Polisi Waranti & Pembaikan & Pemulangan

 • WARRANTI& PEMULANGAN
 1. Tempoh jaminan 180/360hari disediakan bermula dari tarikh penghantaran (“Tempoh Waranti”).
 2. Waranti Produk tidak boleh dipindah milik dan hanya terpakai kepada pembeli asal. Waranti Produk tidak terpakai kepada mana-mana produk yang tidak dibeli daripada kami atau pembekal sah kami. Produk bukan untuk kegunaan keluarga. Produk hendaklah dikendalikan hanya oleh profesional, dan bukan profesional (seperti orang bawah umur, dsb.) tidak dibenarkan untuk mengendalikan Produk. Sekiranya anda gagal mematuhi arahan yang dinyatakan di atas, anda akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh orang lain atau diri anda sendiri.
 3. Semua jualan adalah muktamad. Tiada bayaran balik akan diberikan. Produk yang rosak boleh dibaiki secara percuma jika ia berada di bawah dasar Waranti iPollo.
 4. Kami tidak akan menyediakan perkhidmatan pembaikan di bawah keadaan berikut:

(1) Produk telah hilang sebelum ketibaan di lokasi perkhidmatan pembaikan;

(2) Kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan perisian overclocking pihak ketiga;

(3) Mana-mana produk selain daripada Produk iPollo atau produk palsu;

(4) Calar atau kerosakan kosmetik lain pada permukaan Produk yang tidak menjejaskan pengendalian Produk;

(5) Scrap: termasuk tetapi tidak terhad kepada, papan terbakar, kakisan/pengoksidaan Produk, terputus sambungan pin cip, pecah PCB, papan melalui penyumbatan lubang dan penggunaan suis POE, dsb.;

(6) Penipuan seperti yang ditentukan oleh kami, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, dengan sengaja memalsukan atau menggantikan kod bar Produk atau alat ganti, atau percubaan lain untuk mendapatkan Perkhidmatan Penyelenggaraan Selepas Jualan yang Pelanggan tidak berhak sebaliknya. Produk dan alat ganti yang tidak mempunyai kod bar asal tidak akan layak untuk Penyelenggaraan.

(7) Perubahan algoritma rantaian blok itu sendiri, atau perubahan algoritma Produk yang dibuat oleh anda.

Untuk Produk yang tidak layak untuk dibaiki, anda perlu membayar yuran penghantaran pemulangan, yuran penyimpanan dan perbelanjaan lain (jika ada) sebelum meminta kami memulangkan produk kepada anda.

 1. Kami berhak untuk mengenakan bayaran untuk perkhidmatan pembaikan di bawah keadaan berikut:

(1) Produk telah tamat Tempoh Waranti, termasuk (i) waranti Produk telah tamat apabila Pesanan Perkhidmatan Pembaikan dibuat (kerana tarikh tersebut ditunjukkan pada Laman Web ini); atau (ii) Produk tidak sampai di lokasi perkhidmatan pembaikan dalam tempoh masa yang diterangkan dalam Seksyen 6 ini dan waranti Produk telah tamat tempoh apabila Produk tiba di lokasi perkhidmatan pembaikan.

(2) Waranti terbatal disebabkan oleh:

       (a) Kerosakan produk disebabkan oleh kegagalan untuk memasang, menggunakan dan menyelenggara mengikut panduan pengguna;

       (b) Kerosakan produk atau kegagalan disebabkan oleh terjatuh, kemalangan, kecurian, penyalahgunaan, kecuaian, operasi yang tidak betul;

(c) Kerosakan produk yang disebabkan oleh gangguan fizikal, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kelembapan, persekitaran yang menghakis, lonjakan, pengangkutan dan persekitaran yang melampau;

(d) Keseluruhan Produk, papan atau komponen papan itu hancur, pecah, terbakar, terjatuh, rosak akibat pengendalian yang tidak betul;

(e) Kerosakan produk disebabkan oleh voltan lampau atau kurang voltan atau kebocoran;

(f) Kerosakan produk disebabkan oleh pendedahan suhu persekitaran yang lebih tinggi atau lebih rendah;

(g) Kerosakan produk yang disebabkan oleh kelembapan, pengoksidaan, kakisan dan litar pintas pada Produk, unit atau mana-mana bahagiannya;

(h) Kerosakan atau kerugian produk yang disebabkan oleh bencana alam, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, banjir, petir, kebakaran, gempa bumi, tsunami dan sambaran petir, dsb.;

(i) Pembongkaran atau pengubahan Produk oleh mana-mana orang selain daripada kami atau pembekal perkhidmatan kami yang diberi kuasa’

(j) Kerosakan atau kegagalan produk yang disebabkan oleh penggunaan bekalan kuasa, bahagian atau unit yang tidak dibekalkan oleh kami mahupun pembekal kami yang dibenarkan;

(k) Perubahan yang tidak dibenarkan pada perisian tegar dan perkakasan menggunakan mana-mana produk pihak ketiga;

(l) Kerosakan atau kegagalan produk yang disebabkan oleh penggunaan perisian tegar atau pemacu yang tidak dibenarkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada perisian tegar yang membolehkan pengguna menggunakan tetapan lebih frekuensi;

(m) Kerosakan produk akibat daripada ketidaksamaan dan/atau ketidakserasian dengan versi semasa dan/atau masa hadapan sistem pengendalian, perisian dan/atau perkakasan;

(n) Kerosakan atau kehilangan data akibat penggunaan yang tidak wajar;

(o) Produk tanpa kod bar asal atau label SN atau yang telah diubah, rosak atau dialih keluar;

(p) Papan bercampur: mana-mana atau semua papan cincang atau papan kawalan dalam Produk bukanlah bahagian asal Produk tersebut, atau apa-apa yang menghalang kami daripada menentukan sama ada papan cincang atau papan kawalan ialah bahagian asal Produk tersebut;

(q) Pengendalian terus Produk tanpa disambungkan ke pemasangan saliran (terpakai kepada Produk yang memerlukan sambungan ke pemasangan saliran);

(r) Haus dan lusuh harian;

Sebarang sebab selain daripada yang disebabkan oleh kami yang menyebabkan kami tidak dapat mendiagnosis sama ada Produk berada di bawah jaminan

(3) Produk dihantar untuk Perkhidmatan Pembaikan tanpa pembungkusan yang betul, termasuk Produk yang dibongkar, Produk tanpa bahan kusyen yang mencukupi, dsb.

