Политика за гаранция и ремонт и връщане


 • ГАРАНЦИЯИ ВРЪЩАНЕ
 1. Осигурява се 180/360-дневен гаранционен период, считано от датата на доставка („Гаранционният период“).
 2. Гаранцията на продукта не подлежи на прехвърляне и се отнася само за първоначалния купувач. Гаранцията на продукта не важи за продукт, който не е закупен от нас или от нашите оторизирани доставчици. Продуктът не е за семейна консумация. Продуктът трябва да се управлява само от професионалисти, а непрофесионалисти (като непълнолетни и др.) нямат право да работят с Продукта. В случай, че не спазвате инструкциите, посочени по-горе, вие носите отговорност за всяка загуба или щета, причинена на други или на вас самите.
 3. Всички продажби са окончателни. Няма да се предоставят възстановявания. Дефектният продукт може да бъде поправен безплатно, ако попада в гаранционната политика на iPollo.
 4. Ние няма да предоставяме ремонтни услуги при следните обстоятелства:

(1) Продуктът е изгубен преди пристигането му в сервиза за ремонт;

(2) Щети, причинени от използването на софтуер за овърклок на трети страни;

(3) Всеки продукт, различен от iPollo или фалшиви продукти;

(4) Драскотини или други козметични повреди по повърхностите на Продукта, които не засягат работата на Продукта;

(5) Скрап: включително, но не само, изгорени платки, корозия/окисляване на продукти, изключване на щифтове на чип, счупване на печатни платки, блокиране на платката през дупки и използване на POE превключватели и др.;

(6) Измама, както е установено от нас, включително, но не само, умишлено подправяне или подмяна на баркодове на Продукти или части, или други опити за получаване на Услуга за следпродажбено обслужване, на която Клиентът няма друго право. Продукти и части, които нямат оригиналните баркодове, няма да отговарят на условията за поддръжка.

(7) Промяна на алгоритъма на самата блокова верига или промяна на алгоритъма на Продукта, направена от вас.

За Продукти, които не отговарят на условията за ремонт, трябва да заплатите таксата за връщане за доставка, таксата за съхранение и други разходи (ако има такива), преди да ни помолите да ви върнем продукта.

 1. Запазваме си правото да начисляваме такси за ремонтни услуги при следните обстоятелства:

(1) Продуктът е изтекъл Гаранционния период, включително (i) гаранцията на Продукта е изтекла, когато е създадена Поръчката за ремонт (тъй като тази дата е посочена на този уебсайт); или (ii) Продуктът не пристигне в сервиза за ремонт в рамките на периода от време, описан в този раздел 6, и гаранцията на Продукта е изтекла, когато Продуктът пристигне в сервиза за ремонт.

(2) Анулирана гаранция поради:

       (a) повреда на продукта, причинена от неуспех при инсталиране, използване и поддръжка в съответствие с ръководството на потребителя;

       (b) Повреда или повреда в резултат на изпускане, злополука, кражба, злоупотреба, небрежност, неправилна работа;

(c) повреда на продукта, причинена от физическа намеса, включително, но не само, влага, корозивна среда, пренапрежения, транспортиране и екстремни условия;

(d) Целият продукт, дъската или компонентите на дъската са смачкани, счупени, изгорени, изпуснати, повредени поради неправилна работа;

(e) повреда на продукта, причинена от пренапрежение, поднапрежение или теч;

(f) Увреждане на продукта, причинено от значително по-висока или по-ниска околна температура ;

(g) Повреди на продукта, причинени от влажност, окисляване, корозия и късо съединение към продукта, възлите или част от него;

(h) Повреди или загуби на продукта, причинени от природни бедствия, включително, но не само, наводнения, светкавици, пожари, земетресения, цунами и удари от мълнии и др.;

(i) Разглобяване или промяна на Продукта от всяко лице, различно от нас или от наш упълномощен доставчик на услуги“

(j) повреда или повреда на продукта, причинена от използването на захранване, части или възли, които не са доставени нито от нас, нито от нашите оторизирани доставчици;

(k) Неоторизирани промени във фърмуера и хардуера с използване на продукт на трети страни;

(l) Повреда или повреда на продукта, причинена от използването на неоторизиран фърмуер или драйвери, включително, но не само, фърмуер, който позволява на потребителите да прилагат настройка за свръхчестота;

(m) повреда на продукта, произтичаща от необичайност и/или несъвместимост с текущи и/или бъдещи версии на операционни системи, софтуер и/или хардуер;

(n) Повреда или загуба на данни поради неправилна употреба;

(o) Продукт без оригинален баркод или SN етикет или който е променен, обезличен или премахнат;

(p) Смесени табла: някои или всички хеш табла или контролни табла в Продукт не са оригиналните части на такъв Продукт или нещо, което ни пречи да определим дали хеш таблата или контролните табла са оригиналните части на такъв Продукт;

(q) Директна работа на Продукта, без да е свързан към дренажни възли (приложимо за Продукти, изискващи свързване към дренажни възли);

(r) Ежедневно износване;

(s) Всяка причина, различна от причинената от нас, която ни прави невъзможно да диагностицираме дали Продуктът е в гаранция

(3) Продуктът е изпратен за ремонт без подходяща опаковка, включително неопакован Продукт, Продукт без достатъчно омекотяващ материал и т.н.

