Vilkår og betingelser

KYC-spørreskjema
Hvis løfteren bryter de ovennevnte forpliktelsene og garantiene, skal løfteren holde løftemottakeren og/eller dens tilknyttede selskaper (inkludert deres respektive ledere, direktører, ansatte, agenter, tjenere, underleverandører, distributører) skadesløse fra og mot alle skader, søksmål, krav, dommer, forpliktelser, tap, gebyrer, kostnader eller utgifter av noe slag.

1. Investerer klienten (bedrift/fysisk person) direkte eller indirekte mer enn 5 % av aksjene til Zhejiang Haowei Technology Co., Ltd. eller dets tilknyttede selskaper (“Haowei Technology Group”)?
☑Nei □Ja
2. Har kunden (selskapet) blitt investert av hovedaksjonærene, lederne eller ansatte i Haowei Technology Group? Hvis ja, spesifiser.
☑Nei □Ja Uttalelse:
3. Har klienten (fysisk person) nærmeste familiemedlemmer som jobber i Haowei Technology Group? Hvis ja, vennligst noter hans/hennes navn og stilling.
☑Nei □Ja Firma: Stilling: Navn:
4. Har kunden (bedrift/fysisk person) et fondslånsforhold med Haowei Technology Group? Hvis ja, vennligst forklar.
☑Nei □Ja Uttalelse:
5. Er det noen andre forhold som har en betydelig innvirkning på driftsforholdene til Haowei Technology Group? Hvis ja, noter og forklar.
☑Nei □Ja Erklæring:

Ved å bestille gruvearbeidere via denne nettsiden, godtar lovgiveren fraktpolicy og garanti og reparasjon & Returpolicy.