Политика за гаранция и ремонт и връщане

 • ГАРАНЦИЯИ ВРЪЩАНЕ
 1. Предоставя се 180/360-дневен гаранционен период, считано от датата на доставка („Гаранционен период“).
 2. Гаранцията за продукта не може да се прехвърля и важи само за първоначалния купувач. Продуктовата гаранция не важи за продукти, които не са закупени от нас или от нашите оторизирани доставчици. Продуктът не е за семейна консумация. Продуктът трябва да се управлява само от професионалисти, а непрофесионалисти (като непълнолетни лица и т.н.) нямат право да работят с продукта. В случай, че не спазвате инструкциите, споменати по-горе, вие носите отговорност за всякакви загуби или щети, причинени на други или на вас самите.
 3. Всички продажби са окончателни. Няма да се възстановяват суми. Дефектният продукт може да бъде поправен безплатно, ако попада в обхвата на гаранционната политика на iPollo.
 4. Няма да предоставим ремонтни услуги при следните обстоятелства:

(1) Продуктът е бил изгубен преди пристигането в сервиза за ремонт;

(2) Щети, причинени от използването на софтуер за овърклок на трети страни;

(3) Всеки продукт, различен от Продукт на iPollo или фалшиви продукти;

(4) Драскотини или други козметични повреди по повърхностите на Продукта, които не засягат работата на Продукта;

(5) Скрап: включително, но не само, изгорени платки, корозия/окисление на Продукти, прекъсване на щифтовете на чипа, счупване на печатни платки, запушване на платка чрез отвори и използване на POE превключватели и др.;

(6) Измама, както е определено от нас, включително, но не само, умишлено подправяне или подмяна на баркодове на Продукти или части, или други опити за получаване на Следпродажбено обслужване, на което Клиентът няма право по друг начин. Продукти и части, които нямат оригиналните баркодове, няма да отговарят на условията за поддръжка.

(7) Промяна на алгоритъма на самата блокова верига или промяна на алгоритъма на продукта, направена от вас.

За Продукти, които не отговарят на условията за ремонт, трябва да заплатите таксата за доставка при връщане, таксата за съхранение и други разходи (ако има такива), преди да поискате да ви върнем продукта.

 1. Запазваме си правото да начисляваме такси за ремонтни услуги при следните обстоятелства:

(1) Продуктът е с изтекъл гаранционен период, включително (i) гаранцията на Продукта е изтекла, когато е създадена Поръчката за ремонтна услуга (тъй като тази дата е посочена на този уебсайт); или (ii) Продуктът не пристигне на мястото на ремонтния сервиз в рамките на периода от време, описан в този Раздел 6, и гаранцията на Продукта е изтекла, когато Продуктът пристигне на мястото на ремонтния сервиз.

(2) Анулирана гаранция поради:

       (a) Повреда на продукта, причинена от неправилно инсталиране, използване и поддръжка в съответствие с ръководството на потребителя;

       (b) Повреда или повреда на продукта, причинена от изпускане, инцидент, кражба, злоупотреба, небрежност, неправилна работа;

(c) Повреда на продукта, причинена от физическа намеса, включително, но не само, влага, корозивни среди, пренапрежение, транспортиране и екстремна среда;

(d) Целият продукт, платката или компонентите на платката са смачкани, счупени, изгорени, изпуснати, повредени поради неправилна работа;

(д) Повреда на продукта, причинена от пренапрежение или ниско напрежение или изтичане;

(f) Повреда на продукта, причинена от излагане на значително по-висока или по-ниска температура на околната среда;

(g) Повреда на продукта, причинена от влага, окисление, корозия и късо съединение на продукта, модулите или която и да е част от тях;

(h) Повреда или загуба на продукта, причинена от природни бедствия, включително, но не само, наводнения, мълнии, пожари, земетресения, цунами и удари на мълнии и др.;

(i) Разглобяване или промяна на Продукта от лице, различно от нас или наш упълномощен доставчик на услуги'

(j) Повреда или повреда на продукта, причинена от използването на захранване, части или възли, които не са доставени нито от нас, нито от нашите упълномощени доставчици;

(k) Неупълномощени промени във фърмуера и хардуера с помощта на продукт на трета страна;

(л) Повреда или неизправност на продукта, причинена от използването на неоторизиран фърмуер или драйвери, включително, но не само, фърмуер, който позволява на потребителите да прилагат настройка за повишена честота;

(m) Повреда на продукта в резултат на необичайност и/или несъвместимост с текущи и/или бъдещи версии на операционни системи, софтуер и/или хардуер;

(n) Повреда или загуба на данни поради неправилна употреба;

(o) Продукт без оригинален баркод или SN етикет или който е бил променен, обезличен или премахнат;

(p) Смесени платки: някои или всички хеш платки или контролни платки в Продукт не са оригиналните части на такъв Продукт или нещо, което ни пречи да определим дали хеш платките или контролните платки са оригиналните части на такъв Продукт;

(q) Директна работа на продукта, без да е свързан към дренажни възли (приложимо за продукти, изискващи свързване към дренажни възли);

(r) Ежедневно износване;

(s) Всякакви причини, различни от тези, причинени от нас, които правят невъзможно за нас да диагностицираме дали Продуктът е в гаранция

(3) Продукт, изпратен за сервизно обслужване без подходяща опаковка, включително неопакован продукт, продукт без достатъчно омекотяващ материал и др.