(4) Що се отнася до липсващите чипове в хеш дъските, Вие ще поемете разходите за подменените чипове, в случай че хеш дъските могат да бъдат ремонтирани.

 1. Ако заявите безплатна услуга за ремонт, моля, създайте Поръчка за ремонтни услуги онлайн (времето на създаване на Поръчката за услуга за ремонт е предмет на дисплея на този уебсайт) и изпратете продукта до нашия ремонтен пункт в рамките на 15 дни от създаването на Услугата за ремонт. O Изгодността на гаранцията ще бъде определена на датата, на която продуктът пристигне в нашия ремонтен пункт.
 2. iPollo не поема никаква отговорност и не компенсира загуби в резултат на престой, причинен от закъснения в транспортирането в резултат на митнически формалности или други причини.
 3. Работното време на следпродажбеното обслужване е от 09:30 до 18:30 UTC+8, услугата включва дистанционна помощ, въпроси и отговори, диагностика и т.н. Всички запитвания за обслужване ще бъдат отговорени в рамките на 48 часа, ремонтните дейности могат да бъдат очаква се в рамките на 7-10 работни дни (времето за доставка не е включено).

Моля, прочетете Правилата за поправки на iPollo за пълен списък с правила и условия които важат за всички поръчки, направени на www.ipollo.com

Правила за ремонт на iPollo

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПОЛИТИКАТА ЗА РЕМОНТ НА ​​IPOLLO.

 

Тази Правила за поправки (тази „Политика“) се прилагат за всички продукти, закупени на www.ipollo.com (този „Уебсайт“) .

iPollo HK Limited („iPollo“ или „Ние“) запазва правото си да преразгледа тази Политика по всяко време без предварително известие. Ревизираните условия ще влязат в сила автоматично след обявяване на този уебсайт. Ако не сте съгласни с ревизираните условия, не трябва да купувате нашите Продукти или да спирате да използвате нашата услуга за следпродажбен ремонт.

Като поставите отметка в квадратчето Прочетох и съм съгласен на страницата за създаване на поръчка за ремонт („Поръчка за ремонтни услуги“) и такава поръчка за ремонтни услуги, вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани с тази Политика.

 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО СА ОБХВЪРТАНИ ОТ ЗАКОНИ ИЛИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СТРАНАТА СИ НА ЖИВАННЕ, ПРЕДИМСТВАТА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ТАЗИ ПОЛИТИКА И СА ПРЕДСТАВЯНИ ВСИЧКИ ДОБАВКИ СПОРЕД ТАКИВА ЗАКОНИ И РЕГЛАМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС УСЛУГАТА ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ГРАЖДАНИ ВЪВ ВАШАТА СТРАНА НА ЖИВАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЕЗИ ПРАВА 

 

 1. Определение

Освен ако не е определено друго, следните термини, използвани в тази Политика, имат следните значения:

1.1 „След продажба Ремонт Сервиз” и „Услуга за ремонт” означава тестване, поддръжка и други услуги, предоставяни от трета страна, поверена от iPollo или филиали на iPollo за Продуктите, закупени от Клиента. Сред тях ремонтната услуга е категоризирана в услуга по ремонт в рамките на гаранционния срок и услуга по ремонт след гаранционния период. В зависимост от видовете повреда на продукта, можем да изберем различни решения, включително ремонт, подмяна и т.н.

1.2 „Клиент“ означава всяко лице, което регистрира и купува продукти или услуги на този уебсайт.

 1.3 „Продукт“ означава продуктите, показвани и продавани на този уебсайт, включително, но не само, машини за копаене, интелигентни чипове.

1.4 „Заместващ продукт“ означава Продуктът от същия тип или спецификации, предоставени за замяна на дефектния Продукт или Продукт от същата марка с хешрейт не по-нисък от този на дефектен продукт. Резервният продукт може да не е нов продукт. Гаранционният период на заместващия продукт ще бъде оставащият гаранционен период на оригиналния продукт, изчислен от датата на изпращане на оригиналния продукт, освен когато гаранцията е анулирана в съответствие с условията на тази Политика.

1.5 „Гаранционен период“ означава също безплатния период на следпродажбено обслужване ремонт, от датата на доставка (тъй като тази дата е посочена на този уебсайт). Различните продукти може да имат различен гаранционен срок, моля, проверете на страницата с подробности за продукта.