(4) Mengenai cip yang hilang dalam papan cincang, anda hendaklah menanggung kos cip yang diganti sekiranya papan cincang itu boleh dibaiki.

 1. Jika anda meminta perkhidmatan pembaikan percuma, sila buat Pesanan Perkhidmatan Pembaikan dalam talian (masa pembuatan Pesanan Perkhidmatan Pembaikan tertakluk pada paparan di Tapak Web ini), dan hantar produk ke pusat pembaikan kami dalam masa 15 hari dari penciptaan Kelayakan Jaminan Perkhidmatan Pembaikan O akan ditentukan pada tarikh produk tiba di tempat pembaikan kami.
 2. iPollo tidak bertanggungjawab atau membayar pampasan untuk sebarang kerugian akibat masa henti yang disebabkan oleh kelewatan dalam pengangkutan akibat formaliti adat atau sebab lain.
 3. Waktu kerja perkhidmatan selepas jualan ialah 09:30 hingga 18:30 UTC+8, perkhidmatan termasuk bantuan jauh, Soal Jawab, diagnosis, dll. Semua pertanyaan perkhidmatan akan dijawab dalam masa 48 jam, kerja pembaikan boleh dijangka dalam masa 7-10 hari bekerja (masa penghantaran tidak termasuk).

Sila baca Dasar Pembaikan iPollo untuk mendapatkan senarai lengkap terma dan syarat yang digunakan untuk semua pesanan yang dibuat di www.ipollo.com

Dasar Pembaikan iPollo

SILA BACA POLISI PEMBAIKAN IPOLLO DENGAN TELITI.

 

Dasar Pembaikan ini ("Dasar") terpakai pada semua produk yang dibeli di www.ipollo.com ("Laman Web" ini) .

iPollo HK Limited (“iPollo” atau “Kami”)  berhak untuk menyemak Dasar ini pada bila-bila masa tanpa notis awal. Syarat yang disemak akan berkuat kuasa secara automatik selepas pengumuman di Tapak Web ini. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat yang disemak, anda tidak seharusnya membeli Produk kami atau berhenti menggunakan Perkhidmatan Pembaikan Selepas Jualan kami.

Dengan menandakan kotak Saya telah membaca dan bersetuju pada halaman membuat pesanan perkhidmatan pembaikan ("Pesanan Perkhidmatan Pembaikan") dan Pesanan Perkhidmatan Pembaikan tersebut, anda menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Polisi ini.

 

UNDANG PENGGUNA: UNTUK PENGGUNA YANG DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PERLINDUNGAN PENGGUNA DI NEGARA TEMPAT TINGGAL MEREKA, FAEDAH YANG DIBERIKAN OLEH DASAR INI SAMPAI KEPADA SEMUA HAK PERLINDUNGAN PENGGUNA DENGAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERLINDUNGAN PENGGUNA TERSEBUT DAN ANDA HENDAKLAH MENURUT PERKHIDMATAN NASIHAT WARGANEGARA DI NEGARA TEMPAT TEMPAT ANDA UNTUK MAKLUMAT LANJUT MENGENAI HAK INI 

 

 1. Takrif

Melainkan ditakrifkan sebaliknya, istilah berikut yang digunakan dalam Polisi ini hendaklah mempunyai maksud berikut:

1.1 “Lepas Jualan Pembaikan Perkhidmatan” dan “Perkhidmatan Pembaikan” bermaksud ujian, penyelenggaraan dan perkhidmatan lain yang disediakan oleh pihak ketiga yang diamanahkan oleh iPollo atau ahli gabungan iPollo untuk Produk yang dibeli oleh Pelanggan. Antaranya, Perkhidmatan Pembaikan dikategorikan kepada Perkhidmatan Pembaikan dalam tempoh jaminan dan Perkhidmatan Pembaikan selepas tempoh jaminan. Bergantung pada jenis kegagalan produk, kami mungkin memilih resolusi yang berbeza, termasuk pembaikan, penggantian, dsb.

1.2 “Pelanggan” bermaksud mana-mana orang yang mendaftar dan membeli Produk atau perkhidmatan di Tapak Web ini.

 1.3 “Produk” bermaksud produk yang dipaparkan dan dijual di Tapak Web ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mesin perlombongan, cip pintar.

1.4 “Produk Penggantian” bermaksud Produk daripada jenis atau spesifikasi yang sama yang disediakan untuk menggantikan Produk atau Produk yang rosak daripada jenama yang sama dengan kadar cincang tidak kurang daripada Produk rosak. Produk Gantian mungkin bukan Produk baharu. Tempoh waranti Produk Gantian akan menjadi baki tempoh waranti Produk asal yang dikira dari tarikh penghantaran Produk asal, kecuali apabila waranti dibatalkan menurut terma dan syarat Polisi ini.

1.5 “Tempoh Waranti” juga bermaksud tempoh Perkhidmatan Pembaikan Selepas Jualan percuma, bermula dari tarikh penghantaran (kerana tarikh tersebut ditunjukkan pada Tapak Web ini). Produk yang berbeza mungkin mempunyai tempoh jaminan yang berbeza, sila semak pada Halaman Butiran Produk.

 

 1. Permintaan untuk Selepas Jualan PembaikanPerkhidmatan

2.1 Jika produk yang anda beli didapati rosak, anda perlu membuat Pesanan Perkhidmatan Pembaikan di Laman Web ini. Anda boleh merujuk halaman web berikut untuk mendapatkan butiran tambahan: [Tiket Pembaikan].

2.2 Anda harus membaca Dasar ini dengan teliti sebelum membuat Pesanan Perkhidmatan Pembaikan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa jika Produk anda tidak boleh diservis secara percuma, anda akan dikenakan bayaran pembaikan. Anda hanya akan membuat Pesanan Perkhidmatan Pembaikan jika anda bersetuju dan menerima syarat Polisi ini. Jika tidak, sila jangan buat Pesanan Perkhidmatan Pembaikan. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang sebarang syarat Polisi ini, sila hubungi kakitangan sokongan perkhidmatan selepas jualan kami.