(4) Що се отнася до липсващите чипове в хеш-платките, вие поемате разходите за заменените чипове, в случай че хеш-платките подлежат на ремонт.

 1. Ако поискате безплатна услуга за ремонт, моля, създайте Поръчка за услуга за ремонт онлайн (времето за създаване на Поръчката за услуга за ремонт зависи от показването на този уебсайт) и изпратете продукта до нашия пункт за ремонт в рамките на 15 дни от създаването на услугата за ремонт O Допустимостта на гаранцията ще бъде определена на датата, на която продуктът пристигне в нашия пункт за ремонт.
 2. iPollo не поема никаква отговорност и не компенсира загуби в резултат на престой, причинен от закъснения в транспортирането в резултат на митнически формалности или други причини.
 3. Работното време на следпродажбеното обслужване е 09:30 до 18:30 UTC+8, обслужването включва дистанционна помощ, въпроси и отговори, диагностика и т.н. На всички запитвания за обслужване ще се отговаря в рамките на 48 часа, ремонтните дейности могат да бъдат очаква се в рамките на 7-10 работни дни (времето за доставка не е включено).

Моля, прочетете Правила за ремонт на iPollo за пълен списък с правила и условия, които се прилагат за всички поръчки, направени на www.ipollo.com

Правила за ремонт на iPollo

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПОЛИТИКАТА ЗА РЕМОНТ НА ​​IPOLLO.

 

Тази Правила за ремонт (тази „Политика“) се прилага за всички продукти, закупени на www.ipollo.com (този „Уебсайт“).

iPollo HK Limited („iPollo“ или „Ние“) си запазва правото да преразгледа тази Политика по всяко време без предизвестие. Ревизираните условия ще влязат в сила автоматично след обявяване на този уебсайт. Ако не сте съгласни с ревизираните условия, не трябва да купувате нашите Продукти или да спрете да използвате нашата услуга за следпродажбен ремонт.

Поставяйки отметка в квадратчето Прочетох и съм съгласен на страницата за създаване на поръчка за ремонтна услуга („Поръчка за ремонтна услуга“) и такава Поръчка за ремонтна услуга, вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани от тази Политика.

 

ЗАКОН ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО СА ОБХВАНАТИ ОТ ЗАКОНИТЕ ИЛИ НАРЕДБИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СТРАНАТА НА ПРЕБИВАВАНЕ, ПРЕДИМСТВАТА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА СА В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ПРЕДАДЕНИ ПРАВА И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА ОТ ТАКИВА ЗАКОНИ И РАЗПОРЕДБИ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ГРАЖДАНСКАТА СЪВЕТСКА СЛУЖБА ВЪВ ВАШАТА СТРАНА НА ЖИВЕЕНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЕЗИ ПРАВА 

 

 1. Дефиниция

Освен ако не е определено друго, следните термини, използвани в тази Политика, имат следните значения:

1.1 „Следпродажбено Ремонт Обслужване“ и „Ремонтна услуга” означава тестване, поддръжка и други услуги, предоставени от трета страна, поверена от iPollo или филиали на iPollo за Продуктите, закупени от Клиента. Сред тях Ремонтните услуги се категоризират на Ремонтни услуги в рамките на гаранционния период и Ремонтни услуги след гаранционния период. В зависимост от типовете повреда на продукта, можем да изберем различни решения, включително ремонт, замяна и т.н.

1.2 „Клиент“ означава всяко лице, което се регистрира и купува Продукти или услуги на този уебсайт.

 1.3 „Продукт“ означава продуктите, показвани и продавани на този уебсайт, включително, но не само, машини за копаене, интелигентни чипове.

1.4 „Продукт за замяна“ означава Продукт от същия тип или спецификации, предоставени за замяна на дефектен Продукт или Продукт от същата марка с хешрейт не по-малък от този на дефектен продукт. Продуктът за смяна може да не е нов продукт. Гаранционният период на Заменящия продукт ще бъде оставащият гаранционен период на оригиналния Продукт, изчислен от датата на изпращане на оригиналния Продукт, освен когато гаранцията е анулирана в съответствие с правилата и условията на тази Политика.

1.5 „Гаранционен период“ също означава безплатния период на следпродажбено ремонтно обслужване, започващ от датата на доставка (тъй като тази дата е посочена на този уебсайт). Различните продукти може да имат различен гаранционен срок, моля, проверете на страницата с подробности за продукта.

 

 1. Искане за следпродажбено РемонтОбслужване

2.1 Ако се установи, че продуктът, който сте закупили, е дефектен, трябва да създадете Поръчка за ремонтна услуга на този уебсайт. Можете да се обърнете към следната уеб страница за допълнителни подробности: [Ремонтен билет].

