambah baik tawaran kami, untuk tujuan dalaman seperti pengauditan atau analisis data, atau untuk penyelesaian masalah. Kadangkala kami mengumpul maklum balas pengguna. Maklum balas yang anda pilih untuk berikan adalah penting untuk membantu iPollo meningkatkan perkhidmatannya. Untuk memproses maklum balas anda, kami mungkin menggunakan maklumat peribadi yang anda berikan untuk menghubungi anda dan menyimpan rekod. Selain itu, kami menyelesaikan masalah apabila anda menghantar laporan ralat kepada kami.
  • Sediakan pengalaman dan kandungan pengguna yang diperibadikan.
  • Keselamatan dan Pencegahan Penipuan. Untuk melindungi individu, pekerja dan iPollo dan untuk pencegahan kerugian dan untuk mencegah penipuan, termasuk untuk melindungi individu, pekerja, dan iPollo untuk manfaat semua pengguna kami, dan prasaringan atau imbasan kandungan yang dimuat naik untuk kandungan yang berpotensi menyalahi undang-undang, termasuk bahan eksploitasi seksual kanak-kanak. .
  • Mematuhi Undang-undang. Contohnya, untuk memenuhi kewajipan cukai atau pelaporan, atau untuk mematuhi permintaan kerajaan yang sah. Dalam kes tertentu, kami mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda untuk mematuhi undang-undang dan peraturan. Sebagai contoh, kami mengumpul maklumat akaun bank untuk pengesahan identiti dan tujuan lain.

iPollo tidak menggunakan algoritma atau pemprofilan untuk membuat sebarang keputusan yang akan menjejaskan anda dengan ketara tanpa peluang untuk semakan manusia.

iPollo menyimpan maklumat peribadi hanya selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpul, termasuk seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini atau dalam notis privasi khusus perkhidmatan kami, atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Kami akan mengekalkan maklumat peribadi anda untuk tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam Dasar Privasi ini dan ringkasan privasi khusus perkhidmatan kami. Apabila menilai tempoh pengekalan, kami terlebih dahulu memeriksa dengan teliti sama ada perlu untuk mengekalkan maklumat peribadi yang dikumpul dan, jika pengekalan diperlukan, berusaha untuk mengekalkan maklumat peribadi untuk tempoh sesingkat mungkin yang dibenarkan di bawah undang-undang.

 

  1. Bagaimana pula dengan Kuki dan Teknologi Lain?

Kami menggunakan kuki dan alatan yang serupa untuk meningkatkan pengalaman pengguna anda, menyediakan perkhidmatan kami dan memahami cara pelanggan menggunakan perkhidmatan kami supaya kami boleh membuat penambahbaikan. Untuk membolehkan sistem kami mengenali penyemak imbas atau peranti anda dan menyediakan perkhidmatan kepada anda, kami menggunakan kuki. Kami biasanya menganggap data yang kami kumpul menggunakan kuki ini dan teknologi serupa sebagai maklumat bukan peribadi.Walau bagaimanapun, setakat alamat Internet Protocol (IP) atau pengecam serupa dianggap sebagai maklumat peribadi oleh undang-undang tempatan, kami juga menganggap pengecam ini sebagai maklumat peribadi di wilayah tersebut

  • Kuki
  • Kuki ialah fail dengan jumlah data yang kecil yang biasanya digunakan sebagai pengecam unik tanpa nama. Ini dihantar ke penyemak imbas anda daripada tapak web yang anda lawati dan disimpan pada pemacu keras komputer anda. Kami menggunakan kuki dan alatan yang serupa untuk menyediakan perkhidmatan kami, contohnya:
  • Mengenal anda apabila anda log masuk.
  • Memaparkan ciri dan perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda, termasuk iklan pada perkhidmatan kami.
  • Menghalang aktiviti penipuan dan meningkatkan keselamatan.
  • Menjejaki keutamaan anda seperti mata wang dan bahasa.
  • Kami juga menggunakan kuki untuk memahami cara pengguna menggunakan perkhidmatan kami supaya kami boleh membuat penambahbaikan. Dengan kuki, iPollo boleh mengumpul maklumat tentang penggunaan tapak web kami dan aplikasi lain oleh anda, sama ada untuk satu lawatan (menggunakan kuki sesi ) atau untuk lawatan berulang (menggunakan kuki berterusan).

