Условия за ползване

 

КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИУЕБСАЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ  TERMS НА ИЗПОЛЗВАНЕ; АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИУЕБСАЙТ.

 

Благодарим ви, че избрахте да посетите www.ipollo.com ("този уебсайт") .Функциите на уебсайта и продуктите и услугите, публикувани на този уебсайт („Услуги“) се предоставят от Ipollo HK Limited и/или неговите дъщерни дружества, филиали („iPollo“ или „Нас“). С използването на нашите Услуги вие потвърждавате и се съгласявате, че: (1) сте спазили всички приложими закони и разпоредби в приложимата юрисдикция и; (2) прочетохте и се съгласихте с тези Условия за ползване („Условията за ползване“).

До степента, допустима от закона, iPollo си запазва правото по свое усмотрение да променя, модифицира, добавя или премахва части от Условията за ползване по всяко време. Ваша отговорност е да проверявате периодично Условията за ползване за промени. Ако продължите да използвате този уебсайт след публикуването на промените, това ще означава, че приемате и сте съгласни с промените.

В допълнение към спазването на Условията за ползване, понякога могат да се прилагат допълнителни Условия на услугата. (например, когато правите поръчка, вие също ще подлежите на правилата за поръчки и правилата и условията). Ако Условията за ползване са в противоречие с Условията на услугата, тези Условия на услугата имат предимство.

Осъществявайки достъп, използвайки или опитвайки се да използвате услугите на iPollo в каквото и да е качество, вие потвърждавате, че приемате и се съгласявате да бъдете обвързани от Условията за ползване. Ако не сте съгласни, не влизайте в този уебсайт и не използвайте нашите Услуги.

 

1. Cсъдържание

 • Всички текстове, графики, потребителски интерфейси, визуални интерфейси, модели, диаграми, снимки, търговски марки, лога, звуци, музика, видеоклипове, анимации, произведения на изкуството и компютърен код (общо „Съдържание“), включително, но не ограничено до дизайна, структурата, подбора, координацията, изразяването, „вида и усещането“ и подреждането на такова Съдържание, съдържащо се на този уебсайт, е собственост, контролирано или лицензирано от или на iPollo и е защитено от търговско облекло, авторско право, патент и закони за търговски марки и различни други права върху интелектуалната собственост и закони за нелоялна конкуренция.
 • Освен както е изрично посочено в Условията за ползване, никоя част от този уебсайт и никакво съдържание не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, публикувани повторно, качвани, публикувани, показвани публично, кодирани, превеждани, предавани или разпространявани по какъвто и да било начин (включително „огледално копиране“) към всеки друг компютър, сървър, уеб сайт или друг носител за публикуване или разпространение или за всяко търговско предприятие, без изричното предварително писмено съгласие на iPollo.
 • Можете да използвате информация за продуктите и услугите на iPollo, нарочно предоставени от iPollo за изтегляне от този уебсайт, при условие че (1) използвате тази информация само за ваша лична, некомерсиална информационна цел и не копирате или публикувате такава информация на който и да е мрежов компютър или да я излъчва в която и да е медия, (2) да не прави модификации на такава информация, (3) да не прави никакви допълнителни декларации или гаранции, свързани с такава информация или документи, съдържащи такава информация, и (4) да не премахва всеки език за известие за собственост във всички копия на такива документи.

 