2.2 Трябва внимателно да прочетете тази Политика преди да създадете Поръчка за ремонтна услуга. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ако вашият Продукт не може да бъде обслужен безплатно, ще ви бъдат начислени такси за ремонт. Трябва да създадете Поръчка за ремонтна услуга само ако сте съгласни и приемете условията на тази Политика. В противен случай, моля, не създавайте Поръчка за ремонтна услуга. Ако имате някакви въпроси относно който и да е термин от тази Политика, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка на следпродажбено обслужване.

2.3 Информацията, предоставена в Поръчката за ремонтна услуга (включително, но не само, тип продукт, количество, номер за проследяване, информация за връзка и адрес за доставка) трябва да бъде точна и пълна. В противен случай имаме право да не предоставим Ремонтна услуга и всички загуби ще бъдат поети от вас.

2.4 Ако трябва да актуализирате информацията за проследяване след създаването на Поръчката за ремонтна услуга, трябва да го направите в рамките на 7 дни от датата на Създаване на Поръчката за ремонтна услуга и да се уверите, че Продуктът ще пристигне на нашето място за ремонтна услуга в рамките на 15 дни от датата на създаване на поръчка за ремонтна услуга. Вие поемате всички разходи и рискове от загуба или повреда на Продукта, ако не актуализирате информацията за проследяване или не доставите Продукта в рамките на горепосоченото време.

 

 1. Изпращане за Ремонт
  • Понастоящем ние предоставяме следпродажбени ремонтни услуги по пощата. Трябва, за ваша сметка, да изпратите продукта до избраното от вас място за ремонтни услуги, както е посочено в поръчката за ремонтни услуги в съответствие с нашите

3.2 Преди да изпратите Продукта, архивирайте и изтрийте лични данни, софтуерни програми или друга информация (наричани заедно „Данни“). По време на Услугата за ремонт е възможно вашите данни да бъдат загубени или повредени или да ви изпратим продукт за замяна и не поемаме отговорност за щети или загуба на данни.

3.3 Продуктът, който ни връщате, трябва да бъде правилно опакован в оригиналната си опаковка (или опаковка, осигуряваща на продукта защита, еквивалентна на оригиналната опаковка). Ние няма да носи отговорност за щети, загуби и други рискове, възникнали по време на транспортирането на преработените продукти. Неправилното опаковане на Продуктите за транспортиране (включително неопакован Продукт, Продукт без подплънки, неподходящи опаковъчни материали и т.н.) може да анулира гаранцията. Може да помислите за застраховане на вашия пакет в случай на повреда или загуба по време на транспортиране. Освен това, ако Продуктът, който изпращате за ремонт, не е в обхвата на Безплатния ремонт, ще бъдете таксувани за връщане на товари за ремонтираните или заменените продукти. За подробности, моля, свържете се с нашия екип за следпродажбено обслужване.

3.4 При следните обстоятелства имаме право да откажем обслужването на вашия Продукт:

(1) Не сте създали поръчка за ремонтна услуга правилно или изобщо.

(2) Не сте платили товара.

(3) Продуктът е повреден по време на транспортиране.

Можем, в знак на любезност, все пак да предоставим услугата за следпродажбен ремонт, но вие носите отговорност за превоза и риска от загуба или повреда на Продукта по време на транспортиране.

3.5 При липса на някое от обстоятелствата, посочени в раздел 3.4, ние ще подпишем пратката и ще я разопаковаме, за да проверим ситуацията на повреда на продукта. Трябва да знаете, че: освен в случай на неремонт, Смесени табла съгласно тази Политика , ние ще извършим ремонт, докато разглобяваме и проверяваме Продукта, не можете да поискате от нас директно да върнем продукта без ремонт.

3.6 Вие се съгласявате, че не е необходимо да връщаме дефектния продукт или части, които са заменени. Резервният продукт или части може да не са нови, но те трябва да са в добро работно състояние и да изпълняват функции, по същество подобни на заменения продукт или части. Гаранционният период за Резервния продукт или резервните части ще бъде оставащият гаранционен период на оригиналния Продукт.

3.7 Вие се съгласявате, че ние имаме едноличното право на избор дали да поправим или заменим Продукта или част от него.

3.8 Ако изпратите хеш-платките отделно за ремонт, имайте предвид, че поради технически причини производителността на ремонтираните хеш-платки може да се различава от оригиналните хеш-платки.

 

 1. РемонтПравила

4.1 Безплатен ремонт

4.1.1 Ако вашият Продукт е в гаранция и е предмет на условията на тази Политика, ние ще обслужим Продукта безплатно и ще платим транспорта за връщане.

4.1.2 Трябва да създадете Поръчка за ремонтно обслужване на този Уебсайт в рамките на Гаранционния период (времето на Поръчката за ремонтно обслужване ще бъде показано на този Уебсайт) и да изпратите Продукта до избраното от Вас място за ремонтно обслужване, както е посочено в поръчката за ремонтна услуга в рамките на 15 дни от датата на поръчката за ремонтна услуга. Ако Продуктът не пристигне навреме в сервиза за ремонт, ние ще определим дали Продуктът е в рамките на гаранционния период въз основа на действителната дата на пристигане.

