Vilkår for bruk

 

VED Å BRUKE THER NETTSTED, GODTAR DU DE TERMS BRUK; HVIS DU IKKE ER ENIG, IKKE BRUK DETTEER NETTSIDEN.

 

Takk for at du valgte å besøke www.ipollo.com ("dette nettstedet") . Nettstedets funksjoner og produktene og tjenestene publisert på dette nettstedet ("Tjenester") leveres av Ipollo HK Limited og/eller dets datterselskaper, tilknyttede selskaper («iPollo» eller «Oss»). Ved å bruke tjenestene våre har du erkjent og godtatt at: (1) du har overholdt alle gjeldende lover og forskrifter i gjeldende jurisdiksjon og; (2)du har lest og godtatt disse vilkårene for bruk (“vilkårene for bruk”).

I den grad loven tillater, forbeholder iPollo seg retten til, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av vilkårene for bruk når som helst. Det er ditt ansvar å sjekke vilkårene for bruk med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter publisering av endringer vil bety at du godtar og godtar endringene.

I tillegg til å overholde vilkårene for bruk, kan noen ganger ytterligere tjenestevilkår gjelde. (for eksempel når du legger inn en bestilling, vil du også være underlagt bestillingspolicyen og vilkårene). Hvis vilkårene for bruk er i strid med tjenestevilkårene, vil disse tjenestevilkårene kontrollere.

Ved å få tilgang til, bruke eller forsøke å bruke iPollo-tjenestene i en hvilken som helst kapasitet, erkjenner du at du godtar og godtar å være bundet av vilkårene for bruk. Hvis du ikke er enig, ikke gå inn på denne nettsiden eller bruk tjenestene våre.

 

1. Cinnhold

 • All tekst, grafikk, brukergrensesnitt, visuelle grensesnitt, mønstre, diagrammer, fotografier, varemerker, logoer, lyder, musikk, videoer, animasjoner, kunstverk og datakode (samlet kalt "Innhold"), inkludert men ikke begrenset til design, struktur, utvalg, koordinering, uttrykk, "utseende og preg" og arrangement av slikt innhold, som finnes på denne nettsiden, eies, kontrolleres eller lisensieres av eller til iPollo, og er beskyttet av handelsklær, opphavsrett, patent og varemerkelover og diverse andre immaterielle rettigheter og lover om urettferdig konkurranse.
 • Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i bruksvilkårene, kan ingen del av denne nettsiden og intet innhold kopieres, reproduseres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, offentlig vises, kodes, oversettes, overføres eller distribueres på noen måte (inkludert "speiling") til en hvilken som helst annen datamaskin, server, nettside eller annet medium for publisering eller distribusjon eller for kommersiell virksomhet, uten iPollos uttrykkelige skriftlige forhåndssamtykke.
 • Du kan bruke informasjon om iPollo-produkter og -tjenester som med hensikt er gjort tilgjengelige av iPollo for nedlasting fra denne nettsiden, forutsatt at du (1) bruker slik informasjon til dine personlige, ikke-kommersielle informasjonsformål og ikke kopierer eller legger ut slik informasjon på en nettverkstilkoblet datamaskin eller kringkaste den i media, (2) ikke gjøre noen endringer i slik informasjon, (3) ikke gi noen ytterligere representasjoner eller garantier knyttet til slik informasjon eller dokumenter som inneholder slik informasjon, og (4) ikke fjerne ethvert proprietært varselspråk i alle kopier av slike dokumenter.

 