2. Uмъдри стандарти

 • Този уебсайт не може да се използва незаконно или за каквато и да е цел, забранена в настоящите Условия за ползване, нито този уебсайт и неговото съдържание могат да бъдат използвани за нарушаване на законните права и интереси на други лица или организации.
 • Няма да използвате каквато и да е форма на устройство, програма или алгоритъм за достъп, получаване, копиране или наблюдение на която и да е част от този уебсайт или неговото съдържание. Освен това нямате право да посещавате, получавате или копирате никакви материали, документи или информация на този уебсайт по метод, който не е предоставен от този уебсайт.
 • Няма да правите опити за незаконен достъп, декодиране или използване на други незаконни методи за получаване на неоторизиран достъп до този уебсайт, неговото съдържание или неговите услуги. Нямате право да проследявате, обръщате търсене, декриптирате или декодирате каквато и да е клиентска информация на този уебсайт, включително, но не само идентификационните номера на потребители, различни от вас, до нейния източник или да използвате този уебсайт или която и да е услуга или информация, предоставена или предлагана от или чрез този уебсайт по какъвто и да е начин, когато целта е да се разкрие каквато и да е информация, включително, но не само лична идентификация или информация, различна от вашата собствена информация, както е предвидено от този уебсайт.
 • Няма да нарушавате нито един от механизмите за сигурност или мерките за удостоверяване, използвани от или свързани с този уебсайт. Нямате право да изследвате, сканирате или по друг начин да тествате за мрежови слабости на този уебсайт или тези, свързани с него, нито да предприемате каквато и да е форма на атака срещу него.
 • Вие се съгласявате, че няма да предприемате действия, които налагат неоправдано или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на този уебсайт или системите или мрежите на iPollo, или каквито и да е системи или мрежи, свързани с този уебсайт или с
 • Вие се съгласявате да не използвате никакво устройство, софтуер или рутина, за да се намесите или опитате да попречите на правилното функциониране на този уебсайт или на която и да е транзакция, извършвана на този уебсайт, или с използването на този уебсайт от друго лице.
 • Нямате право да фалшифицирате заглавки или по друг начин да манипулирате идентификатори, за да прикриете произхода на което и да е съобщение или предаване, което изпращате до iPolloon или чрез този уебсайт или всяка услуга, предлагана на или чрез този уебсайт. Не можете да се преструвате, че сте или че представлявате някой друг, или да се представяте за друго физическо или юридическо лице.
 • Нямате право да използвате този уебсайт или каквото и да е Съдържание за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена от Условията за ползване, или за насърчаване на извършването на каквато и да е незаконна дейност или друга дейност, която нарушава правата на iPollo или други.
 • Трябва да сте на необходимата възраст и дееспособност, за да използвате този уебсайт. iPollo не позволява на непълнолетни лица да използват услугите на iPollo и да купуват продукти на iPollo. На непълнолетни е строго забранено да използват и управляват продуктите на iPollo и iPollo не носи отговорност за никакви загуби, причинени от неправилното ви управление, съхранение и поставяне на продукти на iPollo.

 

3. Aсметка, Pпарол и Sсигурност

 • Може да се наложи да регистрирате iPolloID или да влезете във вашия iPollo ID за достъп до определени функции или услуги на този уебсайт. Като се регистрирате за акаунт в iPollo, вие заявявате и гарантирате, че сте лице, което законно получава продуктите или услугите, предлагани от iPollo, съгласно законите на вашата юрисдикция.
 • Вие поемате пълната отговорност за защитата на поверителността на информацията за вашия акаунт, включително вашата парола. Вие поемате пълната отговорност за всички действия, които се извършват във или срещу вашия акаунт, в случай че не успеете да поддържате сигурността и поверителността на споменатата информация.
 • Ако установите, че вашият акаунт има нередности или аномалии, включително, но не само, паролата е променена или акаунтът е влязъл или е използван от неупълномощени лица, трябва да уведомите iPollo Ако не успеете да запазите поверителността на информацията за вашия акаунт води до използването на вашия акаунт от други, което допълнително води до щети на iPolloor други посетители на този уебсайт, може да бъдете държани отговорни за тези щети
 • Няма да използвате iPolloID на други хора по всяко време без изричното разрешение на притежателя на акаунта. iPollo не може и няма да носи отговорност за никакви загуби или щети, произтичащи от неспазването на тези задължения от ваша страна.