4.2 Липса на ремонт

4.2.1 Ние няма да предоставим услуга за ремонт при следните обстоятелства:

(1) Продуктът е бил изгубен преди пристигането в сервиза за ремонт; 

(2) Щети, причинени от използването на софтуер за овърклок на трети страни;

(3) Всеки продукт, различен от Продукт на iPollo или фалшиви продукти;

(4) Драскотини или други козметични повреди по повърхностите на Продукта, които не засягат работата на Продукта;

(5) Скрап: включително, но не само, изгорени платки, корозия/окисляване на продукти, прекъсване на щифтовете на чипа, счупване на печатни платки, запушване на платка чрез отвори и използване на POE превключватели и т.н.;

(6) Измама, както е определено от нас, включително, но не само, умишлено подправяне или подмяна на баркодове на Продукти или части, или други опити за получаване на Ремонтна услуга, на която Клиентът няма право по друг начин. Продукти и части, които нямат оригиналните баркодове, няма да отговарят на условията за ремонтна услуга.

(7) Промяна на алгоритъма на самата блокова верига или промяна на алгоритъма на продукта, направена от вас.

4.2.2 Ако установим, че Продуктът отговаря на критериите за липса на ремонт, такъв Продукт ще бъде върнат за ваша сметка. Освен това всяка такса за съхранение (ако има такава) също ще бъде поета от вас, преди продуктът ви да бъде върнат.

4.3 Ремонт с такси 

4.3.1 Запазваме си правото да начисляваме такси за ремонтни услуги при следните обстоятелства:

(1) Продуктът е с изтекъл гаранционен период, включително (i) гаранцията на Продукта е изтекла, когато е създадена Поръчката за ремонтна услуга (тъй като тази дата е посочена на този уебсайт); или (ii) Продуктът не пристигне на мястото на ремонтния сервиз в рамките на периода от време, описан в Раздел 4.1.2 от тази Политика, и гаранцията на Продукта е изтекла, когато Продуктът пристигне на мястото на ремонтния сервиз.

(2) Анулирана гаранция поради:

   (a) Повреда на продукта, причинена от неправилно инсталиране, използване и поддръжка в съответствие с ръководството на потребителя;

   (b) Повреда или повреда на продукта, причинена от изпускане, злополука, кражба, злоупотреба, небрежност, неправилна работа;

(c) Повреда на продукта, причинена от физическа намеса, включително, но не само, влага, корозивна среда, пренапрежение, транспортиране и екстремна среда;

(d) Целият продукт, платката или компонентите на платката са смачкани, счупени, изгорени, изпуснати, повредени поради неправилна работа;

(д) Повреда на продукта, причинена от пренапрежение или ниско напрежение или изтичане;

(f) Повреда на продукта, причинена от излагане на значително по-висока или по-ниска температура на околната среда;

(g) Повреда на продукта, причинена от влага, окисление, корозия и късо съединение на продукта, модулите или която и да е част от тях;

(h) Повреда или загуба на продукта, причинена от природни бедствия, включително, но не само, наводнения, мълнии, пожари, земетресения, цунами и удари на мълнии и др.;

(i) Разглобяване или промяна на Продукта от лице, различно от нас или наш упълномощен доставчик на услуги'

(j) Повреда или повреда на продукта, причинена от използването на захранване, части или възли, които не са доставени нито от нас, нито от нашите упълномощени доставчици;

(k) Неупълномощени промени във фърмуера и хардуера с използване на продукт на трета страна;

(л) Повреда или неизправност на продукта, причинена от използването на неоторизиран фърмуер или драйвери, включително, но не само, фърмуер, който позволява на потребителите да прилагат настройка за превишаване на честотата;

(m) Повреда на продукта в резултат на необичайност и/или несъвместимост с текущи и/или бъдещи версии на операционни системи, софтуер и/или хардуер;

(n) Повреда или загуба на данни поради неправилна употреба;

(o) Продукт без оригинален баркод или SN етикет или който е бил променен, обезличен или премахнат;

(p) Смесени платки: някои или всички хеш платки или контролни платки в Продукт не са оригиналните части на такъв Продукт, или нещо, което ни пречи да определим дали хеш-платките или контролните платки са оригиналните части на такъв Продукт;

(q) Директна работа на продукта, без да е свързан към дренажни възли (приложимо за продукти, изискващи свързване към дренажни възли);

(r) Ежедневно износване;

(s) Всякакви причини, различни от тези, причинени от нас, които правят невъзможно за нас да диагностицираме дали Продуктът е в гаранция

(3) Продукт, изпратен за сервизно обслужване без подходяща опаковка, включително неопакован Продукт, Продукт без достатъчно омекотяващ материал и т.н.

(4) Що се отнася до липсващите чипове в хеш-платките, вие поемате разходите за заменените чипове, в случай че хеш-платките подлежат на ремонт.

4.3.2 За продукти, които нямат право на безплатна ремонтна услуга, ние ще ви предоставим приблизителните такси и ще върнем ремонтираните или заменени продукти, след като заплатите за ремонтната услуга.