2. Usage Standards

 • Dette nettstedet kan ikke brukes ulovlig eller til noe formål som er forbudt i disse bruksvilkårene, og dette nettstedet og dets innhold kan heller ikke brukes til å krenke de juridiske rettighetene og interessene til andre personer eller organisasjoner.
 • Du skal ikke bruke noen form for enhet, program eller algoritme for å få tilgang til, skaffe, kopiere eller overvåke noen del av dette nettstedet eller dets innhold. I tillegg skal du ikke besøke, skaffe eller kopiere noe materiale, dokumenter eller informasjon på denne nettsiden på en hvilken som helst måte som ikke er gitt av denne nettsiden.
 • Du skal ikke forsøke å ulovlig få tilgang til, dekode eller bruke andre ulovlige metoder for å få uautorisert tilgang til dette nettstedet, dets innhold eller dets tjenester. Du skal ikke spore, omvendt oppslag, dekryptere eller dekode noen kundeinformasjon på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, ID-ene til andre brukere enn deg selv, til kilden, eller utnytte denne nettsiden eller noen tjeneste eller informasjon som er gjort tilgjengelig eller tilbudt av eller gjennom dette nettstedet, på en hvilken som helst måte der formålet er å avsløre informasjon, inkludert men ikke begrenset til personlig identifikasjon eller informasjon, annet enn din egen informasjon, slik det er gitt av denne nettsiden.
 • Du skal ikke bryte noen av sikkerhetsmekanismene eller autentiseringstiltakene som brukes av eller er knyttet til denne nettsiden. Du skal ikke undersøke, skanne eller på annen måte teste for nettverkssvakheter ved dette nettstedet eller de som er knyttet til det, og heller ikke starte noen form for angrep mot det.
 • Du godtar at du ikke vil foreta deg noen handling som påfører en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen til dette nettstedet eller iPollos systemer eller nettverk, eller noen systemer eller nettverk koblet til denne nettsiden eller til
 • Du samtykker i å ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre funksjonen til dette nettstedet eller transaksjoner som utføres på dette nettstedet, eller med andre personers bruk av dette nettstedet.
 • Du kan ikke forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til meldinger eller overføringer du sender til iPolloon eller gjennom denne nettsiden eller noen tjeneste som tilbys på eller gjennom denne nettsiden. Du kan ikke late som om du er, eller at du representerer, noen andre, eller utgi deg for noen annen person eller enhet.
 • Du kan ikke bruke dette nettstedet eller noe innhold til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til vilkårene for bruk, eller for å be om utførelse av ulovlig aktivitet eller annen aktivitet som krenker rettighetene til iPollo eller andre.
 • Du må ha tilstrekkelig lovlig alder og kapasitet til å bruke denne nettsiden. iPollo tillater ikke mindreårige å bruke iPollo-tjenester og kjøpe iPollo-produkter. Mindreårige er strengt forbudt å bruke og betjene iPollo-produkter, og iPollo skal ikke holdes ansvarlig for tap forårsaket av feil håndtering, lagring og plassering av iPollo-produkter.

 

3. Akonto, Password og Ssikkerhet

 • Du må kanskje registrere en iPolloID eller logge på iPollo-ID-en din for å få tilgang til visse funksjoner eller tjenester på dette nettstedet. Ved å registrere deg for en iPollo-konto, representerer og garanterer du at du er en person som lovlig skaffer produktene eller tjenestene som tilbys av iPollo i henhold til lovene i din jurisdiksjon.
 • Du aksepterer fullt ansvar for å beskytte konfidensialiteten til kontoinformasjonen din, inkludert passordet ditt. Du aksepterer fullt ansvar for alle handlinger som skjer på eller mot kontoen din i tilfelle du ikke klarer å opprettholde sikkerheten og konfidensialiteten til nevnte informasjon.
 • Hvis du finner ut at kontoen din har uregelmessigheter eller unormalt, inkludert men ikke begrenset til at passordet endres eller at kontoen logges på eller brukes av uautoriserte personer, bør du varsle iPollo hvis du ikke opprettholder konfidensialiteten av kontoinformasjonen din fører til at kontoen din blir brukt av andre, noe som videre fører til skader på iPolloor andre besøkende på denne nettsiden, kan du bli holdt ansvarlig for nevnte skader
 • Du skal ikke bruke andres iPolloID på noe tidspunkt uten uttrykkelig tillatelse fra kontoinnehaveren. iPollo kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av at du ikke overholder disse forpliktelsene.