 

 1. Заявка за следпродажбено обслужване РемонтОбслужване

2.1 Ако се установи, че закупеният от вас продукт е дефектен, трябва да създадете Поръчка за ремонт на този уебсайт. Можете да се обърнете към следната уеб страница за допълнителни подробности: [Билет за ремонт].

2.2 Трябва внимателно да прочетете тази Политика преди да създадете поръчка за ремонт. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ако Вашият Продукт не може да бъде обслужен безплатно, ще Ви бъдат начислени такси за ремонт. Трябва да създадете Поръчка за ремонтни услуги само ако сте съгласни и приемете условията на тази Политика. В противен случай, моля, не създавайте поръчка за ремонтни услуги. Ако имате въпроси относно условията на тази Политика, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка за следпродажбено обслужване.

2.3 Информацията, предоставена в поръчката за ремонтни услуги (включително, но не само, тип продукт, количество, номер за проследяване, информация за контакт и адрес за доставка) трябва да бъде точна и пълна. В противен случай имаме право да не предоставяме услуга за ремонт и всички загуби ще бъдат поети от вас.

2.4 Ако трябва да актуализирате информацията за проследяване след създаването на поръчката за ремонтни услуги, трябва да го направите в рамките на 7 дни от датата на създаването на поръчката за ремонт и да се уверите, че Продуктът ще пристигне в нашия сервиз за ремонт в рамките на 15 дни от датата на създаване на поръчка за ремонт. Вие ще поемете всички разходи и рискове от загуба или повреда на Продукта, ако не успеете да актуализирате информацията за проследяване или да доставите Продукта в рамките на горепосоченото време.

 

 1. Изпращане за Ремонт
  • Понастоящем ние предоставяме следпродажбен ремонт по пощата. Вие трябва за своя сметка да изпратите Продукта до избраното от вас място за ремонт, както е посочено в Поръчката за ремонт в съответствие с нашите

3.2 Преди да изпратите Продукта, моля, архивирайте и изтрийте лични данни, софтуерни програми или всякаква друга информация (наричани заедно „Данни“). По време на услугата за ремонт е възможно вашите данни да бъдат загубени или повредени или да ви изпратим заместващ продукт и ние не поемаме отговорност за повреда или загуба на данни.

3.3 Продуктът, който ни връщате, трябва да бъде правилно опакован в оригиналната си опаковка (или опаковка, осигуряваща на продукта защита, еквивалентна на оригиналната опаковка). Ние не отговаряме за щетите, загубата и други рискове, които възникват по време на транспортирането на повторно обработените Продукти. Неправилното опаковане на Продуктите за транспортиране (включително неопакован Продукт, Продукт без подложка, неподходящи опаковъчни материали и т.н.) може да анулира гаранцията. Може да помислите за застраховане на вашия пакет в случай на повреда или загуба по време на транспортиране. Освен това, ако продуктът, който изпращате за поправка, не е в обхвата на безплатния ремонт, ще ви бъде начислена такса за връщане на поправените или подменените продукти. За подробности, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка за следпродажбено обслужване.

3.4 При следните обстоятелства имаме право да откажем обслужване на Вашия Продукт:

(1) Не сте създали поръчка за ремонт правилно или изобщо.

(2) Не сте платили таксата.

(3) Продуктът е повреден по време на транспортиране.

Възможно е, като любезност, все пак да предоставяме услугата за следпродажбен ремонт, но вие носите отговорност за превоза и риска от загуба или повреда на Продукта по време на транспортиране.

3.5 При липса на някое от обстоятелствата, посочени в раздел 3.4, ние ще подпишем пратката и ще я разопаковаме, за да проверим ситуацията с повреда на продукта. Трябва да сте наясно, че: освен в случай на Не-ремонт, Смесени дъски съгласно тази Политика , ние ще направим ремонт, докато разглобяваме и проверяваме Продукта, не можете да поискате от нас директно да върнем продукта без ремонт.

3.6 Вие се съгласявате, че не е необходимо да връщаме дефектния продукт или части, които са заменени. Заменящият продукт или части може да не са нови, но трябва да са в добро работно състояние и да изпълняват функции, по същество подобни на подменения Продукт или части. Гаранционният период за заместващия продукт или резервните части ще бъде оставащият гаранционен период на оригиналния продукт.

3.7 Вие се съгласявате, че ние имаме собствена преценка да изберем дали да поправим или заменим Продукта или част от него.

3.8 Ако изпратите хеш дъските отделно за ремонт, моля, имайте предвид, че поради технически причини, производителността на ремонтираните хеш дъски може да се различава от оригиналните хеш дъски.