4.4 Специални разпоредби за продукти от смесен картон

4.4.1 Вие се съгласявате, че ние имаме единственото право на преценка да определим дали вашите продукти принадлежат към смесени продукти.

4.4.2 В случай на продукти от смесени дъски, ние ще ви информираме за опциите за поправка:

(1) Можете да платите такса за обслужване в съответствие с оценката на таксата и ние ще върнем ремонтирани или заменени продукти; или

(2) Можете да изберете да не поправяте такива продукти и ние ще ви ги върнем директно, след като сте платили за връщане на товари и други такси (ако има такива).

4.4.3 Ремонтираните смесени продукти се ползват с гаранционен период от 15 дни.

 

 1. Такси и плащане

5.1 Можете да се обърнете към нашия екип за поддръжка на следпродажбено обслужване за повече подробности относно таксите за обслужване; при условие обаче, че точната сума на таксата за обслужване ще бъде определена към момента на Услугата.

5.2 Трябва да платите за следпродажбен ремонт в щатски долари в рамките на три (3) календарни дни, след като предоставим оценка на таксата. Ние ще доставим ремонтирания продукт само след получаване на плащането ви. Можете да платите таксата за обслужване или други такси чрез банков превод (USD). Ние си запазваме правото да променяме начините на плащане и трябва да се обърнете към инструкциите за плащане, посочени на този уебсайт. Ако решите да платите чрез банков превод, моля, уверете се, че сте качили на уеб страницата за поръчка за следпродажбено обслужване на този уебсайт информацията, включително името на платеца и банковата бележка за плащането при вашето плащане. В противен случай имаме право да не върнем ремонтирания или заменен Продукт.

5.3 Ако не успеете да платите приложимите такси за обслужване в рамките на тридесет и пет (35) календарни дни, след като сме предоставили оценката на таксата, ние ще ви начислим допълнителна такса за съхранение, започвайки от 36 th календарен ден, след като сме предоставили оценката на таксата в размер на USD [$15] на ден за Продукти за копаене и USD [$0,75] на ден за други продукти. Ако не успеете да платите приложимите такси за обслужване в рамките на деветдесет и пет (95) календарни дни, след като сме предоставили оценката на таксата, ние ще ви уведомим, че счита вашия продукт за изоставен, можем да се разпоредим с вашия продукт в съответствие с приложимите разпоредби от закона, и по-конкретно може да продаде вашия Продукт на частна или публична продажба, за да плати за всички неизпълнени услуги. Ние запазваме нашите законови и всякакви други законни права на задържане за неплатени такси.

5.4 Ако някой Продукт се съхранява на нашето сервизно място, включително поради неуспеха ви да създадете Поръчка за ремонтна услуга или несъответствие между Поръчката за ремонтна услуга и транспортирането, ние ще събираме такси за съхранение, започвайки [36 th] ден след получаване на Продукта. Ако не успеете да платите приложимите такси за обслужване в рамките на деветдесет и пет (95) календарни дни, след като сме предоставили оценката на таксата, ние ще ви уведомим, че счита вашия продукт за изоставен, можем да се разпоредим с вашия продукт в съответствие с приложимите разпоредби от закона, и по-конкретно може да продаде вашия Продукт на частна или публична продажба, за да плати за всички неизпълнени услуги. Ние запазваме нашите законови и всякакви други законни права на задържане за неплатени такси.

5.5 Трябва стриктно да спазвате всички приложими данъчни закони и разпоредби. Строго е забранено използването на платежните услуги, предоставяни от този уебсайт или платежни институции на трети страни, за участие в дейности, които нарушават приложимите закони и разпоредби за данъчен надзор или други незаконни дейности. Вие носите пълната отговорност за всяка загуба, причинена от нарушаването на приложимите закони, разпоредби, нормативни документи и политики, и ще носите отговорност да обезщетите нас или трета страна за всяка загуба и щета, причинени от това. В допълнение, ние ще имаме право да прекратим услугата в случай на нарушение от Ваша страна на тази Политика.

 1. Върнете продукта за сервизно обслужване

6.1 Освен ако не предоставите алтернативни инструкции, ние ще върнем вашия ремонтиран или заменен продукт на пощенския адрес, който сте предоставили, когато сте упълномощили сервиза за ремонт. Ако вашият продукт бъде върнат при нас, защото доставката не може да бъде завършена на посочения адрес, ние ще се опитаме да се свържем с вас за алтернативен пощенски адрес. Ако не предоставите адрес, на който ние или наш агент можем да доставим вашия продукт в рамките на шестдесет (60) дни след първоначалния опит за доставка, ние ще ви уведомим, че считаме вашия продукт за изоставен. Ще изпратим известие на пощенския адрес, който сте предоставили, когато упълномощите Услугата. В случай, че вашият Продукт бъде изоставен, ние можем да се разпоредим с вашия Продукт в съответствие с приложимите разпоредби на закона и, по-конкретно, можем да продадем вашия Продукт на частна или публична продажба, за да заплатим всички неизпълнени услуги. Запазваме нашите законови и всякакви други законни права на задържане за неплатени такси.