2.3 Maklumat yang diberikan dalam Pesanan Perkhidmatan Pembaikan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jenis produk, kuantiti, nombor penjejakan, maklumat hubungan dan alamat penghantaran) mestilah tepat dan lengkap. Jika tidak, kami berhak untuk tidak menyediakan Perkhidmatan Pembaikan dan semua kerugian akan ditanggung oleh anda.

2.4 Jika anda perlu mengemas kini maklumat penjejakan selepas membuat Pesanan Perkhidmatan Pembaikan, anda harus melakukannya dalam masa 7 hari dari tarikh Pembuatan Pesanan Perkhidmatan Pembaikan, dan pastikan Produk tersebut akan tiba di lokasi perkhidmatan pembaikan kami dalam masa 15 hari dari tarikh Pembuatan Pesanan Perkhidmatan Pembaikan. Anda akan menanggung semua kos dan risiko kehilangan, atau kerosakan pada, Produk jika anda gagal mengemas kini maklumat penjejakan atau menghantar Produk dalam masa yang dinyatakan di atas.

 

 1. Menghantar untuk Pembaikan
  • Pada masa ini, kami menyediakan Perkhidmatan Pembaikan Selepas Jualan melalui mel Anda harus, dengan perbelanjaan anda sendiri, menghantar Produk ke lokasi perkhidmatan pembaikan pilihan anda seperti yang dikenal pasti dalam Pesanan Perkhidmatan Pembaikan mengikut
  • kami

3.2 Sebelum menghantar Produk, sila sandarkan dan padamkan data peribadi, program perisian atau sebarang maklumat lain (secara kolektif, “Data”). Semasa Perkhidmatan Pembaikan, ada kemungkinan Data anda akan hilang atau rosak atau kami mungkin menghantar Produk Penggantian kepada anda, dan kami tidak bertanggungjawab ke atas kerosakan atau kehilangan Data.

3.3 Produk yang anda pulangkan kepada kami mesti dibungkus dengan betul dalam pembungkusan asalnya (atau pembungkusan yang menyediakan produk dengan perlindungan yang setara dengan pembungkusan asal). Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan, kehilangan dan risiko lain yang berlaku semasa pengangkutan Produk yang diproses semula. Kegagalan untuk membungkus Produk dengan betul untuk pengangkutan (termasuk Produk yang dibongkar, Produk tanpa kusyen, bahan pembungkusan yang tidak sesuai, dll.) boleh membatalkan waranti. Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menginsuranskan pakej anda sekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan semasa pengangkutan. Selain itu, jika Produk yang anda hantar untuk dibaiki tidak berada dalam skop Pembaikan Percuma, anda akan dicaj penghantaran balik untuk produk yang dibaiki atau diganti. Untuk butiran, sila hubungi kakitangan sokongan perkhidmatan selepas jualan kami.

3.4 Di bawah keadaan berikut, kami mempunyai hak untuk menolak servis Produk anda:

(1) Anda belum membuat Pesanan Perkhidmatan Pembaikan dengan betul atau sama sekali.

(2) Anda belum membayar tambang.

(3) Produk rosak semasa pengangkutan.

Kami mungkin, sebagai ihsan, masih menyediakan Perkhidmatan Pembaikan Selepas Jualan, tetapi anda bertanggungjawab untuk pengangkutan dan risiko kehilangan, atau kerosakan pada, Produk semasa pengangkutan.

3.5 Sekiranya tiada sebarang keadaan yang dinyatakan dalam Bahagian 3.4, kami akan menandatangani bungkusan itu dan membongkarnya untuk memeriksa situasi kegagalan Produk. Anda harus sedar bahawa: kecuali dalam kes Bukanpembaikan, Papan bercampur di bawah Polisi ini , kami akan membuat pembaikan semasa membuka dan memeriksa Produk, anda tidak boleh meminta kami memulangkan produk secara terus tanpa pembaikan.

3.6 Anda bersetuju bahawa kami tidak perlu memulangkan Produk yang rosak atau bahagian yang diganti. Produk atau alat ganti mungkin bukan baharu, tetapi ia mestilah dalam keadaan berfungsi baik dan melaksanakan fungsi yang hampir serupa dengan Produk atau alat ganti yang diganti. Tempoh jaminan untuk Produk Gantian atau alat ganti akan menjadi baki tempoh jaminan Produk asal.

3.7 Anda bersetuju bahawa kami mempunyai budi bicara mutlak untuk memilih sama ada untuk membaiki atau menggantikan Produk atau mana-mana bahagiannya.

3.8 Jika anda menghantar papan cincang secara berasingan untuk dibaiki, sila ambil perhatian bahawa atas sebab teknikal, prestasi papan cincang yang telah dibaiki mungkin berbeza daripada papan cincang asal.

 

 1. PembaikanDasar

4.1 Pembaikan Percuma

4.1.1 Jika Produk anda berada di bawah jaminan dan tertakluk kepada terma Polisi ini, kami akan memberikan perkhidmatan kepada Produk secara percuma dan akan membayar untuk penghantaran pulang.

4.1.2 Anda hendaklah membuat Pesanan Perkhidmatan Pembaikan di Tapak Web ini dalam Tempoh Waranti (masa Perintah Perkhidmatan Pembaikan akan ditunjukkan di Tapak Web ini) dan menghantar Produk ke lokasi perkhidmatan pembaikan pilihan anda seperti yang dikenal pasti dalam Perintah Perkhidmatan Pembaikan dalam masa 15 hari dari tarikh Pesanan Perkhidmatan Pembaikan. Jika Produk tidak tiba di lokasi perkhidmatan pembaikan tepat pada masanya, kami akan menentukan sama ada Produk berada dalam tempoh jaminan berdasarkan tarikh ketibaan sebenar.