 

4. Pповерителност

 • Политиката за поверителност на IPollo се прилага за използването на този уебсайт и нейните условия стават част от Условията за използване чрез тази препратка. Подробностите за Политиката за поверителност на iPollo могат да се видят на този уебсайт. Освен това трябва да се отбележи, че мрежовата връзка и данните, предавани между вас и този уебсайт, не са нито напълно безопасни, нито поверителни и е възможно информацията и данните, които изпращате на този уебсайт, да бъдат прихванати от други. iPollo не може да гарантира сигурността и поверителността на мрежовата връзка и данните, предавани между вас и този уебсайт. Вие разбирате, че всяко съобщение или информация, които изпратите до този уебсайт, може да бъде прочетено или прихванато от други, дори ако има специално известие, че определено предаване (например информация за кредитна карта) е криптирано.

 

 1. Интелектуална собственост
  • Съдържанието в този уебсайт е собственост на iPollo и/или трети страни и е защитено от приложимите закони за интелектуална собственост и други закони, включително, но не само, авторско право. Не се предоставя лиценз по отношение на тези права на интелектуална собственост. Използването от ваша страна на този уебсайт не ви предоставя, прехвърля или предоставя каквито и да е права, право на собственост или дял в съдържанието.
  • Вие се съгласявате, че няма да използвате Съдържанието по никакъв начин, освен за използване на услугите, налични на този уебсайт, в съответствие с Условията за ползване. Този уебсайт може да се използва само за лични и некомерсиални цели. Не трябва да отпечатвате, копирате, променяте, публикувате, възпроизвеждате, разпространявате, препредавате, прехвърляте, качвате, изтегляте, съхранявате, показвате публично, продавате, лицензирате, извършвате обратно инженерство, декомпилирате или разглобявате Съдържанието без предварителното писмено съгласие на iPollo, освен до степента, разрешена от законите за авторското право и/или за изтегляне и отпечатване на Съдържанието само за целите на лично водене на записи.
  • „Логото iPolloMiner “, споменато в този уебсайт се отнася до търговската марка, логото, дизайна и символа, законно притежавани от iPollo понастоящем или в бъдеще, включително без ограничение IPOLLO、IPOLLOMINER、iPolloMiner、PineappleMiner (общо „iPollo“ Лого на миньор“). Гореспоменатите лога са собственост на iPollo в съответствие със закона, включително, но не само, права върху търговски марки, патенти, авторски права, търговски тайни и т.н. Без писмено разрешение на iPollo никоя организация или физическо лице няма право:
 • използва или позволява на някой от своите служители да използва всички или част от правата и предимствата на логото на iPollo Miner ;
 • използвайте логото, което е объркващо подобно на логото iPollo Miner ;
 • приложете всяка търговска марка, която е свързана с iPolloMiner лого или включете всяко iPollo Miner лого;
 • избройте логото iPollo Miner по какъвто и да е начин на уебсайтовете или всякакви платформи, включително, но не само Wechat, Weibo, Facebook, Twitter и всеки друг сайт на социална мрежа, или връзка към уебсайта на iPollo от уебсайтовете или платформите, които притежава .
  • Също така не трябва да участвате в каквото и да е поведение, което нарушава, нарушава или присвоява неправомерно права на интелектуална собственост на iPollo или която и да е друга страна и такова нарушение, нарушаване или присвояване ще представлява нарушение на Условията за ползване Без разрешение или ви е дадено разрешение да използвате или да разрешите на други да използват иконите на iPollo, адресите на сайтове или всякакви други средства за хипервръзка на други интернет сайтове с която и да е страница в уебсайта, освен ако не е изрично разрешено от iPollo в писмен вид.

 

6. Връзки към други сайтове и към iPollo Сайт

 • Този уебсайт може да съдържа връзки към други независими уебсайтове на трети страни („Свързани сайтове“). Тези свързани сайтове се предоставят единствено за удобство на нашите посетители. iPollo не дава изрични или подразбиращи се гаранции по отношение на Съдържанието, услугите и информацията, предоставени на Свързаните сайтове, нито тези връзки трябва да се считат за препоръка или разрешение от iPollo по отношение на тези Свързани сайтове. Такива свързани сайтове не са под контрола на iPollo и iPollo не носи отговорност и не одобрява съдържанието на такива свързани сайтове, включително всяка информация или материали, съдържащи се в такива свързани сайтове. Ще трябва да направите своя собствена независима преценка относно взаимодействието ви с тези свързани сайтове.