6.2 Ние ще имаме правото да изберем метод на доставка и ще използваме превозвача, който сте избрали в Поръчката за ремонтна услуга, за да върнем Вашия Продукт, когато е възможно. Ако вашият предпочитан превозвач не може да достави продукта на адреса, посочен в Поръчката за ремонтна услуга, ние ще доставим продукта чрез алтернативен превозвач. Възможно е да не ви предоставим писмено известие преди доставката на вашия продукт чрез алтернативния превозвач. Ако поискате вашият продукт да бъде върнат по въздух, ние ще ви таксуваме допълнителен транспорт.

6.3 Вие ще носите отговорност за доставката на Продукта до нашето сервизно място и предплащането на товари и всички допълнителни такси във връзка с това, освен ако вашият Продукт не е продукт, който не подлежи на ремонт, продукт от смесени плоскости или продукт трябва да бъде остърган (в такъв случай вие можете да изберете да не поправяте Продукта и да поискате от нас да върнем Продукта за ваша сметка на връщането на товара),  ние ще носим отговорност за връщането на Продукта до вас и ще поемем разходите за връщане на товара. Освен това, ние не носим отговорност за никакви допълнителни разходи. Местните тарифи, данъци и други свързани разходи (ако има такива) ще бъдат за ваша сметка. Моля, обърнете внимание, че мястото на изпращане на ремонтирани или заменени продукти може да не е същото като адреса, на който сте доставили продукта.

6.4 Моля, изпратете Продуктите на посочения от нас адрес по пощата и предплатете прата. Ако изпратите Продукта чрез транспортиране или не сте успели да го изпратите до посочения от нас адрес (включително логистична точка за получаване), ние няма да можем да получим продукта и всички последствия ще се поемат от Вас.

6.5 Ние ще изпратим ремонтиран или заменен продукт на адреса, предоставен от вас и от получателя, посочен в Поръчката за ремонтна услуга. Вие носите отговорност за всички допълнителни разходи, причинени от неправилна или непълна информация.

6.6 След като ви доставим продукта, рискът от повреда и загуба преминава към вас, след като доставим колета на превозвача. В случай на повреда или загуба на Продукти по време на транспортиране, трябва да уредите тези спорове с превозвача.

 

 1. Съответствие и ограничения за износ

7.1 Вие гарантирате, че сте законно установено юридическо лице, друго образувание или физическо лице с пълна гражданска правоспособност и дееспособност съгласно законите на вашата юрисдикция; и отговаряте на условията и сте способни да сключите и изпълнявате тази Политика. Покупка по тази Политика е достъпна само за лица, които са навършили пълнолетие.

7.2 Като инициатор на тази услуга за следпродажбен ремонт вие гарантирате, че имате правото да изпратите заявката с точна, пълна и правна информация и се съгласявате да поемете загубата и риска без същата. Ние ще продължим само според вашата заявка и няма да носим никаква отговорност, произтичаща от вашата заявка.

7.3 Вие гарантирате, че ще спазвате правилата и разпоредбите за работа, издадени от този уебсайт и други доставчици на услуги, и няма да използвате чуждо име, за да инициирате която и да е услуга на този уебсайт. Вие няма да участвате в никакви незаконни дейности, като използвате този уебсайт, включително, но не само, измами, пране на пари, теглене на пари и хазарт. Нямате право да използвате фалшивата или невалидна банкова сметка или да извършвате фалшиви транзакции, като използвате платежната система на този уебсайт.

7.4 Не можете да използвате или по друг начин да експортирате или реекспортирате обслужваните Продукти, освен както е разрешено от законите на юрисдикцията, в която са получени Продуктите. По-специално, но без ограничение, Продуктите не могат да бъдат изнасяни или реекспортирани в нарушение на експортните закони, включително, ако е приложимо, износ или реекспорт в държави под ембарго от САЩ или към някой от списъка на Министерството на финансите на САЩ със специално определени Граждани („Списък на SDN“) или Списък на отказани лица или Списък на юридически лица от Министерството на търговията на САЩ. Вие декларирате, че не се намирате в никоя страна или в който и да е списък, където предоставянето на Продукт за вас би нарушило приложимото законодателство. Вие също се съгласявате, че няма да използвате Продуктите за цели, забранени от приложимото законодателство.

7.5 Вие гарантирате, че ще спазвате изцяло всички приложими закони и разпоредби по отношение на бизнеси, свързани с криптовалута, включително, но не само, закони и разпоредби относно транзакции с криптовалута, бизнеси за копаене на криптовалута и технологични услуги за криптовалута, когато използвате Продукти или Услуги. Няма да предприемате никакви действия което би довело до нарушаване на горепосочените приложими закони или разпоредби от този уебсайт. Ние не поемаме никаква отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от нарушение от ваша страна на гореспоменатите приложими закони или разпоредби и вие носите пълна и изключителна отговорност за и ще защитавате, напълно обезщетявате и предпазвате този уебсайт от и срещу всякакви и всички искове, искания, действия, разходи или производства, заведени или образувани срещу този уебсайт, произтичащи от или във връзка с нарушение от ваша страна на гореспоменатите приложими закони или разпоредби във връзка с бизнеса, свързан с криптовалута.