 

 1. ПоправкаПравила

4.1 Безплатен ремонт

4.1.1 Ако вашият продукт е под гаранция и е предмет на условията на тази Политика, ние ще обслужваме Продукта безплатно и ще платим за връщането на товари.

4.1.2 Трябва да създадете Поръчка за ремонтни услуги на този Уебсайт в рамките на гаранционния период (часът на поръчката за ремонт ще бъде показан на този Уебсайт) и да изпратите Продукта до избраното от вас местоположение за ремонт, както е посочено в поръчката за ремонт в рамките на 15 дни от датата на поръчката за ремонт. Ако Продуктът не пристигне в сервиза навреме, ние ще определим дали Продуктът е в рамките на гаранционния срок въз основа на действителната дата на пристигане.

4.2 Без ремонт

4.2.1 Ние няма да предоставяме ремонтни услуги при следните обстоятелства:

(1) Продуктът е изгубен преди пристигането му в сервиза за ремонт; 

(2) Щети, причинени от използването на софтуер за овърклок на трети страни;

(3) Всеки продукт, различен от iPollo или фалшиви продукти;

(4) Драскотини или други козметични повреди по повърхностите на Продукта, които не засягат работата на Продукта;

(5) Скрап: включително, но не само, изгорени платки, корозия/окисляване на продукти, изключване на щифтове на чип, счупване на печатни платки, блокиране на платката през дупки и използване на POE превключватели и т.н.;

(6) Измама, както е установено от нас, включително, но не само, умишлено подправяне или подмяна на баркодове на Продукти или части, или други опити за получаване на Услуга за ремонт, на които Клиентът няма друго право. Продукти и части, които нямат оригиналните баркодове, няма да отговарят на условията за Ремонтни услуги.

(7) Промяна на алгоритъма на самата блокова верига или промяна на алгоритъма на Продукта, направена от вас.

4.2.2 Ако установим, че Продуктът отговаря на критериите за неремонт, такъв Продукт ще бъде върнат за ваша собствена сметка. Освен това всяка такса за съхранение (ако има такава) също се поема от вас, преди продуктът ви да бъде върнат.

4.3 Поправка с таксуване 

4.3.1 Запазваме си правото да начисляваме такси за ремонтни услуги при следните обстоятелства:

(1) Продуктът е изтекъл Гаранционния период, включително (i) гаранцията на Продукта е изтекла при създаването на Поръчката за ремонтни услуги (тъй като такава дата е посочена на този уебсайт); или (ii) Продуктът не пристигне в сервиза за ремонт в рамките на периода от време, описан в Раздел 4.1.2 от тази Политика, и гаранцията на Продукта е изтекла, когато Продуктът пристигне в сервиза за ремонт.

(2) Анулирана гаранция поради:

   (a) повреда на продукта, причинена от неуспех при инсталиране, използване и поддръжка в съответствие с ръководството на потребителя;

   (b) повреда или повреда причинена от изпускане, злополука, кражба, злоупотреба, небрежност, неправилна работа;

(c) повреда на продукта, причинена от физическа намеса, включително, но не само, влага, корозивна среда, пренапрежения, транспортиране и екстремни условия;

(d) Целият продукт, дъската или компонентите на дъската са смачкани, счупени, изгорени, изпуснати, повредени поради неправилна работа;

(e) повреда на продукта, причинена от пренапрежение, под напрежение или теч;

(f) Увреждане на продукта, причинено от значително по-висока или по-ниска околна температура ;

(g) Повреди на продукта, причинени от влажност, окисляване, корозия и късо съединение към продукта, възлите или част от него;

(h) Повреди или загуби на продукта, причинени от природни бедствия, включително, но не само, наводнения, светкавици, пожари, земетресения, цунами и удари от мълнии и др.;

(i) Разглобяване или промяна на Продукта от всяко лице, различно от нас или от наш упълномощен доставчик на услуги“

(j) повреда или повреда на продукта, причинена от използването на захранване, части или възли, които не са доставени нито от нас, нито от нашите оторизирани доставчици;

(k) Неоторизирани промени във фърмуера и хардуера с използване на продукт на трети страни;

(l) повреда или повреда на продукта, причинена от използването на неоторизиран фърмуер или драйвери, включително, но не само, фърмуер, който позволява на потребителите да прилагат настройка за превишена честота;

(m) повреда на продукта, произтичаща от необичайност и/или несъвместимост с текущи и/или бъдещи версии на операционни системи, софтуер и/или хардуер;

(n)Повреда или загуба на данни поради неправилна употреба;

(o) Продукт без оригинален баркод или SN етикет или който е променен, обезличен или премахнат;

(p) Смесени табла: някои или всички хеш табла или контролни табла в Продукт не са оригиналните части на такъв Продукт, или нещо, което ни пречи да определим дали хеш таблата или контролните табла са оригиналните части на такъв Продукт;

(q) Директна работа на Продукта, без да е свързан към дренажни възли (приложимо за Продукти, изискващи свързване към дренажни възли);

(r) Ежедневно износване;

(s) Всяка причина, различна от причинената от нас, която ни прави невъзможно да диагностицираме дали Продуктът е в гаранция

(3) Продуктът е изпратен за ремонт без подходяща опаковка, включително неопакован Продукт, Продукт без достатъчно омекотяващ материал и т.н.