 

7. Rзапазване на права

 • iPollore си запазва правото да извършва следните действия по всяко време без предизвестие: (1) Преустановява или прекратява работата или достъпа до целия или част от този уебсайт по всяко време, независимо от причината; (2) Коригира или променя цялото или част от Съдържанието на този уебсайт, както и всички приложими политики, условия или клаузи; (3) Спиране на работата на целия или част от уебсайта за целите на поддръжката, промяна на грешки или други подобни промени на редовни или нередовни интервали.

 

8. Sсанкции и политика за износ

 • iPollodoes не участва в транзакции, пряко или косвено, със санкционирана държава, регион или лице, нито участва в транзакции, включващи санкционирана държава, регион или лице. Нямате право да използвате никакви продукти и услуги на iPollo, ако сте обект на санкции от САЩ или на санкции, съответстващи на законите на САЩ, наложени от правителствата на държавата, в която се намирате. Трябва да спазвате всички американски или други ограничения за износ и реекспорт, които може да се прилагат за стоки, софтуер, технологии и услуги.

 

9. Pпродукт S доставяне

 • Продуктите, услугата и свързаните описания, показани на този уебсайт, може да са различни в различните държави и региони. Ако имате нужда от конкретна информация за продукт или услуга, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти.
 • Вие потвърждавате и се съгласявате, че естеството на продуктите в този уебсайт не е потребителска електроника за цял живот и всички поръчки се правят според нуждите, посочени от Всички продажби са окончателни. Няма да се възстановяват средства.

 

10. Dотказ от отговорност

 • ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ Е ДОСТЪПНО САМО ЗА ВАША УДОБНА УПОТРЕБА. IPOLLO НЕ ОБЕЩАВА, ЧЕ САЙТЪТ ИЛИ КАКВОТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ, УСЛУГА ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКА НА САЙТА ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ НЕПРЕКЪСНАТИ, ИЛИ ЧЕ ВСЯКАКВИ ДЕФЕКТИ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ИЛИ ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС НА УЕБСАЙТЪТЩЕ ПРЕДОСТАВЯ КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ. IPOLLO НЕ ГАРАНТИРА НАЛИЧНОСТТА, ПРОДЪЛЖЕНОСТТА И ДОСТЪПНОСТТА НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ НЕГОВИТЕ УСЛУГИ.ТОЗИ УЕБСАЙТ И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА „КАКТО Е“. ВИЕ, КАТО ПОТРЕБИТЕЛ, НОСИТЕ ВСИЧКИ ОТГОВОРНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ И ВСЕКИ УЕБСАЙТ, СВЪРЗАН КЪМ НЕГО. АКО СЕ ЧУВСТВАТЕ НЕДОВОЛНИ ОТ ЦЯЛИЯ ИЛИ НЯКАКВА ЧАСТ ОТ ТОЗИ УЕБСАЙТ, ЕДИНСТВЕНИЯТ ВАШ КУРС ОТ КООРЕКТИВНОТО ДЕЙСТВИЕ Е ДА СПРЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЦЯЛИЯ ИЛИ ЧАСТ ОТ ТОЗИ УЕБСАЙТ, ТЪЙ КАТО ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА СЪСТАВЛЯВА ЧАСТ ОТ ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ С IPOLLO  ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ.
 • ИНФОРМАЦИЯТА, ПУБЛИКУВАНА НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ОТНОСНО ВИДОВЕТЕ НАЛИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ПРОДУКТОВИТЕ ФУНКЦИИ, КОНФИГУРАЦИИ, ПАРАМЕТРИ, ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛУГАТА, МОЖЕ ДА СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ СТРАНА ИЛИ РЕГИОН. ФУНКЦИИТЕ, КОНФИГУРАЦИИ, ПАРАМЕТРИ И ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ НА ВСЕКИ ДАДЕН ПРОДУКТ МОГАТ ДА БЪДАТ КОРИГИРАНИ НА РАЗЛИЧНИ ЕТАПИ ОТ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ТОЗИ ПРОДУКТ И МОЖЕ ДА ОТНЕМЕ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ НА IPOLLOДА АКТУАЛИЗИРА СЪОТВЕТНИЯТ ИНФОРМАЦИЯ. СЛЕДОВАТЕЛНО МОЖЕ ДА ИМА НЯКОИ ВАРИАЦИИ МЕЖДУ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРОДУКТА И УСЛУГАТА, КОЯТО ВИЖДАТЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ И ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ ПРОДУКТ, КОИТО ЗАКУПУВАТЕ ИЛИ ПРОДУКТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ВАШИЯ ПАЗАР.IPOLLO НЕ ГАРАНТИРА ПРАВИЛНОСТТА , ПЪЛНОТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ.
 • ГОРНИЯТ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВСЯКАКВИ ЩЕТИ, ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НАВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕСПРАВНОСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ГРЕШКА, ПРОПУСК, ПРЕКЪСВАНЕ, ИЗТРИВАНЕ, ДЕФЕКТ, ЗАКЪСНЯВАНЕ НА РАБОТА ИЛИ ПРЕДАВАНЕ, КОМПЮТЪРЕН ВИРУС, ПОВРЕДА В КОМУНИКАЦИОННАТА ЛИНИЯ, КРАЖБА ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕ НА ИЛИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО, ПРОМЯНА НА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОР, ДЕЛИКТ, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГА ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ.