iPollo tidak akan menggunakan kuki untuk sebarang tujuan selain daripada yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini. Anda boleh mengurus atau memadam kuki mengikut pilihan anda sendiri. Tetapan pada penyemak imbas anda akan memberitahu anda cara menghalang penyemak imbas anda daripada menerima kuki baharu, cara meminta penyemak imbas memberitahu anda apabila anda menerima kuki baharu, cara melumpuhkan dan mengalih keluar kuki, dan bila kuki akan tamat tempoh. Ketahui cara mengurus tetapan kuki untuk penyemak imbas anda di sini: < Internet Explorer>、< Google Chrome >、< Mozilla Firefox>、< Safari> dan  

Kuki membolehkan anda memanfaatkan beberapa ciri penting iPollo. Jika anda menyekat atau sebaliknya menolak kuki operasi melalui tetapan penyemak imbas anda beberapa ciri dan perkhidmatan mungkin tidak berfungsi.

  • Alat Serupa

Selain kuki, iPollo dan sesetengah pihak ketiga juga boleh menggunakan suar web dan teg piksel pada tapak web, teknologi storan tempatan lain (seperti objek kongsi tempatan dan storan tempatan HTML5) dan fungsi Jangan Kesan. Teknologi ini akan digunakan untuk pelbagai tujuan, termasuk menganalisis penggunaan perkhidmatan (bersama-sama dengan kuki) dan menyediakan kandungan dan iklan yang lebih memuaskan kepada anda, merekodkan beberapa maklumat tentang aktiviti dan pilihan anda dan lain-lain.

 

  1. Perkongsian dan Pemindahan Maklumat Peribadi iPollo
  • Perkongsian

Maklumat tentang pengguna kami adalah bahagian penting dalam perniagaan kami dan kami tidak terlibat dalam perniagaan menjual maklumat peribadi pengguna kami kepada orang lain. iPollo mungkin berkongsi maklumat peribadi dengan syarikat yang bersekutu dengan iPollo, penyedia perkhidmatan yang bertindak bagi pihak kami, rakan kongsi, pembangun dan penerbit kami, atau orang lain atas arahan anda. Mereka wajib memproses maklumat peribadi mengikut peruntukan Dasar Privasi ini dan arahan kami, dan mereka tidak boleh menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan mereka sendiri. Setelah kami memenuhi keperluan kami, mereka mesti memadam atau mengembalikan data. Selanjutnya, iPollo tidak berkongsi maklumat peribadi dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran mereka sendiri.

  • Maklumat anda mungkin dikongsi dalam ahli gabungan iPollo, tetapi hanya untuk tujuan yang jelas dan sah, dan perkongsian hanya terhad kepada maklumat yang diperlukan oleh perkhidmatan.
  • Pembekal Perkhidmatan.iPollo mungkin melibatkan pihak ketiga untuk bertindak sebagai penyedia perkhidmatan kami dan melaksanakan tugas tertentu bagi pihak kami, termasuk pembekal, pihak ketiga menyediakan perkhidmatan teknikal infrastruktur, perkhidmatan logistik dan pengedaran, perkhidmatan pembayaran, perkhidmatan pemprosesan data, dsb. Tujuan kami berkongsi maklumat ini adalah untuk merealisasikan fungsi produk dan perkhidmatan. Sebagai contoh, kami mesti berkongsi maklumat pesanan anda dengan pembekal perkhidmatan logistik untuk mengatur penghantaran. Selain itu, kami juga boleh mengupah pihak ketiga untuk memproses atau menyimpan data yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan dan penghantaran produk kami oleh anda, termasuk maklumat peribadi.
  • Rakan Kongsi Perniagaan. iPollo kadangkala boleh bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menyediakan perkhidmatan atau produk lain.
  • iPollo mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan orang lain mengikut arahan anda atau dengan persetujuan anda.
  • Kami juga mungkin mendedahkan maklumat tentang anda jika kami menentukan bahawa untuk tujuan keselamatan negara, penguatkuasaan undang-undang atau isu kepentingan awam lain, pendedahan adalah perlu atau sesuai. Kami juga mungkin mendedahkan maklumat tentang anda di mana terdapat asas yang sah untuk berbuat demikian, jika kami menentukan bahawa pendedahan itu perlu secara munasabah untuk menguatkuasakan terma dan syarat kami atau untuk melindungi operasi atau pengguna kami, atau sekiranya berlaku penyusunan semula, penggabungan atau jualan.