 

4. Privacy

 • IPollos personvernerklæring gjelder for bruk av dette nettstedet, og dets vilkår er gjort til en del av bruksvilkårene ved denne referansen. Detaljene i iPollos personvernerklæring kan sees på denne nettsiden. I tillegg bør det bemerkes at nettverkskoblingen og dataene som overføres mellom deg og denne nettsiden verken er helt trygge eller konfidensielle, og det er mulig at informasjon og data du sender til denne nettsiden kan bli fanget opp av andre. iPollo kan ikke garantere sikkerheten og konfidensialiteten til nettverkskoblingen og dataene som overføres mellom deg selv og dette nettstedet. Du forstår at enhver melding eller informasjon du sender til dette nettstedet kan bli lest eller fanget opp av andre, selv om det er en spesiell merknad om at en bestemt overføring (for eksempel kredittkortinformasjon) er kryptert.

 

 1. Immateriell rettighet
  • Innholdet på dette nettstedet eies av iPollo og/eller tredjeparter og er beskyttet av gjeldende immaterielle rettigheter og andre lover, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett. Ingen lisens gis med hensyn til disse immaterielle rettighetene. Din bruk av dette nettstedet gir, overfører eller gir deg ingen rettigheter, tittel eller interesse i innholdet.
  • Du godtar at du ikke vil bruke innholdet på noen måte bortsett fra bruk av tjenestene som er tilgjengelige på denne nettsiden i samsvar med vilkårene for bruk. Denne nettsiden kan kun brukes til personlige og ikke-kommersielle formål. Du må ikke skrive ut, kopiere, modifisere, publisere, reprodusere, distribuere, videresende, overføre, laste opp, laste ned, lagre, vise offentlig, selge, lisensiere, reversere, dekompilere eller demontere innholdet uten skriftlig forhåndssamtykke fra iPollo, lagre og unntatt i den grad det er tillatt av lover om opphavsrett og/eller for nedlasting og utskrift av innholdet kun for personlig journalføringsformål.
  • “iPolloMiner logoen” som er nevnt på denne nettsiden refererer til varemerket, logoen, designen og symbolet som er lovlig inneholdt av iPollo for øyeblikket eller i fremtiden, inkludert uten begrensning IPOLLO、IPOLLOMINER、iPolloMiner、PineappleMiner (samlet "iPollo Miner-logoen"). Logoene ovenfor eides av iPollo i samsvar med loven, inkludert men ikke begrenset til varemerkerettigheter, patenter, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter osv. Uten skriftlig tillatelse fra iPollo, skal ingen organisasjon eller enkeltperson:
 • bruke eller la noen av sine ansatte bruke alle eller deler av rettighetene og fordelene til iPollo Miner-logoen;
 • bruk logoen som er til forveksling lik iPollo Miner logoen;
 • bruk ethvert varemerke som er relatert til iPolloMiner logo eller inkludere en iPollo Miner logo;
 • liste opp iPollo Miner-logoen på noen måte på nettstedene eller plattformene, inkludert, men ikke begrenset til, Wechat, Weibo, Facebook, Twitter og andre sosiale nettverkssider, eller lenke til iPollo-nettstedet fra nettstedene eller plattformene den eier .
  • Du må heller ikke engasjere deg i noen atferd som krenker, krenker eller misbruker immaterielle rettigheter til iPollo eller noen annen part, og slik krenkelse, krenkelse eller urettmessig tilegnelse skal utgjøre et brudd på vilkårene for bruk Ingen tillatelse eller autorisasjon gis til deg til å bruke, eller tillate andre å bruke iPollos ikoner, nettstedsadresser eller andre måter å hyperlenke andre Internett-sider med hvilken som helst side på nettstedet med mindre det er spesifikt tillatt av iPollo skriftlig.

 

6. Koblinger til andre nettsteder og til iPollo Nettsted

 • Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre uavhengige tredjepartsnettsteder ("lenkede sider"). Disse koblede sidene er utelukkende gitt som en bekvemmelighet for våre besøkende. iPollo gir ingen uttrykte eller underforståtte garantier angående innholdet, tjenestene og informasjonen som tilbys på de koblede sidene, og disse lenkene skal heller ikke anses som en anbefaling eller autorisasjon fra iPollo med hensyn til disse tilknyttede nettstedene. Slike koblede nettsteder er ikke under iPollos kontroll, og iPollo er ikke ansvarlig for og støtter ikke innholdet på slike koblede nettsteder, inkludert informasjon eller materiale på slike koblede nettsteder. Du må foreta din egen uavhengige vurdering angående interaksjonen din med disse koblede sidene.