4.2 Tidak dibaiki

4.2.1 Kami tidak akan menyediakan Perkhidmatan Pembaikan di bawah keadaan berikut:

(1) Produk telah hilang sebelum tiba di lokasi perkhidmatan pembaikan; 

(2) Kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan perisian overclocking pihak ketiga;

(3) Mana-mana produk selain daripada Produk iPollo atau produk palsu;

(4) Calar atau kerosakan kosmetik lain pada permukaan Produk yang tidak menjejaskan pengendalian Produk;

(5) Scrap: termasuk tetapi tidak terhad kepada, papan terbakar, kakisan/pengoksidaan Produk, terputus sambungan pin cip, pecah PCB, papan melalui tersumbat lubang dan penggunaan suis POE, dsb;

(6) Penipuan seperti yang ditentukan oleh kami, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, dengan sengaja memalsukan atau menggantikan kod bar Produk atau alat ganti, atau percubaan lain untuk mendapatkan Perkhidmatan Pembaikan yang sebaliknya tidak berhak oleh Pelanggan. Produk dan alat ganti yang tidak mempunyai kod bar asal tidak akan layak untuk Perkhidmatan Pembaikan.

(7) Perubahan algoritma rantaian blok itu sendiri atau perubahan algoritma Produk yang dibuat oleh anda.

4.2.2 Jika kami menentukan bahawa Produk memenuhi kriteria Bukan pembaikan, Produk tersebut akan dipulangkan dengan kos anda sendiri. Selanjutnya, sebarang bayaran penyimpanan (jika ada) juga akan ditanggung oleh anda sebelum Produk anda dipulangkan.

4.3 Pembaikan dengan Caj 

4.3.1 Kami berhak untuk mengenakan bayaran untuk Perkhidmatan pembaikan di bawah keadaan berikut:

(1) Produk telah tamat Tempoh Waranti, termasuk (i) waranti Produk telah tamat apabila Pesanan Perkhidmatan Pembaikan dibuat (kerana tarikh tersebut ditunjukkan pada Tapak Web ini); atau (ii) Produk tidak sampai di lokasi perkhidmatan pembaikan dalam tempoh masa yang diterangkan dalam Seksyen 4.1.2 Polisi ini, dan waranti Produk telah tamat tempoh apabila Produk tiba di lokasi perkhidmatan pembaikan.

(2) Waranti terbatal disebabkan oleh:

   (a) Kerosakan produk yang disebabkan oleh kegagalan pemasangan, penggunaan dan penyelenggaraan mengikut panduan pengguna;

   (b) Kerosakan produk atau kegagalan disebabkan oleh terjatuh, kemalangan, kecurian, penyalahgunaan, kecuaian, operasi yang tidak betul;

(c) Kerosakan produk disebabkan oleh gangguan fizikal, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kelembapan, persekitaran yang menghakis, lonjakan, pengangkutan dan persekitaran yang melampau;

(d) Keseluruhan Produk, papan atau komponen papan itu hancur, pecah, terbakar, terjatuh, rosak akibat pengendalian yang tidak betul;

(e) Kerosakan produk disebabkan oleh lebihan voltan atau kurang voltan atau kebocoran;

(f) Kerosakan produk disebabkan oleh pendedahan suhu persekitaran yang lebih tinggi atau lebih rendah;

(g) Kerosakan produk yang disebabkan oleh kelembapan, pengoksidaan, kakisan dan litar pintas pada Produk, unit atau mana-mana bahagiannya;

(h) Kerosakan atau kerugian produk yang disebabkan oleh bencana alam, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, banjir, petir, kebakaran, gempa bumi, tsunami dan sambaran petir, dsb.;

(i) Pembongkaran atau pengubahan Produk oleh mana-mana orang selain daripada kami atau pembekal perkhidmatan kami yang diberi kuasa’

(j) Kerosakan atau kegagalan produk yang disebabkan oleh penggunaan bekalan kuasa, bahagian atau unit yang tidak dibekalkan oleh kami mahupun pembekal kami yang dibenarkan;

(k) Perubahan yang tidak dibenarkan pada perisian tegar dan perkakasan menggunakan mana-mana produk pihak ketiga;

(l) Kerosakan atau kegagalan produk yang disebabkan oleh penggunaan perisian tegar atau pemacu yang tidak dibenarkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada perisian tegar yang membolehkan pengguna menggunakan tetapan lebih frekuensi;

(m) Kerosakan produk akibat daripada ketidaksamaan dan/atau ketidakserasian dengan versi semasa dan/atau masa hadapan sistem pengendalian, perisian dan/atau perkakasan;

(n)Kerosakan atau kehilangan data akibat penggunaan yang tidak betul;

(o) Produk tanpa kod bar asal atau label SN atau yang telah diubah, rosak atau dialih keluar;

(p) Papan bercampur: mana-mana atau semua papan cincang atau papan kawalan dalam Produk bukanlah bahagian asal Produk tersebut, atau apa-apa yang menghalang kami daripada menentukan sama ada papan cincang atau papan kawalan adalah bahagian asal Produk tersebut;

(q) Pengendalian terus Produk tanpa disambungkan ke pemasangan saliran (terpakai kepada Produk yang memerlukan sambungan ke pemasangan saliran);

(r) Haus dan lusuh harian;

Sebarang sebab selain daripada yang disebabkan oleh kami yang menyebabkan kami tidak dapat mendiagnosis sama ada Produk berada di bawah jaminan

(3) Produk dihantar untuk Perkhidmatan Pembaikan tanpa pembungkusan yang betul, termasuk Produk yang dibongkar, Produk tanpa bahan kusyen yang mencukupi, dsb

(4) Mengenai cip yang hilang dalam papan cincang, anda hendaklah menanggung kos cip yang diganti sekiranya papan cincang itu boleh dibaiki.

4.3.2 Untuk Produk yang tidak berhak mendapat Perkhidmatan Pembaikan secara percuma, kami akan memberikan anda anggaran caj dan memulangkan produk yang dibaiki atau diganti selepas anda membuat pembayaran untuk Perkhidmatan Pembaikan.

4.4 Peruntukan khas Produk papan campuran

4.4.1 Anda bersetuju bahawa kami mempunyai budi bicara mutlak dalam menentukan sama ada Produk anda tergolong dalam Produk papan campuran.