 

11. Lимитации на пасиви

 • IN ПРИ НИКАКВО СЪБИТИЕ IPOLLOИ НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА ВСЯКАКВИ НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ДОБРА ВОЛЯ ИЛИ ВСЯКАКВА ДРУГА НЕМАТЕРИАЛНА ЗАГУБА), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ВАШИЯ ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА, ИЛИ ВАШАТА НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ОСИГНЕТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА ИЛИ ВСЯКАКВИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ НАЛИЧНО ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ ЧРЕЗ САЙТА, ​​НЕЗАВИСИМО ДА СЕ ОСНОВАВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), СТАТУТ ИЛИ ВСЯКАКВА ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ И ДАЛИ НЯКОЕ ЛИЦЕ Е БИЛО ИНФОРМИРАНО ИЛИ НЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЩЕТИ.
 • АКО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ДОВЕДЕ ДО КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБА, ПЪЛНАТА И МАКСИМАЛНА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТОIPOLLO И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ ПРИЕМАТ, ЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПРЕВИШАВАТ ОБЩАТА СУМА НА ВСЯКАКВИ АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ ИЛИ ПОДОБНИ ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА УСЛУГИТЕ ИЛИ ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ.

 

12. Обезщетение

 • Вие се съгласявате да обезщетите и предпазите iPollo, неговите служители, директори, акционери, предшественици, правоприемници, служители, агенти, дъщерни дружества и филиали, от всякакви искания, загуби, отговорности, искове или разходи (включително адвокати ' такси), направени срещу iPolloby всяка трета страна поради или произтичащи от или във връзка с използването на сайта от ваша страна.

 