 

  • Memindahkan

Pemindahan merujuk kepada proses pemindahan kawalan maklumat peribadi daripada iPollo kepada pengawal lain. iPollo tidak akan memindahkan maklumat peribadi anda kepada mana-mana syarikat, organisasi atau individu, kecuali dalam kes berikut:

  • Kami mungkin memindahkan maklumat peribadi anda kepada pihak lain selepas mendapat persetujuan anda.
  • Sekiranya berlaku penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran kebankrapan, jika  pemindahan maklumat peribadi diperlukan, kami akan memerlukan syarikat atau organisasi baharu untuk mematuhi Dasar Privasi ini, atau sebaliknya kami akan memerlukan syarikat atau organisasi untuk mencari kebenaran dan persetujuan anda.

 

  1. Perlindungan maklumat Peribadi di iPollo

Kami mengambil langkah berjaga-jaga dan telah menerima pakai amalan industri standard untuk melindungi maklumat peribadi anda. Apabila anda menyerahkan maklumat peribadi melalui tapak web, maklumat anda dilindungi dalam talian dan luar talian. Di mana sahaja kami mengumpul maklumat peribadi [ (seperti maklumat kad kredit)], maklumat itu disulitkan dan dihantar kepada kami dengan cara yang selamat. Untuk tujuan ini, iPollo mengambil langkah berikut:

  • Kami akan memastikan bahawa maklumat peribadi yang dikumpul adalah minimum dan berkaitan dengan perkara yang perlu berhubung dengan tujuan ia diproses. Kami menyimpan maklumat peribadi anda tidak lebih daripada yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini, atau untuk tempoh yang mungkin diperlukan untuk tujuan cukai dan perakaunan, melainkan melanjutkan tempoh pengekalan diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang.
  • Walaupun kami menggunakan penyulitan untuk melindungi maklumat peribadi yang dihantar dalam talian, kami juga melindungi maklumat anda di luar talian. Kami melaksanakan mekanisme perlindungan yang dipercayai untuk melindungi pelayan storan data dan data daripada serangan.
  • Kami mengatur mekanisme kawalan akses untuk memastikan hanya pekerja yang memerlukan maklumat untuk melaksanakan tugas tertentu (mis. pengebilan atau perkhidmatan pelanggan) diberikan akses kepada maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi.
  • Kami memilih rakan kongsi perniagaan dan penyedia perkhidmatan dengan ketat, dan memerlukan mereka untuk melindungi maklumat peribadi anda menurut Dasar Privasi ini.
  • Kami mengadakan kursus latihan keselamatan dan perlindungan privasi, ujian dan aktiviti publisiti untuk meningkatkan kesedaran perlindungan maklumat peribadi pekerja.

Kami menghargai kepercayaan anda dalam memberikan maklumat peribadi anda kepada kami, oleh itu kami berusaha untuk menggunakan cara komersil standard untuk melindunginya Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa tiada langkah keselamatan yang sempurna dan tiada produk, perkhidmatan, tapak web, pemindahan data, sistem pengkomputeran atau sambungan rangkaian adalah selamat mutlak. Bagi anda, perkara yang paling penting ialah menghalang akses tanpa kebenaran kepada kata laluan akaun peribadi anda. Kami mengesyorkan menetapkan kata laluan unik untuk akaun anda yang berbeza daripada akaun dalam talian lain. Dan selepas menggunakan komputer di tempat awam, pastikan anda log keluar.