 

7. Rbevaring av rettigheter

 • iPollo forbeholder seg retten til å utføre følgende handlinger når som helst uten å gi varsel: (1) Suspendere eller avslutte driften av eller tilgangen til hele eller deler av denne nettsiden når som helst, uavhengig av årsaken; (2) Rett opp eller endre hele eller deler av innholdet på dette nettstedet, samt eventuelle gjeldende retningslinjer, vilkår eller klausuler; (3)Stoppe driften av hele eller deler av nettstedet for vedlikehold, endring av feil eller andre slike endringer med jevne eller uregelmessige intervaller.

 

8. Sanksjoner og eksportpolicy

 • iPollodoes deltar ikke i noen transaksjon, direkte eller indirekte, med et sanksjonert land, region eller person, eller deltar i noen transaksjon som involverer et sanksjonert land, region eller person. Du kan ikke bruke noen iPollos produkter og tjenester hvis du er gjenstand for amerikanske sanksjoner eller sanksjoner i samsvar med amerikansk lov pålagt av myndighetene i landet der du befinner deg. Du må overholde alle amerikanske eller andre eksport- og reeksportrestriksjoner som kan gjelde for varer, programvare, teknologi og tjenester.

 

9. Product S tilførsel

 • Produktene, tjenestene og relaterte beskrivelser som vises på denne nettsiden kan være forskjellige i forskjellige land og regioner. Hvis du trenger spesifikk produkt- eller tjenesteinformasjon, vennligst kontakt vår kundeservicemedarbeider.
 • Du erkjenner og godtar at arten av produktene på denne nettsiden ikke er forbrukerelektronikk for livet, og alle bestillinger gjøres til behovene spesifisert av Alle salg er endelige. Ingen refusjon vil bli gitt.

 

10. Disclaimer

 • ALT INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET ER KUN TILGJENGELIG FOR DIN PRAKTISKE BRUK. IPOLLO LOVTER IKKE AT NETTSTEDET ELLER NOEN INNHOLD, TJENESTER ELLER FUNKSJONER PÅ NETTSTEDET VIL VÆRE FEILFRIT ELLER UAVBRUTT, ELLER AT NOEN DEFEKTER VIL BLI RETTET DIN, ELLER DETTE NETTSTEDETVIL GI SPESIFIKKE RESULTATER. IPOLLO GARANTERER IKKE TILGJENGELIGHETEN, KONTINUITETEN OG TILGJENGELIGHETEN FOR DETTE NETTSTEDET, DENNE NETTSTEDEN DENS TJENESTER.DETTE NETTSTEDET OG DET INNHOLD LEVERES PÅ ET 'SOM DET ER' BASIS DU, SOM BRUKER, BAR ALT ANSVAR FOR BRUK AV DETTE NETTSTEDET OG EVENTUELLE NETTSTEDER KNYTTET TIL DET. HVIS DU FØLER DU MISFORFØYD MED HELE ELLER NOEN DELER AV DETTE NETTSTEDET, ER DIN ENESTE KURS FOR UTBEHANDLING Å SLUTE Å BRUKE HELE ELLER DELER AV DETTE NETTSTEDET, SOM BEGRENSNING AV RETTSMIDLER UTGJØR EN DEL AV DIN <6tOL6><6tOLt6>  MÅ HENSYN TIL BRUK AV DETTE NETTSTEDET.
 • INFORMASJON PUBLISERT PÅ DETTE NETTSTEDET ANGÅENDE TYPER TILGJENGELIGE PRODUKTER OG TJENESTER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL PRODUKTFUNKSJONER, KONFIGURASJONER, PARAMETRE, TEKNISKE STANDARDER, KONFERANSE STANDARDER, BEKONTER. FUNKSJONENE, KONFIGURASJONENE, PARAMETRE OG TEKNISKE STANDARDER FOR ETHVERT GITT PRODUKT KAN JUSTERES PÅ ULIKE STADIER AV DET PRODUKTETS LIVSSYKLUK, OG DET KAN TAR NOEN TID FØR OPPDATERE C66> INFORMASJON. DERFOR KAN DET VÆRE NOEN VARIASJONER MELLOM PRODUKT- OG TJENESTEINFORMASJONEN DU SER PÅ DENNE NETTSIDEN OG DET FAKTISKE PRODUKTET DU KJØPER ELLER PRODUKTER FOR SALG PÅ DITT MARKED.IPOLLO , FULLSTENDIGHET ELLER PÅLITELIGHET AV INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET.
 • DEN OVENFOR ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER EVENTUELLE SKADER, ANSVAR ELLER SKADER FORÅRSAKET AV ENHVER FEIL I YTELSE, FEIL, UTLEVELSE, AVBRUDD, SLETTING, DEFEKT, FORSINKELSE I DRIFT ELLER OVERFØRING, KOMPRUKSJON, KOMPRUKSJON AV ELLER UAUTORISERT TILGANG TIL, ENDRING AV ELLER BRUK, ENTEN FOR KONTRAKTSBRUDD, TORT, FORSIKTIGHET ELLER ANDRE ÅRSAK TIL HANDLING.