4.4.2 Dalam kes Produk papan campuran, kami akan memaklumkan anda tentang pilihan pembaikan:

(1) Anda boleh membayar yuran perkhidmatan mengikut anggaran yuran, dan kami akan memulangkan produk yang telah dibaiki atau diganti; atau

(2) Anda boleh memilih untuk tidak membaiki Produk tersebut dan kami akan memulangkan terus kepada anda selepas anda membuat pembayaran untuk penghantaran pulang dan yuran lain (jika ada).

4.4.3 Produk papan campuran yang telah dibaiki menikmati Tempoh Waranti selama 15 hari.

 

 1. Yuran dan Pembayaran

5.1 Anda boleh merujuk kepada kakitangan sokongan perkhidmatan selepas jualan kami untuk mendapatkan butiran lanjut tentang yuran perkhidmatan; dengan syarat, walau bagaimanapun, jumlah sebenar yuran perkhidmatan akan ditentukan pada masa Perkhidmatan.

5.2 Anda harus membayar untuk Perkhidmatan Pembaikan Selepas Jualan dalam dolar AS dalam masa tiga (3) hari kalendar selepas kami memberikan anggaran yuran. Kami hanya akan menghantar Produk yang telah dibaiki selepas menerima bayaran anda. Anda boleh membayar yuran perkhidmatan atau yuran lain melalui pindahan wang melalui bank (USD). Kami berhak untuk menukar cara pembayaran dan anda harus merujuk kepada arahan pembayaran yang ditunjukkan di laman web ini. Jika anda memilih untuk membayar melalui pindahan wang bank, sila pastikan anda telah memuat naik ke halaman web Pesanan Perkhidmatan Pembaikan Selepas Jualan di tapak web ini maklumat termasuk nama pembayar dan nota bank pembayaran semasa pembayaran anda. Jika tidak, kami mempunyai hak untuk tidak memulangkan Produk yang telah dibaiki atau diganti.

5.3 Jika anda gagal membayar yuran perkhidmatan yang berkenaan dalam masa tiga puluh lima (35) hari kalendar selepas kami memberikan anggaran yuran, kami akan mengenakan bayaran storan tambahan kepada anda bermula 36 ke hari kalendar selepas kami memberikan anggaran yuran pada kadar USD [$15] sehari untuk Produk perlombongan dan USD [$0.75] sehari untuk Produk lain. Jika anda gagal membayar yuran perkhidmatan yang berkenaan dalam tempoh sembilan puluh lima (95) hari kalendar selepas kami memberikan anggaran yuran, kami akan memberitahu anda bahawa ia menganggap Produk anda telah ditinggalkan, kami mungkin melupuskan Produk anda mengikut peruntukan yang berkenaan undang-undang, dan, khususnya, boleh menjual Produk anda pada jualan persendirian atau awam untuk membayar sebarang Perkhidmatan tertunggak yang dilakukan. Kami menyimpan lien berkanun kami dan mana-mana lien sah yang lain untuk caj yang tidak dibayar.

5.4 Jika mana-mana Produk disimpan di lokasi perkhidmatan kami, termasuk disebabkan kegagalan anda membuat Pesanan Perkhidmatan Pembaikan atau sebarang ketidakselarasan antara Pesanan Perkhidmatan Pembaikan dan pengangkutan, kami akan mengutip yuran penyimpanan bermula pada [36 th] hari selepas menerima Produk. Jika anda gagal membayar yuran perkhidmatan yang berkenaan dalam tempoh sembilan puluh lima (95) hari kalendar selepas kami memberikan anggaran yuran, kami akan memberitahu anda bahawa ia menganggap Produk anda telah ditinggalkan, kami mungkin melupuskan Produk anda mengikut peruntukan yang berkenaan undang-undang, dan, khususnya, boleh menjual Produk anda pada jualan persendirian atau awam untuk membayar sebarang Perkhidmatan tertunggak yang dilakukan. Kami menyimpan lien berkanun kami dan mana-mana lien sah yang lain untuk caj yang tidak dibayar.

5.5 Anda hendaklah mematuhi dengan tegas mana-mana undang-undang dan peraturan cukai yang berkenaan. Dilarang sama sekali untuk menggunakan perkhidmatan pembayaran yang disediakan oleh Laman Web ini atau institusi pembayaran pihak ketiga untuk terlibat dalam aktiviti yang melanggar undang-undang dan peraturan pengawasan cukai yang terpakai atau aktiviti haram yang lain. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang, peraturan, dokumen dan dasar normatif yang berkenaan, dan anda bertanggungjawab untuk menanggung rugi kami atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang kerugian dan kerosakan yang disebabkan olehnya. Di samping itu, kami berhak untuk menamatkan perkhidmatan sekiranya anda melanggar Polisi ini.

 1. Kembalikan Produk untuk Perkhidmatan Pembaikan

6.1 Melainkan anda memberikan arahan alternatif, kami akan mengembalikan produk anda yang telah dibaiki atau diganti ke alamat surat-menyurat yang telah anda berikan apabila anda membenarkan Perkhidmatan Pembaikan. Jika Produk anda dikembalikan kepada kami kerana penghantaran tidak dapat diselesaikan di alamat yang diberikan, kami akan cuba menghubungi anda untuk mendapatkan alamat surat-menyurat alternatif. Jika anda tidak memberikan alamat di mana kami atau ejen kami boleh menghantar Produk anda dalam masa enam puluh (60) hari selepas percubaan penghantaran asal, kami akan memberitahu anda bahawa ia menganggap Produk anda telah ditinggalkan. Kami akan menghantar notis ke alamat surat-menyurat yang telah anda berikan apabila anda membenarkan Perkhidmatan. Sekiranya Produk anda ditinggalkan, kami mungkin melupuskan Produk anda mengikut peruntukan undang-undang yang terpakai, dan, khususnya, mungkin menjual Produk anda pada jualan persendirian atau awam untuk membayar sebarang Perkhidmatan tertunggak yang dilakukan. Kami menyimpan lien berkanun kami dan mana-mana lien sah lain untuk caj yang tidak dibayar.