Untuk mencegah kebocoran, kerosakan dan kehilangan maklumat peribadi, iPollo telah merumuskan beberapa sistem, langkah tindak balas dan prosedur pemprosesan yang sepadan. Sekiranya berlaku insiden keselamatan maklumat peribadi yang tidak diingini, iPollo akan memberitahu anda mengikut keperluan undang-undang dan peraturan. Pada masa yang sama, kami mungkin juga melaporkan pengendalian insiden keselamatan maklumat peribadi menurut keperluan pihak berkuasa kawal selia.

 

  1. Pemindahan maklumat Peribadi Antara Negara

iPollo menyediakan produk dan perkhidmatan di seluruh dunia, oleh itu maklumat peribadi anda mungkin dipindahkan atau diakses oleh entiti di seluruh dunia untuk melakukan aktiviti pemprosesan seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini berkaitan dengan penggunaan produk dan perkhidmatan kami oleh anda. iPollo mematuhi undang-undang mengenai pemindahan maklumat peribadi antara negara untuk membantu memastikan data anda dilindungi, di mana sahaja ia berada.

Secara khususnya, jika iPollo memindahkan data anda yang dijana di EU kepada institusi berkaitan iPollo atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga di luar EU, kami akan menerima pakai syarat perjanjian standard berasaskan EU atau mekanisme perlindungan keselamatan dalam Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR).

 

  1. Pautan

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke tapak lain. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke tapak tersebut. Ambil perhatian bahawa tapak luar ini tidak dikendalikan oleh kami. Oleh itu, kami amat menasihati anda untuk menyemak dasar privasi tapak web ini. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

 

  1. Use dan Kemas kini

Jika anda memilih untuk menggunakan iPollo, penggunaan anda dan sebarang pertikaian mengenai privasi adalah tertakluk kepada Dasar Privasi ini dan Syarat Penggunaan kami. Jika anda mempunyai soalan tentang Dasar Privasi ini atau amalan privasi termasuk tempat penyedia perkhidmatan pihak ketiga bertindak bagi pihak kami, atau ingin menyerahkan aduan, sila hubungi kami. Anda juga boleh bertanya kepada kami soalan tentang cara menyerahkan aduan privasi dan kami akan berusaha untuk membantu.

Apabila anda bersetuju untuk memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan tertentu, anda boleh menarik balik kebenaran anda pada bila-bila masa dan kami akan menghentikan sebarang pemprosesan selanjutnya data anda untuk tujuan itu. Di samping itu, tertakluk kepada undang-undang yang terpakai, anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada, membetulkan dan memadam maklumat peribadi anda, dan meminta kemudahalihan data. Anda juga boleh membantah pemprosesan maklumat peribadi anda atau meminta kami menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu. Jika anda ingin melakukan mana-mana perkara ini, sila hubungi kami.

Perniagaan kami sentiasa berubah dan Dasar Privasi kami juga akan berubah. Kami menasihati anda untuk menyemak halaman ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Jika anda tidak bersetuju dengan kandungan yang disemak, anda hendaklah berhenti mengakses iPollo dengan serta-merta.Apabila versi Dasar Privasi yang dikemas kini dikeluarkan, akses berterusan anda kepada iPollo bermakna anda bersetuju menerima kandungan yang dikemas kini dan bersetuju untuk mematuhi Dasar Privasi yang dikemas kini Melainkan dinyatakan sebaliknya, Dasar Privasi semasa kami terpakai pada semua maklumat yang kami ada tentang anda dan akaun anda.

Disebabkan perbezaan dalam undang-undang dan bahasa tempatan, versi tempatan Dasar Privasi ini mungkin berbeza daripada versi ini. Sekiranya terdapat sebarang konflik, versi tempatan akan diguna pakai.

 

  1. Hubungi Kami

Cara terbaik untuk menghubungi kami dengan soalan atau ulasan tentang Dasar Privasi atau menggunakan pilihan anda yang diterangkan di atas adalah dengan menghubungi kami melalui e-mel di info@ipollo.com.

 

Hak Cipta © 2020-2021 iPollo. Semua hak terpelihara.

 

.