13. Нарушаване на Условията на ползване

 • 13.1 iPollo може да разкрие всяка информация, която имаме за вас (включително самоличността ви), ако преценим, че такова разкриване е необходимо във връзка с всяко разследване или жалба относно използването на този уебсайт от ваша страна, или за идентифициране, да се свържете или да заведете правно дело срещу някой, който може да причинява вреда или намеса в (умишлено или неволно) правата или собствеността на iPollo, или правата или собствеността на посетителите или потребителите на този уебсайт, включително клиентите на iPollo.iPollo си запазва правото по всяко време да разкрива всякаква информация, която iPollo сметне за необходима за спазване на всеки приложим закон, наредба, правен процес или правителствено искане, iPollo може също така да разкрие вашата информация, когато iPollo прецени, че приложимото законодателство изисква или разрешава такова разкриване, включително обмен на информация с други компании и организации за целите на защитата от измами.
 • 13.2 Вие потвърждавате и се съгласявате, че iPollo може да запази всяко предаване или комуникация от вас с iPollo чрез този уебсайт или която и да е услуга, предлагана на или чрез този уебсайт, и може също така да разкрие такива данни, ако това се изисква по закон или iPollo определя, че такова запазване или разкриване е разумно необходимо за (1) спазване на правния процес, (2) прилагане на Условията за ползване, (3) отговор на твърдения, че такива данни нарушават правата на други лица, или (4 ) защита на правата, собствеността или личната безопасност на iPollo, неговите служители, потребители или посетители на този уебсайт и обществеността.
 • 13.3 Вие се съгласявате, че iPollo може по свое усмотрение и без предизвестие да прекрати достъпа ви до този уебсайт и/или да блокира бъдещия ви достъп до този уебсайт, ако установим, че сте нарушили Условията за използване или други споразумения или насоки, които може да са свързани с използването на този уебсайт от ваша страна. Вие също така се съгласявате, че всяко нарушение от ваша страна на Условията за ползване ще представлява незаконна и нечестна бизнес практика и ще причини непоправима вреда на iPollo, за която паричните щети биха били недостатъчни, и се съгласявате с всяка възбрана или защита по справедливост, която iPollo сметне необходими или подходящи при такива обстоятелства. Тези средства за защита са в допълнение към всички други средства за защита, които iPollo може да има по закон или по справедливост.
 • 13.4 Вие се съгласявате, че iPollo може, по свое усмотрение и без предизвестие, да прекрати достъпа ви до този уебсайт по причина, която включва (но не се ограничава до) (1) искания по закон правоприлагащи или други правителствени агенции, (2) искане от вас (самоинициирани изтривания на акаунти), (3) прекратяване или съществена промяна на този уебсайт или всяка услуга, предлагана на или чрез този уебсайт, или (4) неочаквани технически проблеми или проблеми .
 • 13.5 Ако iPollo предприеме правни действия срещу вас в резултат на нарушение от ваша страна на Условията за ползване, iPollo ще има право да възстанови от вас, а вие се съгласявате да заплатите, всички разумни адвокати такси и разходи за такова действие, в допълнение към всяко друго облекчение, предоставено на iPollo. Вие се съгласявате, че iPollo няма да носи отговорност пред вас или пред която и да е трета страна за прекратяване на достъпа ви до този уебсайт в резултат на каквото и да е нарушение на Условията за ползване.

 

14. Приложими закони и юрисдикция при спорове

 • Условията за използване ще се тълкуват и прилагат в съответствие със законите на Хонконг, без да се прилагат конфликти на закони, правила или принципи.
 • Всеки спор, противоречие, разлика или иск, произтичащи от или свързани с Условията за ползване, включително валидността, тълкуването, изпълнението, нарушаването или прекратяването им или всеки спор относно извъндоговорни задължения, произтичащи от или свързани с към него ще бъде отнесен и окончателно решен чрез арбитраж, администриран от Международния арбитражен център в Хонконг (HKIAC) чрез арбитраж съгласно Арбитражните правила на UNCITRAL, които са в сила, когато е подадено Известието за арбитраж. Органът по назначаването е Международният арбитражен център в Хонконг. Правото на тази арбитражна клауза е правото на Хонконг. Седалището на арбитража е Хонконг. Броят на арбитрите е един. Арбитражното производство се води на английски език. Решението и решенията на арбитража са окончателни и задължителни за страните по настоящото дело.

 

15. SПравила, модификация и разделимост на сайта

 • Моля, прегледайте другите ни политики, публикувани на този уебсайт. Тези политики също уреждат използването от ваша страна на нашите Услуги. Ние си запазваме правото да правим промени в нашия сайт, правилата, условията на услугата и условията за ползване по всяко време. Ако някое от тези условия се счита за невалидно, нищожно или поради някаква причина неприложимо, това условие се счита за отделимо и няма да повлияе на валидността и изпълнимостта на което и да е останало условие.

 

 

Информацията, съдържаща се в този Wуебсайт, подлежи на промяна без предупреждение.

Актуализирано от правния екип на iPollo на 6 януари 2022 г.

 

 

 

.