6.2 Kami akan mempunyai hak untuk memilih kaedah penghantaran dan kami akan menggunakan pembawa yang telah anda pilih pada Pesanan Perkhidmatan Pembaikan untuk memulangkan Produk anda apabila boleh. Jika pembawa pilihan anda tidak dapat menghantar Produk ke alamat yang diberikan dalam Pesanan Perkhidmatan Pembaikan, kami akan menghantar Produk menggunakan pembawa alternatif. Kami mungkin tidak memberi anda notis bertulis sebelum menghantar Produk anda melalui pembawa alternatif. Jika anda meminta Produk anda dipulangkan melalui udara, kami akan mengenakan bayaran tambahan kepada anda.

6.3 Anda akan bertanggungjawab untuk menghantar Produk ke lokasi perkhidmatan kami dan membayar prabayar pengangkutan dan sebarang bayaran tambahan yang berkaitan dengannya Melainkan Produk anda adalah Produk bukan pembaikan, Produk papan campuran atau Produk perlu dikikis (dalam kes sedemikian, anda boleh memilih untuk tidak membaiki Produk dan meminta kami memulangkan Produk atas perbelanjaan anda sendiri untuk penghantaran pulangan),  kami akan bertanggungjawab untuk memulangkan Produk kepada anda dan menanggung perbelanjaan penghantaran pulang. Selain daripada itu, kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kos tambahan. Tarif tempatan, cukai dan perbelanjaan lain yang berkaitan (jika ada) adalah dalam akaun anda. Sila ambil perhatian bahawa tempat penghantaran produk yang dibaiki atau diganti mungkin tidak sama dengan alamat tempat anda menghantar produk.

6.4 Sila hantar Produk ke alamat kami yang ditetapkan melalui mel dan prabayar pengangkutan. Jika anda menghantar Produk melalui kutipan pengangkutan, atau anda gagal menghantarnya ke alamat kami yang ditetapkan (termasuk tempat pengambilan logistik), kami tidak akan dapat menerima produk tersebut dan semua akibat akan ditanggung oleh anda.

6.5 Kami akan menghantar produk yang dibaiki atau gantian ke alamat yang anda berikan dan penerima yang ditetapkan dalam Pesanan Perkhidmatan Pembaikan. Anda akan bertanggungjawab untuk sebarang kos tambahan yang disebabkan oleh sebarang maklumat yang salah atau tidak lengkap.

6.6 Setelah kami menghantar Produk kepada anda, risiko kerosakan dan kehilangan akan berpindah kepada anda selepas kami menghantar bungkusan kepada pembawa. Sekiranya berlaku sebarang kerosakan atau kehilangan Produk semasa pengangkutan, anda harus menyelesaikan pertikaian tersebut dengan pembawa.

 

 1. Pematuhan dan Sekatan Eksport

7.1 Anda menjamin bahawa anda adalah orang yang sah di sisi undang-undang, entiti lain atau orang perseorangan dengan kapasiti dan keupayaan sivil penuh di bawah undang-undang bidang kuasa anda; dan anda layak dan berkemampuan untuk memasuki dan melaksanakan Polisi ini. Pembelian di bawah Polisi ini hanya tersedia untuk mereka yang telah mencapai umur dewasa.

7.2 Sebagai pemula Perkhidmatan Pembaikan Selepas Jualan ini, anda menjamin bahawa anda mempunyai hak untuk menghantar permintaan dengan maklumat yang tepat, lengkap dan undang-undang dan anda bersetuju untuk menanggung kerugian dan risiko tanpa perkara yang sama. Kami hanya akan meneruskan mengikut permintaan anda dan tidak akan menanggung sebarang liabiliti yang timbul daripada permintaan anda.

7.3 Anda menjamin bahawa anda akan mematuhi mana-mana peraturan dan peraturan operasi yang dikeluarkan oleh laman web ini dan pembekal Perkhidmatan lain dan anda tidak boleh menggunakan nama orang lain untuk memulakan sebarang perkhidmatan laman web ini. Anda tidak boleh mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang dengan menggunakan laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada penipuan, pengubahan wang haram, pengeluaran tunai dan perjudian. Anda tidak boleh menggunakan akaun bank palsu atau tidak sah, atau membuat sebarang transaksi palsu dengan menggunakan sistem pembayaran tapak web ini.

7.4 Anda tidak boleh menggunakan atau sebaliknya mengeksport atau mengeksport semula Produk yang diservis kecuali seperti yang dibenarkan oleh undang-undang bidang kuasa di mana Produk diperoleh. Khususnya, tetapi tanpa had, Produk tidak boleh dieksport atau dieksport semula dengan melanggar undang-undang eksport, termasuk jika berkenaan, mengeksport atau mengeksport semula ke mana-mana negara yang disekat AS atau kepada sesiapa sahaja dalam senarai Jabatan Perbendaharaan AS yang Ditunjuk Khas. Warganegara (“Senarai SDN”) atau Senarai Orang atau Senarai Entiti yang Ditolak Jabatan Perdagangan AS. Anda menyatakan bahawa anda tidak berada di mana-mana negara atau dalam mana-mana senarai di mana peruntukan Produk kepada anda akan melanggar undang-undang yang terpakai. Anda juga bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan Produk untuk sebarang tujuan yang dilarang oleh undang-undang yang terpakai.

7.5 Anda menjamin bahawa anda akan mematuhi sepenuhnya semua undang-undang dan peraturan berkenaan perniagaan berkaitan mata wang kripto, termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang dan peraturan berkenaan urus niaga mata wang kripto, perniagaan perlombongan mata wang kripto dan perkhidmatan teknologi mata wang kripto apabila menggunakan Produk atau Perkhidmatan Anda tidak akan mengambil sebarang tindakan. yang akan menyebabkan laman web ini melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai di atas. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada sebarang pelanggaran oleh anda terhadap undang-undang atau peraturan yang terpakai di atas dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya dan eksklusif untuk dan akan mempertahankan, menanggung rugi sepenuhnya dan tidak memudaratkan laman web ini daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, tuntutan, tindakan, kos atau prosiding yang dibawa atau dimulakan terhadap laman web ini yang timbul daripada atau berkaitan dengan apa-apa pelanggaran oleh anda terhadap mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan di atas berkaitan dengan perniagaan berkaitan mata wang kripto.