 

 1. Отказ от отговорност

8.1 Ние не гарантираме, че Вашите Данни няма да се изгубят по време на Ремонтната услуга. Ваша отговорност е да направите резервно копие на вашите данни, преди да изпратите продукта за сервизно обслужване. Ние няма да носим отговорност за загуба, възстановяване или компрометиране на Данни, програми или загуба на използване на оборудване, произтичащи от Услугата за ремонт. Вие декларирате, че вашият продукт не съдържа незаконни файлове или данни.

8.2 Ние не даваме никаква форма на гаранция за успешен ремонт на Продукта, който зависи от степента на повреда на Продукта.

8.3 Ние не даваме никаква форма на гаранция за загуба на приходи по време на периода на ремонт.

8.4 ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, ИЗРИЧНИТЕ ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА, ИЗЛОЖЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА, СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ И ЗАМЕСТВАТ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ, УСЛОВИЯ, АНГАЖИМЕНТИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, УСТНИ ИЛИ ПИСМЕНИ ИЗРИЧНО ИЛИ КОСВЕНО. Доколкото е разрешено от закона, iPollo конкретно отказва и изключва всички законови и подразбиращи се гаранции, условия, условия, предприятия, задължения и представителства, свързани или възникващи по всякакъв начин от настоящата политика, включително всяка подразбираща се гаранция или условие за търговия, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ГРИЖИ, УМЕНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

 

 1. Ограничение на отговорността

9.1 АКО СТЕ ПОТРЕБИТЕЛ, МОЖЕ ДА ИМАТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ И ПРОДУКТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ СЪГЛАСНО ТАЗИ ПОЛИТИКА. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ВАШИЯ МЕСТЕН ​​ОРГАН ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШИТЕ ПРАВА. АКО НЕ Е ПОКРИТО ОТ ТЕЗИ ПРАВА, IPOLLO НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ИЗВЪН СРЕДСТВАТА ЗА ПРАВА НА ПРАВАТА, ПОСОЧЕНИ ТУК, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕНАЛИЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПРОДУКТ, ПРОПУСКАНИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИЛИ ЗА ЗАГУБЕНИ, ПОВРЕДЕНИ ИЛИ КОМПРОМЕТИРАНИ ДАННИ СОФТУЕР ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ. ОСВЕН КАКВОТО ИЗРИЧНО Е ПОСОЧЕНО ТУК, IPOLLO НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПОСЛЕДВАЩИ, СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ДОРИ И АКО БЪДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ ЗА КАКВОТО И ДА Е ИСК ОТ ТРЕТА СТРАНА. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ЗА ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ, СВЪРЗАНА С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТ, IPOLLO НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВА СУМА НА ЩЕТИ НАД СУМАТА НА ВАШАТА ПОРЪЧКА ЗА РЕМОНТНА УСЛУГА. В ПОТРЕБИТЕЛСКИ СЛУЧАИ ОТГОВОРНОСТТА ЗА (1) ЛИЧНА СМЪРТ И НАРАНЯВАНЕ И (2) ИЗМАМА МОЖЕ ДА Е ПО-ШИРОКА ОТ ЗАГУБА, ПРИЧИНЕНА ОТ НЕБРЕЖНОСТ И В ТАКИВА СЛУЧАИ IPOLLO НЕ СЕ СТЪРИ ДА ИЗКЛЮЧИ ТАЗИ ОТГОВОРНОСТ.

  

 1. Приложимо право и разрешаване на спорове

10.1 Тази Политика се тълкува и прилага в съответствие със законите на Хонконг, без да се прилагат конфликти на закони, правила или принципи.

10.2 Всеки спор, противоречие, разлика или иск, произтичащ от или свързан с тази Политика, включително валидността, тълкуването, изпълнението, нарушението или прекратяването ѝ, или всеки спор относно извъндоговорни задължения, произтичащи от или свързани с нея, се отнася до и окончателно решен чрез арбитраж, администриран от Международния арбитражен център в Хонконг (HKIAC) чрез арбитраж съгласно Арбитражните правила на UNCITRAL, които са в сила, когато е подадено Известието за арбитраж. Назначаващият орган ще бъде Международният арбитражен център в Хонконг. Правото на тази арбитражна клауза е правото на Хонконг. Седалището на арбитража е Хонконг. Броят на арбитрите е един. Арбитражното производство се води на английски език. Решението и решенията на арбитража са окончателни и обвързващи за страните по настоящото.

 

 1. Разни

11.1 Правила за промяна. iPollo си запазва правото да променя тази Политика по всяко време.

11.2 Анулиране. След приемане на Поръчка за ремонтна услуга iPollo инициира услугата и следователно Поръчката за услуга не може да бъде анулирана и не можете да се оттеглите от договора.

11.3 Промени в продукта/услугата. Можем да правим промени в нашите Продукти или Услуги или в приложимите цени за такива Продукти или Услуги по всяко време. Информацията, предоставена онлайн по отношение на Продукти и Услуги, може да е остаряла и iPollo не поема ангажимент да актуализира информацията, предоставена онлайн по отношение на такива Продукти или Услуги.