 

11. Letterligninger av forpliktelser

 • IN INGEN HENDELSE VIL IPOLLOOG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER VÆRE ANSVARLIG FOR DEG FOR ENHVER INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGE ELLER STRAFSKADER (INKLUDERT SKADER FOR TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL ELLER ETHVERT ANDRE IMMATERIELLE TAP) SOM OPPSTÅR AV ELLER KNYTTET TIL DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV, ELLER DIN MANGLENDE MULIGHET TIL Å FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE, ET NETTSTEDET, SOM ER HJEMMELIG GJENNOM NETTSTEDET, ENTEN BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UAKTIVITET), LOFT ELLER ENHVER ANNEN JURIDISK TEORI, OG OM NOEN ENHET HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SKADE.
 • HVIS BRUK AV DETTE NETTSTEDET RESULTERER I NOEN FORM FOR SKADE ELLER TAP, DET FULLSTENDIGE OG MAKSIMALE ANSVARET SOMIPOLLO OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER FORUTSATT IKKE SKAL OVERSKRIKE DEN TOTALE SUMMEN AV NOEN ABONNEMENTSGEBYRER ELLER LIGNENDE GEBYRER KNYTTET TIL DIN BRUK AV TJENESTERNE ELLER FUNKSJONENE PÅ DETTE NETTSTEDET.

 

12. Erstatning

 • Du godtar å holde iPollo, dets ledere, styremedlemmer, aksjonærer, forgjengere, etterfølgere, ansatte, agenter, datterselskaper og tilknyttede selskaper skadesløs fra krav, tap, ansvar, krav eller utgifter (inkludert advokater) ' gebyrer), gjort mot iPolloby enhver tredjepart på grunn av eller som følge av eller i forbindelse med din bruk av nettstedet.

 