 

 1. Penafian

8.1 Kami tidak menjamin bahawa Data anda tidak akan hilang semasa Perkhidmatan Pembaikan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyandarkan Data anda sebelum menghantar Produk untuk Perkhidmatan Pembaikan. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk kehilangan, pemulihan, atau kompromi Data, program atau kehilangan penggunaan peralatan yang timbul daripada Perkhidmatan Pembaikan. Anda menyatakan bahawa Produk anda tidak mengandungi fail atau data yang menyalahi undang-undang.

8.2 Kami tidak membuat sebarang bentuk jaminan untuk pembaikan Produk berjaya, yang bergantung pada tahap kerosakan pada Produk.

8.3 Kami tidak membuat sebarang bentuk jaminan untuk kehilangan hasil semasa tempoh pembaikan.

8.4 SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, WARANTI, SYARAT DAN REMEDI YANG NYATA YANG DITERBITKAN DALAM POLISI INI ADALAH EKSKLUSIF DAN MENGGANTI SEMUA WARANTI, SYARAT, TERMA, AKUJANJI, TANGGUNGJAWAB, SYARAT, SYARAT, SYARAT, SYARAT LAIN, TERSURAT ATAU TERSIRAT. SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, IPOLLO KHUSUS MENAFIKAN DAN MENGECUALIKAN MANA-MANA ​​DAN SEMUA WARANTI, SYARAT, TERMA, AKUJASA, TANGGUNGJAWAB DAN PERWAKILAN YANG BERKAITAN ATAU TIMBUL DALAM MANA-MANA ​​CARA KELUAR WARANTI, SYARAT-SYARAT, SYARAT-SYARAT, AKUJANJI, TANGGUNGJAWAB DAN PERWAKILAN YANG BERKAITAN DENGAN ATAU TIMBUL DALAM MANA-MANA ​​CARA KELUAR DARIPADA PERATURAN YANG DIPERLUKAN INI. KUALITI, PENJAGAAN, KEMAHIRAN ATAU KECERGASAN YANG MEMUASKAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

 

 1. Had Liabiliti

9.1 JIKA ANDA SEORANG PENGGUNA, ANDA MUNGKIN MEMPUNYAI HAK TAMBAHAN TERTENTU MENGENAI PERKHIDMATAN DAN PRODUK YANG DISEDIAKAN DI BAWAH DASAR INI. SILA RUJUK PIHAK BERKUASA PENGGUNA TEMPATAN ANDA UNTUK MAKLUMAT LANJUT TENTANG HAK ANDA. JIKA TIDAK DILINDUNGI OLEH HAK INI, IPOLLO TIDAK MENERIMA LIABILITI MELAMPAU REMEDI YANG DITETAPKAN DI SINI, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA MANA-MANA ​​LIABILITI BAGI PRODUK TIDAK TERSEDIA UNTUK DIGUNAKAN, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN PERNIAGAAN ATAU UNTUK KEHILANGAN, DROSAK, PERISIAN, ATAU PENYEDIAAN PERKHIDMATAN. KECUALI SEPERTI YANG DIBERIKAN DENGAN NYATA DI SINI, IPOLLO TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KERUGIAN AKIBAT, KHAS, TIDAK LANGSUNG ATAU PUNITIF, WALAUPUN DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT, ATAU UNTUK SEBARANG TUNTUTAN OLEH MANA-MANA ​​PIHAK KETIGA. ANDA BERSETUJU BAHAWA UNTUK SEBARANG LIABILITI BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN PRODUK, IPOLLO TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAU BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG JUMLAH KEROSAKAN MELEBIHI JUMLAH PESANAN PERKHIDMATAN PEMBAIKAN ANDA. DALAM KES PENGGUNA, LIABILITI BAGI (1) KEMATIAN DAN KECEDERAAN DIRI DAN (2) PENIPUAN MUNGKIN LEBIH LUAS DARIPADA KECUAIAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN DAN DALAM KES TERSEBUT IPOLLO TIDAK BERHASIL MENGECUALIKAN LIABILITI INI.

  

 1. Undang-undang yang Mentadbir dan Penyelesaian Pertikaian

10.1 Dasar ini akan ditafsir dan dikuatkuasakan mengikut undang-undang Hong Kong, tanpa memberi kesan kepada percanggahan undang-undang, peraturan atau prinsip.

10.2 Sebarang pertikaian, kontroversi, perbezaan atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Polisi ini, termasuk kesahihan, tafsiran, prestasi, pelanggaran atau penamatannya atau sebarang pertikaian mengenai kewajipan bukan kontrak yang timbul daripada atau berkaitan dengannya hendaklah dirujuk kepada dan akhirnya diselesaikan melalui timbang tara yang ditadbir oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Hong Kong (HKIAC) melalui timbang tara di bawah Peraturan Timbang Tara UNCITRAL yang berkuat kuasa apabila Notis Timbang Tara dikemukakan Pihak berkuasa melantik ialah Pusat Timbang Tara Antarabangsa Hong Kong. Undang-undang klausa timbang tara ini ialah undang-undang Hong Kong. Kerusi timbang tara ialah Hong Kong. Bilangan penimbang tara hendaklah seorang. Prosiding timbang tara hendaklah dijalankan dalam bahasa Inggeris. Keputusan dan anugerah timbang tara adalah muktamad dan mengikat pihak-pihak di sini.

 

 1. Pelbagai

11.1 Dasar Tukar. iPollo memiliki hak untuk menukar Dasar ini pada bila-bila masa.

11.2 Pembatalan. Setelah menerima Perintah Perkhidmatan Pembaikan, iPollo memulakan perkhidmatan dan akibatnya Pesanan Perkhidmatan tidak boleh dibatalkan dan anda tidak boleh menarik diri daripada kontrak.

11.3 Perubahan Produk/Perkhidmatan. Kami mungkin membuat perubahan pada Produk atau Perkhidmatan kami, atau pada harga yang berkenaan untuk Produk atau Perkhidmatan tersebut pada bila-bila masa. Maklumat yang diberikan dalam talian berkenaan dengan Produk dan Perkhidmatan mungkin sudah lapuk, dan iPollo tidak membuat komitmen untuk mengemas kini maklumat yang diberikan dalam talian berkenaan dengan Produk atau Perkhidmatan tersebut.