11.4 Достъп онлайн. iPollo си запазва правото да направи някое от следните по всяко време и без предизвестие: (1) да промени, спре или прекрати действието или достъпа до своите онлайн страници или до която и да е част от своя онлайн сайт по каквато и да е причина; (2) да модифицира или променя своите онлайн страници или част от тях, както и всички приложими политики или условия; и (3) да прекъсва работата на своя онлайн сайт или която и да е част от него, ако е необходимо за извършване на рутинна или нерутинна поддръжка, коригиране на грешки или други промени.

11.5 Неизпълними условия. Ако някое от гореспоменатите условия бъде постановено от съд или друг съд с компетентна юрисдикция за нищожно или неприложимо, такова условие ще бъде ограничено или премахнато до минималната необходима степен и заменено с валидна разпоредба, която най-добре въплъщава намерението на условието, така че условията да останат в пълна сила и действие.

11.6 Откази. Неуспехът на iPollo да настоява или да наложи стриктно изпълнение на тази Политика няма да се тълкува като отказ от страна на iPollo от която и да е разпоредба или право, което има за прилагане на тези политики, нито какъвто и да е курс на поведение между iPollo и вас или която и да е друга страна да се счита за да променя всяка разпоредба на тези условия.

11.7 Без трети страни бенефициенти. Тези условия няма да се тълкуват или тълкуват като предоставящи права или средства за защита на трети страни.

11.8 Защита на данните. Вие се съгласявате и разбирате, че е необходимо iPollo да събира, обработва и използва вашите данни, за да обработва продажби, да извършва услуги и да потвърждава спазването на приложимите закони. iPollo ще поддържа и използва вашите лични данни, за да ви позволи да упражнявате правата си, произтичащи от обслужването на вашия продукт iPollo и за цели, свързани с качеството и обслужването. iPollo няма да използва вашата информация за целите на директния маркетинг, без да получи вашето съгласие.

11.9 Пълно споразумение; Форсмажорни обстоятелства. Тази Политика урежда транзакциите на услуги, приети от iPollo. Не се прилагат други устни или писмени правила или условия. iPollo не разрешава никакви изменения или модификации на тази Политика.iPollo не носи отговорност за неизправности или закъснения в извършването на услугата или доставката на вашия продукт или заместващ продукт, които се дължат на събития извън разумния контрол на iPollo

11.10 Спазване на съответните условия: Вие също трябва да спазвате правилата и условията на тези уеб страници: Условия за ползване и Правила за поверителност. Някои услуги на този уебсайт (включително, но не само услугата за онлайн плащане) се предоставят от нашите бизнес партньори. Когато използвате такива услуги, вие също трябва да спазвате правилата, условията и споразуменията, предоставени от тези бизнес партньори по отношение на конкретната услуга (общо „Други приложими условия“).

Важна бележка
1. След като машината работи нормално, моля, използвайте "24-часов хешрейт на пула за копаене" като критерий за стабилност.

2. Препоръчително е да използвате оригиналното стандартно захранване, за да избегнете повреда на машината или инциденти, свързани с безопасността.

3. Опитайте се да използвате оригиналното стандартно захранване, за да потиснете напрежението в момента на включване.

4. Моля, внимавайте да не разлеете вода или други течности върху машината, особено частите извън корпуса.

5. Моля, обърнете внимание на вентилацията и разсейването на топлината, не блокирайте вентилационните отвори и не поставяйте върху запалими материали и тъкани.

6. Ако трябва да разглобите кутията, за да проверите проблема, моля, първо се свържете с отдела за обслужване на клиенти. Ако отворите кутията без разрешение, гаранцията ще бъде анулирана.

7.Това устройство не е за семейна употреба. Това устройство трябва да се управлява само от професионалисти, а на непрофесионалисти (като непълнолетни и т.н.) не се разрешава да работят с това устройство. В случай на нарушаване на това известие, лицето, извършило нарушение, носи
отговорност за всяка загуба или щета, причинена на други или на себе си.

8. Вие носите отговорност за всяка загуба или щета, причинена на вас самите от или причинена от
промяна на алгоритъма на самата блокова верига или промяна на алгоритъма на устройството, направена от вас. В такъв
случай устройството няма да се ползва от официалното гаранционно обслужване и ще се третира като извън
гаранция.

9.Поради естеството на механизма на алгоритъма Ethash/Etchash, размерът на DAG файла постепенно се увеличава с времето в мрежата. След като размерът на DAG файла надвиши капацитета на паметта на машината, тя вече няма да може да копае определената монета. Моля, имайте предвид, че този сценарий няма да бъде взет под внимание в обхвата на връщането и гаранционните услуги на нашата компания. Възможно е да има риск от потенциална загуба на доход в зависимост от нестабилността на крипто пазара. Този риск е разгледан и се поема от клиента.

10. Всички права за окончателно тълкуване на този продукт са запазени от Ipollo HK Limited.

.