G1 Mini Инструкции

Общ преглед

Благодарим ви, че избрахте нашите продукти, за да сме сигурни, че можете напълно да разберете и инсталирате нашите

продукт, моля, прочетете внимателно ръководството с инструкции.

iPollo G1 мини параметър

Модел № iPollo G1 mini

Крипто алгоритъм/ Тип монета Cuckatoo32/Grin

Хешрейт (G/s, ±10%) 1,2

Размер (mm,H*W*L) 78*148*158

Райт (Kg) 2,5

Консумирана мощност (W, 0±10%) 120

Мерки за безопасност

• За предотвратяване на повреда, счупване на продукта след падане или причиняване на токов удар, опасност от пожар и други

злополуки, които могат да застрашат вашата безопасност, моля, инсталирайте и го използвайте в строго съответствие с

инструкциите, модифицирайте сървъра или сами заменяйте компонента също е забранено.

• Необходими са оригинални стандартни захранващи устройства и захранващи устройства, които надвишават номиналното напрежение

обхват не може да се използва.

• Моля, внимавайте да не пръскате вода или други течности върху машината, особено вътрешността

компоненти.

• Обърнете внимание на вентилацията и разсейването на топлината, не блокирайте вентилационни отвори и не поставяйте сървъра близо до

запалими вещества и тъкани.

• Ако трябва да премахнете обвивката, за да отстраните проблема, моля, свържете се с

първо екипът за обслужване на клиенти, опитът да разглобите продукта може да го повреди и да анулира вашия

гаранция.

• Гаранционният период на нашия продукт е 6 месеца, за всеки проблем с качеството, моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване

служебен имейл: Support@ipollo.com

Забележка:
1. Това устройство не е за семейна употреба. Това устройство трябва да се управлява само от професионалисти, а на непрофесионалисти (като непълнолетни и т.н.) не се разрешава да работят с това устройство. В случай на нарушаване на това известие, лицето, извършило нарушение, носи отговорност за всяка загуба или щета, причинена на други или на себе си.

2. Вие носите отговорност за всякакви загуби или щети, причинени на вас, произтичащи от или причинени от промяна на алгоритъма на самата блокова верига или промяна на алгоритъма на устройството, извършена от вас. В такъв
случай устройството няма да се ползва от официалното гаранционно обслужване и ще се третира като извънгаранционно.

3. Всички права за окончателно тълкуване на този продукт са запазени от Ipollo HK Limited.

Настройка

Връзка със сървъра

Моля, свържете се с Ethernet и захранване, както е показано по-долу.

Внимание: Сървърът и компютърът трябва да са в един и същи мрежов сегмент, в противен случай IP информацията, върната от сървъра

не може да бъде получено.

Намерете IP адреса на сървъра

Изтеглете файла “Покажи IP.exe

Щракнете с десния бутон върху “Show IP.exe” и го стартирайте като администратор.

Натиснете бутона "IP Report" на сървъра за 3-5 секунди и го освободете

IP адресът на сървъра ще бъде обратна връзка, както е показано по-долу:

Вход на потребител

Въведете получения IP адрес в браузъра (препоръчва се Google Chrome), след което въведете администраторския акаунт и парола: admin в страницата за влизане в сървъра.

Мрежова настройка

Щракнете върху Miners-Network Configuration в левия списък, превключете IP адреса на сървъра на DHCP или Static. (Състоянието на IP адреса по подразбиране е DHCP)

Настройки на пула

Щракнете върху Конфигурация на Miners-Pool в списъка отляво, изберете монета:Grin32

Наличен пул за Grin32 (по избор):

Pool1:stratum+tcp://asia-east-stratum.grinmint.com:3416

Pool2:stratum+tcp://us-east-stratum.grinmint.com:3416

Pool3:stratum+tcp://grin.always.vip:3344

Pool4:stratum+tcp://grin.us.always.vip:3344

Работник на пула: Според „подсметките“, зададени в съответния акаунт на пула за копаене, ако подсметката е ipollo123, работникът трябва да е ipollo123.xxx, номерът със суфикс, използван за

разграничете сървъра

Паролата за пула по подразбиране е 123.

След като завършите настройката на 3 групи, щракнете върху Запазване и прилагане.

Проверете работното състояние на сървъра

Щракнете върху Miners-Dashboard, за да проверите текущия работен статус на сървъра.

.