11.4 Akses dalam talian. iPollo berhak untuk melakukan mana-mana yang berikut, pada bila-bila masa, tanpa notis: (1) untuk mengubah suai, menggantung atau menamatkan operasi atau akses kepada halaman dalam taliannya, atau kepada mana-mana bahagian tapak dalam taliannya, atas sebarang sebab; (2) untuk mengubah suai atau menukar halaman dalam taliannya, atau mana-mana bahagiannya, dan sebarang dasar atau terma yang berkenaan; dan (3) untuk mengganggu pengendalian tapak dalam taliannya, atau mana-mana bahagian daripadanya, sebagaimana perlu untuk melaksanakan penyelenggaraan rutin atau bukan rutin, pembetulan ralat atau perubahan lain.

11.5 Syarat Tidak Boleh Dikuatkuasakan. Jika mana-mana terma yang dinyatakan di atas dianggap oleh mahkamah atau tribunal lain yang mempunyai bidang kuasa kompeten sebagai terbatal atau tidak boleh dikuatkuasakan, terma tersebut hendaklah dihadkan atau dihapuskan pada tahap minimum yang diperlukan dan digantikan dengan peruntukan yang sah yang paling merangkumi maksud terma itu, supaya terma akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

11.6 Penepian. Kegagalan iPollo untuk mendesak atau menguatkuasakan pelaksanaan ketat Polisi ini tidak akan ditafsirkan sebagai penepian oleh iPollo terhadap mana-mana peruntukan atau mana-mana hak yang dimilikinya untuk menguatkuasakan polisi ini, dan tidak juga mana-mana perlakuan antara iPollo dan anda atau mana-mana pihak lain tidak akan dianggap untuk mengubah suai mana-mana peruntukan syarat ini.

11.7 Tiada Penerima Pihak Ketiga. Terma ini tidak boleh ditafsir atau ditafsirkan untuk memberikan sebarang hak atau remedi kepada mana-mana pihak ketiga.

11.8 Perlindungan Data. Anda bersetuju dan memahami bahawa adalah perlu bagi iPollo untuk mengumpul, memproses dan menggunakan data anda untuk memproses jualan, melaksanakan perkhidmatan dan mengesahkan pematuhan kepada undang-undang yang berkenaan. iPollo akan mengekalkan dan menggunakan data peribadi anda untuk membolehkan anda melaksanakan hak anda yang timbul daripada perkhidmatan produk iPollo anda dan untuk tujuan berkaitan kualiti dan perkhidmatan. iPollo tidak akan menggunakan maklumat anda untuk tujuan pemasaran langsung tanpa mendapatkan persetujuan anda.

11.9 Perjanjian Lengkap; Force Majeure. Polisi ini mengawal transaksi perkhidmatan yang diterima oleh iPollo. Tiada terma atau syarat lisan atau bertulis lain dikenakan. iPollo tidak membenarkan sebarang kelainan atau pengubahsuaian Polisi ini.iPollo tidak bertanggungjawab untuk sebarang kegagalan atau kelewatan dalam melaksanakan perkhidmatan atau penghantaran produk anda atau produk gantian yang disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan munasabah iPollo

11.10 Pematuhan Terma Berkaitan: Anda juga hendaklah mematuhi terma dan syarat pada halaman web ini: Syarat Penggunaan dan Dasar Privasi. Beberapa perkhidmatan di tapak web ini (termasuk tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan gaji dalam talian) disediakan oleh rakan kongsi perniagaan kami. Apabila anda menggunakan perkhidmatan sedemikian, anda juga hendaklah mematuhi peraturan, terma dan perjanjian yang disediakan oleh rakan kongsi perniagaan ini berkenaan perkhidmatan tertentu (secara kolektif, “Syarat Lain yang Berkenaan”).

Notis Penting
1. Selepas mesin berjalan seperti biasa, sila gunakan "kadar pencincangan 24 jam Kolam Perlombongan" sebagai kriteria untuk kestabilan.

2. Adalah disyorkan untuk menggunakan bekalan kuasa standard asal untuk mengelakkan kerosakan pada mesin atau kemalangan keselamatan.

3. Cuba gunakan bekalan kuasa standard asal untuk menekan renjatan voltan semasa dihidupkan.

4. Sila berhati-hati agar tidak menumpahkan air atau cecair lain pada mesin, terutamanya bahagian bukan bekas.

5. Sila beri perhatian kepada pengudaraan dan pelesapan haba, jangan sekat lubang udara dan jangan letakkan pada bahan dan fabrik yang mudah terbakar.

6. Jika anda perlu membuka bekas untuk memeriksa masalah, sila hubungi sokongan khidmat pelanggan terlebih dahulu. Jika anda membuka sarung tanpa kebenaran, waranti akan terbatal.

7.Peranti ini bukan untuk kegunaan keluarga. Peranti ini hendaklah dikendalikan hanya oleh profesional, dan bukan profesional (seperti orang bawah umur, dsb.) tidak dibenarkan untuk mengendalikan peranti ini. Sekiranya melanggar notis ini, orang yang melanggar akan
bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh orang lain atau dirinya sendiri.

8. Anda akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh diri sendiri yang timbul daripada atau disebabkan oleh
perubahan algoritma rantaian blok itu sendiri atau perubahan algoritma peranti yang dibuat oleh anda. Dalam kes
sedemikian, peranti tidak akan menikmati perkhidmatan waranti rasmi dan akan dianggap sebagai waranti di luar
.

9. Disebabkan sifat mekanisme algoritma Ethash/Etchash, saiz fail DAG secara beransur-ansur meningkat dari semasa ke semasa dalam rangkaian. Setelah saiz fail DAG melebihi kapasiti memori mesin, ia tidak lagi dapat melombong syiling yang ditentukan. Sila ambil perhatian bahawa senario ini tidak akan diambil kira dalam skop perkhidmatan pemulangan dan waranti syarikat kami. Mungkin terdapat risiko dalam potensi kehilangan pendapatan, bergantung pada turun naik pasaran crypto. Risiko ini telah diatasi dan hendaklah ditanggung oleh pelanggan.

10. Semua hak tafsiran akhir produk ini dikhaskan oleh Ipollo HK Limited.

.