(4) Що се отнася до липсващите чипове в хеш дъските, Вие ще поемете разходите за подменените чипове, в случай че хеш дъските могат да бъдат ремонтирани.

4.3.2 За продукти, които нямат право на услуга за ремонт без такса, ние ще ви предоставим прогнозните такси и ще върнем ремонтираните или подменените продукти, след като сте платили за услугата за ремонт.

4.4 Специални разпоредби за продукти от смесени дъски

4.4.1 Вие се съгласявате, че ние имаме единственото право на преценка да определим дали вашите Продукти принадлежат към смесени продукти.

4.4.2 В случай на продукти със смесени плоскости, ние ще ви информираме за опциите за ремонт:

(1) Можете да платите такса за обслужване в съответствие с оценката на таксата и ние ще върнем ремонтирани или подменени продукти; или

(2) Можете да изберете да не поправяте такива Продукти и ние ще ви ги върнем директно, след като платите за връщането на товари и други такси (ако има такива).

4.4.3 Ремонтираните продукти от смесена плоскост се ползват с гаранционен период от 15 дни.

 

 1. Такси и плащане

5.1 Можете да се обърнете към нашия екип за поддръжка за следпродажбено обслужване за повече подробности относно таксите за обслужване; при условие обаче, че точният размер на таксата за обслужване се определя в момента на Услугата.

5.2 Трябва да платите за следпродажбен ремонт в щатски долари в рамките на три (3) календарни дни, след като сме предоставили прогнозна такса. Ние ще доставим ремонтирания продукт само след получаване на вашето плащане. Можете да платите таксата за обслужване или други такси чрез банков превод (USD). Запазваме си правото да променяме начините на плащане и трябва да се обърнете към инструкциите за плащане, посочени на този уебсайт. Ако решите да платите чрез банков превод, моля, уверете се, че сте качили на уеб страницата на Поръчка за следпродажбен ремонт на този уебсайт информацията, включително името на платеца и банковата бележка за плащането при плащането ви. В противен случай имаме право да не върнем ремонтирания или подменен продукт.

5.3 Ако не успеете да платите приложимите такси за обслужване в рамките на тридесет и пет (35) календарни дни след като сме предоставили прогнозната такса, ще ви таксуваме допълнителна такса за съхранение, започвайки 36 ти календарен ден, след като сме предоставили прогнозната такса в размер на USD [$15] на ден за продукти за копаене и USD [$0,75] на ден за други продукти. Ако не успеете да заплатите приложимите такси за обслужване в рамките на деветдесет и пет (95) календарни дни след като сме предоставили прогнозата за таксата, ние ще ви уведомим, че счита, че продуктът ви е изоставен, можем да изхвърлим продукта в съответствие с приложимите разпоредби на закона и по-специално може да продаде Вашия Продукт на частна или публична продажба, за да заплати за всички неизпълнени Услуги. Ние запазваме нашите законови и всякакви други законни запори за неплатени такси.

5.4 Ако някакъв продукт се съхранява в нашето сервизно местоположение, включително поради неуспех да създадете поръчка за ремонт или несъответствие между поръчката за ремонт и транспортирането, ние ще събираме такси за съхранение, започвайки от [36 th] ден след получаване на продукта. Ако не успеете да заплатите приложимите такси за обслужване в рамките на деветдесет и пет (95) календарни дни след като сме предоставили прогнозата за таксата, ние ще ви уведомим, че счита, че продуктът ви е изоставен, можем да изхвърлим продукта в съответствие с приложимите разпоредби на закона и по-специално може да продаде Вашия Продукт на частна или публична продажба, за да заплати за всички неизпълнени Услуги. Ние запазваме нашите законови и всякакви други законни запори за неплатени такси.

5.5 Вие трябва стриктно да спазвате всички приложими данъчни закони и разпоредби. Строго е забранено използването на платежните услуги, предоставяни от този уебсайт или платежни институции на трети страни, за да участвате в дейности, които нарушават приложимите закони и разпоредби за данъчен надзор или други незаконни дейности. Вие носите единствено отговорност за всяка загуба, причинена от нарушаване на приложимите закони, наредби, нормативни документи и политики, и вие носите отговорност да обезщетите нас или трета страна за всяка загуба и щета, причинена от това. В допълнение, ние ще имаме право да прекратим услугата в случай на нарушение от ваша страна на тази Политика.

