Videoopplæring

  • Trådløst oppsett
  • B-serieoppsett
  •  V1 Mini-oppsett
  •   V1 Mini Classic TF-kortfastvareoppdatering
  •  V1 mini Classic-innstillinger (poolin Pool Edition)
  •  Trinn for å kontakte kundeservice etter salg