13. Brudd på vilkårene for bruk

 • 13.1 iPollo kan avsløre all informasjon vi har om deg (inkludert identiteten din) hvis vi fastslår at slik avsløring er nødvendig i forbindelse med etterforskning eller klage angående din bruk av dette nettstedet, eller for å identifisere, kontakte eller ta rettslige skritt mot noen som kan forårsake skade på eller forstyrre (enten med vilje eller utilsiktet) iPollos rettigheter eller eiendom, eller rettighetene eller eiendommen til besøkende til eller brukere av dette nettstedet, inkludert iPollos kunder.iPollo forbeholder seg retten til til enhver tid å avsløre all informasjon som iPollo anser som nødvendig for å overholde gjeldende lover, forskrifter, juridiske prosesser eller forespørsler fra myndighetene iPollo kan også avsløre informasjonen din når iPollo fastslår at gjeldende lov krever eller tillater slik utlevering, inkludert utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner for svindelbeskyttelsesformål.
 • 13.2 Du erkjenner og godtar at iPollo kan bevare enhver overføring eller kommunikasjon fra deg med iPollo gjennom dette nettstedet eller en hvilken som helst tjeneste som tilbys på eller gjennom denne nettsiden, og kan også avsløre slike data hvis det kreves for å gjøre det ved lov eller iPollo avgjør at slik bevaring eller avsløring er rimelig nødvendig for å (1) overholde juridiske prosesser, (2) håndheve vilkårene for bruk, (3) svare på påstander om at slike data krenker andres rettigheter, eller (4) ) beskytte rettighetene, eiendommen eller den personlige sikkerheten til iPollo, dets ansatte, brukere av eller besøkende på dette nettstedet og offentligheten.
 • 13.3 Du godtar at iPollo etter eget skjønn og uten forvarsel kan avslutte tilgangen din til dette nettstedet og/eller blokkere din fremtidige tilgang til dette nettstedet hvis vi fastslår at du har brutt vilkårene av bruk eller andre avtaler eller retningslinjer som kan være knyttet til din bruk av dette nettstedet. Du samtykker også i at ethvert brudd fra deg på vilkårene for bruk vil utgjøre en ulovlig og urettferdig forretningspraksis, og vil forårsake uopprettelig skade på iPollo, som ikke ville vært tilstrekkelig med økonomisk skade, og du samtykker til  ethvert påbud eller rettferdig lettelse som iPollo mener nødvendig eller hensiktsmessig under slike omstendigheter. Disse rettsmidlene kommer i tillegg til alle andre rettsmidler iPollo kan ha ved lov eller egenkapital.
 • 13.4 Du godtar at iPollo etter eget skjønn og uten forvarsel kan avslutte tilgangen din til dette nettstedet, av årsak, som inkluderer (men ikke er begrenset til) (1) forespørsler ved lov håndhevelse eller andre offentlige etater, (2) en forespørsel fra deg (selv-initierte slettinger av kontoen), (3) avslutning eller vesentlig endring av denne nettsiden eller en hvilken som helst tjeneste som tilbys på eller gjennom denne nettsiden, eller (4) uventede tekniske problemer eller problemer .
 • 13.5 Hvis iPollo tar noen rettslige skritt mot deg som følge av ditt brudd på vilkårene for bruk, vil iPollo være berettiget til å komme tilbake fra deg, og du godtar å betale, alle rimelige advokaters gebyrer og kostnader ved en slik handling, i tillegg til enhver annen lettelse gitt til iPollo. Du godtar at iPollo ikke vil være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for oppsigelse av tilgangen din til dette nettstedet som følge av brudd på vilkårene for bruk.

 

14. Gjeldende lover og tvistjurisdiksjon

 • bruksvilkårene skal tolkes og håndheves i henhold til lovene i Hong Kong, uten å gi effekt til konflikter mellom lover, regler eller prinsipper.
 • Enhver tvist, uenighet, forskjell eller krav som oppstår fra eller relatert til bruksvilkårene, inkludert gyldighet, tolkning, ytelse, brudd eller oppsigelse av disse eller enhver tvist angående ikke-kontraktsmessige forpliktelser som oppstår som følge av eller relatert til til det skal henvises til og endelig avgjøres ved voldgift administrert av Hong Kong International Arbitration Center (HKIAC) ved voldgift under UNCITRAL Voldgiftsreglene som er i kraft når meldingen om voldgift sendes. Utnevnende myndighet skal være Hong Kong International Arbitration Centre. Loven i denne voldgiftsklausulen skal være Hong Kong-lov. Setet for voldgift skal være Hong Kong. Antallet voldgiftsdommere skal være én. Voldgiftsbehandlingen skal gjennomføres på engelsk. Avgjørelsen og kjennelsene fra voldgiften skal være endelige og bindende for partene.

 

15. Site-retningslinjer, modifikasjoner og adskillelse

 • Vennligst les gjennom våre andre retningslinjer som er lagt ut på dette nettstedet. Disse retningslinjene styrer også din bruk av tjenestene våre. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer på nettstedet vårt, retningslinjer, tjenestevilkår og bruksvilkår når som helst. Hvis noen av disse betingelsene skal anses som ugyldige, ugyldige eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal den betingelsen anses å være adskillelig og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten til gjenværende betingelse.

 

 

Informasjonen på denne Wnettsiden kan endres uten varsel.

Oppdatert av iPollo Legal Team 6. januar 2022

 

 

 

.