 1. Върнете продукта за ремонт

6.1 Освен ако не предоставите алтернативни инструкции, ние ще върнем вашия ремонтиран или подменен продукт на пощенския адрес, който сте предоставили, когато упълномощавате Сервиза за ремонт. Ако вашият продукт ни бъде върнат, тъй като доставката не може да бъде извършена на посочения адрес, ние ще се опитаме да се свържем с вас за алтернативен пощенски адрес. Ако не предоставите адрес, на който ние или наш агент можем да доставим вашия продукт в рамките на шестдесет (60) дни след първоначалния опит за доставка, ние ще ви уведомим, че счита, че вашият продукт е изоставен. Ние ще изпратим известие на пощенския адрес, който сте предоставили, когато разрешите Услугата. В случай, че Вашият Продукт бъде изоставен, ние можем да изхвърлим Вашия Продукт в съответствие с приложимите законови разпоредби и, по-специално, може да продадем Вашия Продукт на частна или публична продажба, за да платим за всички неизпълнени Услуги. Ние запазваме нашите законови и всякакви други законни запори за неплатени такси.

6.2 Ще имаме правото да изберем метод на доставка и ще използваме превозвача, който сте избрали в поръчката за ремонтни услуги, за да върнем вашия продукт, когато е възможно. Ако предпочитаният от вас превозвач не може да достави Продукта на адреса, посочен в Поръчката за ремонтни услуги, ние ще доставим Продукта с помощта на алтернативен превозвач. Може да не ви предоставим писмено известие, преди да доставим вашия продукт чрез алтернативния превозвач. Ако поискате продуктът ви да бъде върнат по въздух, ние ще ви таксуваме допълнително такса.

6.3 Вие ще носите отговорност за доставката на Продукта до нашето сервизно място и за предплащане на товари и всякакви допълнителни такси във връзка с това Освен ако вашият продукт не е продукт без ремонт, продукт със смесена плоскост или продукт трябва да бъде изстърган (в такъв случай вие може да избере да не поправя Продукта и да поиска от нас да върнем Продукта за ваша сметка за връщането на товари),  ние ще носим отговорност за връщането на Продукта на вас и ще поемем разходите за връщане на товари. Освен това, ние не носим отговорност за никакви допълнителни разходи. Местните тарифи, данъци и други свързани разходи (ако има такива) ще бъдат за Вашата сметка. Моля, имайте предвид, че мястото на доставка на ремонтирани или подменени продукти може да не е същото като адреса, на който сте доставили продукта.

6.4 Моля, изпратете продуктите на посочения от нас адрес по пощата и предплатете превоза. Ако изпратите продукта чрез събиране на товари или не сте успели да го изпратите на посочения от нас адрес (включително логистичен пункт за получаване), ние няма да можем да получим продукта и всички последици ще бъдат поети от вас.

6.5 Ще изпратим ремонтиран или подменен продукт на адреса, предоставен от вас и получателя, посочен в поръчката за ремонтни услуги. Вие носите отговорност за всякакви допълнителни разходи, причинени от невярна или непълна информация.

6.6 След като ви доставим Продукта, рискът от повреда и загуба преминава върху вас, след като доставим пратката на превозвача. В случай на повреда или загуба на Продуктите по време на транспортирането, трябва да разрешите такива спорове с превозвача.

 

 1. Съответствие и експортни ограничения

7.1 Вие гарантирате, че сте законно установено юридическо лице, друго юридическо лице или физическо лице с пълна гражданска правоспособност и правоспособност съгласно законите на вашата юрисдикция; и отговаряте на условията и сте способни да влизате и изпълнявате тази Политика. Покупката по тази Политика е достъпна само за навършили пълнолетие.

7.2 Като инициатор на тази Услуга за следпродажбен ремонт, вие гарантирате, че имате правото да изпратите заявката с точна, пълна и правна информация и се съгласявате да поемете загубата и риска без същата. Ние ще действаме само според вашето искане и няма да носим никаква отговорност, произтичаща от вашето искане.

7.3 Вие гарантирате, че ще спазвате всички оперативни правила и разпоредби, издадени от този уебсайт и други доставчици на услуги и няма да използвате чуждо име, за да инициирате каквато и да е услуга на този уебсайт. Вие нямате право да участвате в каквито и да било незаконни дейности, като използвате този уебсайт, включително, но не само, измами, пране на пари, теглене на пари и хазарт. Вие нямате право да използвате фалшива или невалидна банкова сметка, нито да извършвате фалшиви транзакции, като използвате платежната система на този уебсайт.

7.4 Не можете да използвате или по друг начин да експортирате или реекспортирате обслужваните Продукти, освен ако това е разрешено от законите на юрисдикцията, в която са получени Продуктите. По-специално, но без ограничение, Продуктите не могат да бъдат изнасяни или реекспортирани в нарушение на законите за износа, включително, ако е приложимо, износ или реекспорт в която и да е ембаргова страна на САЩ или към някого в списъка на Министерството на финансите на САЩ със специално определени Граждани („Списък на SDN“) или на Министерството на търговията на САЩ, отказани списък на лица или списък на юридически лица. Вие декларирате, че не се намирате в никоя държава или в списък, където предоставянето на Продукт за вас би нарушило приложимото законодателство. Вие също така се съгласявате, че няма да използвате Продукти за цели, забранени от приложимото законодателство.

7.5 Гаранирате, че ще спазвате напълно всички приложими закони и разпоредби относно свързаните с криптовалути бизнеси, включително, но не само, закони и разпоредби относно транзакции с криптовалута, бизнес за добив на криптовалута и технологични услуги за криптовалута, когато използвате Продукти или Услуги. Няма да предприемате никакви действия което би накарало този уебсайт да бъде в нарушение на всички гореспоменати приложими закони или разпоредби. Ние няма да поемаме никаква отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от нарушаване от ваша страна на гореспоменатите приложими закони или разпоредби и вие носите пълна и изключителна отговорност за и ще защитавате, напълно обезщетявате и предпазвате този уебсайт от и срещу всички и всички искове, искания, действия, разходи или производства, заведени или образувани срещу този уебсайт, произтичащи от или във връзка с нарушаване от ваша страна на гореспоменатите приложими закони или разпоредби във връзка с бизнес, свързан с криптовалути.

 

 1. Отказ от отговорност

8.1 Ние не гарантираме, че вашите данни няма да бъдат загубени по време на Услугата за ремонт. Ваша отговорност е да архивирате данните си, преди да изпратите продукта за ремонт. Ние няма да носим отговорност за загуба, възстановяване или компрометиране на Данни, програми или загуба на използване на оборудване, произтичащи от Услугата за ремонт. Вие декларирате, че вашият продукт не съдържа незаконни файлове или данни.

8.2 Ние не даваме никаква гаранция за успешен ремонт на Продукта, което зависи от степента на повреда на Продукта.

8.3 Ние не даваме никаква форма на гаранция за загуба на приходи по време на периода на ремонт.

8.4 ДО СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, ИЗРИЧНИТЕ ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА, ИЗЛОЖЕНИ В НАСТОЯЩА ПОЛИТИКА, СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ И В ЗАМЕНА НА ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ, УСЛОВИЯ, УСЛОВИЯ, ОБЯЗАТЕЛСТВА, ОБЯЗАТЕЛСТВА ИЗРИЧНО ИЛИ ПОДРАЗНАЧЕНО. Доколкото е разрешено от закона, iPollo конкретно отказва и изключва всички законови и подразбиращи се гаранции, условия, условия, предприятия, задължения и представителства, свързани или възникващи по всякакъв начин от настоящата политика, включително всяка подразбираща се гаранция или условие за търговия, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ГРИЖА, УМЕНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ.

 

 1. Ограничение на отговорността

9.1 АКО СИ ПОТРЕБИТЕЛ, МОЖЕ ДА ИМАТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ И ПРОДУКТИ, ПРЕДОСТАВЯНИ СЪГЛАСНО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ВАШИЯ МЕСТЕН ​​ПОТРЕБИТЕЛ ОРГАН ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШИТЕ ПРАВА. АКО НЕ СЕ ПОКРИВА ОТ ТЕЗИ ПРАВА, IPOLLO НЕ ПРИЕМА ОТГОВОРНОСТ ИЗВЪН СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЩИТА, ИЗЛОЖЕНИ ТУК, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТА, КОЕТО НЕ Е ДОСТЪПЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ИЗПУБЛЕНА ПЕЧАЛБА, ИЛИ ЗА ЗАПУСКА, ЗА ПЕЧАЛБА, D. СОФТУЕР ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ. ОСВЕН КАТО ИЗРИЧНО ПРЕДВИДЕНО ТУК, IPOLLO НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ, СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЯКИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ДОРИ АКО СА УВЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ ЗА НЯКАКВА СТРАНА. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ЗА ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ, СВЪРЗАНА С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТ, IPOLLO НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО СУМАР НА ЩЕТИ НАД СУМАТА НА ВАШАТА ПОРЪЧКА ЗА РЕМОНТ. В ПОТРЕБИТЕЛСКИ СЛУЧАИ ОТГОВОРНОСТТА ЗА (1) ЛИЧНА СМЪРТ И НАРАЯВАНЕ И (2) ИЗМАМА МОЖЕ ДА Е ПО-ШИРОКА ОТ НЕМАЖНОСТТА, ПРИЗНАЛА ЗАГУБА И В ТАКИВА СЛУЧАИ IPOLLO НЕ СЕ СТРИМИ ДА ИЗКЛЮЧИ ТАЗИ ОТГОВОРНОСТ 39>.

  

 1. Прилагащо право и разрешаване на спорове

10.1 Настоящата Политика ще се тълкува и прилага в съответствие със законите на Хонконг, без да дава ефект на конфликти на закони, правила или принципи.

10.2 Всеки спор, противоречие, разлика или претенция, произтичащи от или свързани с тази Политика, включително валидността, тълкуването, изпълнението, нарушаването или прекратяването им или всеки спор относно извъндоговорни задължения, произтичащи от или свързани с нея, се отнасят до и окончателно разрешен чрез арбитраж, администриран от Международния арбитражен център на Хонконг (HKIAC) чрез арбитраж съгласно Арбитражните правила на UNCITRAL, които са в сила при подаване на известието за арбитраж. Органът по назначаването е Международният арбитражен център на Хонконг. Законът на тази арбитражна клауза е правото на Хонконг. Седалището на арбитража е Хонконг. Броят на арбитрите е един. Арбитражното производство се води на английски език. Решението и решенията на арбитража са окончателни и обвързващи за страните.

 

 1. Разни

11.1 Промяна на правилата. iPollo запазва правото да променя тази Политика по всяко време.

11.2 Отмяна. След приемане на Поръчка за ремонт, iPollo започва обслужване и следователно Поръчка за обслужване не може да бъде отменена и вие не можете да се оттеглите от договора.

11.3 Промени в продукта/услугата. Можем да правим промени в нашите Продукти или Услуги или в приложимите цени за такива Продукти или Услуги по всяко време. Информацията, предоставена онлайн по отношение на Продукти и Услуги, може да е остаряла и iPollo не поема ангажимент да актуализира информацията, предоставена онлайн по отношение на тези Продукти или Услуги.

11.4 Достъп онлайн. iPollo си запазва правото да направи някое от следните, по всяко време, без предизвестие: (1) да променя, спира или прекратява работата или достъпа до своите онлайн страници, или до която и да е част от своя онлайн сайт, по каквато и да е причина; (2) да променя или променя своите онлайн страници или част от тях, както и всички приложими политики или условия; и (3) да прекъсне работата на своя онлайн сайт или част от него, ако е необходимо за извършване на рутинна или нерутинна поддръжка, корекция на грешки или други промени.

11.5 Неприложими условия. Ако някое от гореспоменатите условия бъде счетено от съд или друг съд с компетентна юрисдикция за нищожно или неприложимо, този срок се ограничава или елиминира до минималната необходима степен и се заменя с валидна разпоредба, която най-добре въплъщава целта на срока, така че условията да останат в пълна сила и действие.

11.6 Откази. Неуспехът на iPollo да настоява или да наложи стриктно изпълнение на тази Политика няма да се тълкува като отказ от iPollo от която и да е разпоредба или каквото и да е право, което има за прилагане на тези политики, нито какъвто и да е начин на поведение между iPollo и вас или която и да е друга страна за промяна на която и да е разпоредба на тези условия.

11.7 Без бенефициенти от трети страни. Тези условия няма да се тълкуват или тълкуват, за да предоставят каквито и да е права или средства за защита на трети страни.

11.8 Защита на данните. Вие се съгласявате и разбирате, че е необходимо iPollo да събира, обработва и използва вашите данни, за да обработва продажби, извършва услуги и потвърждава спазването на приложимите закони. iPollo ще поддържа и използва вашите лични данни, за да ви позволи да упражнявате правата си, произтичащи от обслужването на вашия продукт iPollo, и за целите, свързани с качеството и услугите. iPollo няма да използва вашата информация за целите на директния маркетинг, без да получи вашето съгласие.

11.9 Пълно споразумение; Непреодолима сила. Тази Политика урежда транзакциите за услуги, приети от iPollo. Не се прилагат други устни или писмени условия. iPollo не разрешава никакви отклонения или модификации на тази Политика.iPollo не носи отговорност за каквито и да било неуспехи или закъснения при извършване на услугата или доставката на вашия продукт или продукт за подмяна, които се дължат на събития извън разумния контрол на iPollo

11.10 Съответствие със съответните условия: Вие също трябва да спазвате правилата и условията на тези уеб страници: Условия за ползване и Декларация за поверителност. Някои услуги на този уебсайт (включително, но не само онлайн услугата за заплащане) се предоставят от нашите бизнес партньори. Когато използвате такива услуги, вие също така трябва да спазвате правилата, условията и споразуменията, предоставени от тези бизнес партньори относно конкретната услуга (наричани заедно „Други приложими условия“).

 

 

.