Vilkår for brug

 

VED AT BRUGE THER WEBSTED, ACCEPTERER DU DEN TERMS Brug; HVIS DU IKKE ACCEPTERER, MÅ IKKE BRUG DETER WEBSTED.

 

Tak, fordi du valgte at besøge www.ipollo.com ("dette websted") .Webstedets funktioner og de produkter og tjenester, der er offentliggjort på dette websted ("Tjenester"), leveres af Ipollo HK Limited og/eller dets datterselskaber, tilknyttede selskaber ("iPollo" eller "Os"). Ved at bruge vores tjenester har du anerkendt og accepteret, at: (1) du har overholdt alle gældende love og regler i den gældende jurisdiktion og; (2)du har læst og accepteret disse Brugervilkår (“Brugervilkårene”).

I det omfang det er tilladt i henhold til loven, forbeholder iPollo sig retten til efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af brugervilkårene til enhver tid. Det er dit ansvar at tjekke brugsvilkårene med jævne mellemrum for ændringer. Din fortsatte brug af denne hjemmeside efter offentliggørelsen af ​​ændringer vil betyde, at du accepterer og accepterer ændringerne.

Ud over at overholde vilkårene for brug kan der nogle gange gælde yderligere servicevilkår. (når du f.eks. afgiver en ordre, vil du også være underlagt ordrepolitikken og vilkår og betingelser). Hvis brugsvilkårene er i modstrid med servicevilkårene, er det disse servicevilkår, der styrer.

Ved at tilgå, bruge eller forsøge at bruge iPollo-tjenester i enhver kapacitet, anerkender du, at du accepterer og accepterer at være bundet af brugsvilkårene. Hvis du ikke er enig, skal du ikke gå ind på denne hjemmeside eller bruge vores tjenester.

 

1. Cindhold

 • Al tekst, grafik, brugergrænseflader, visuelle grænseflader, mønstre, diagrammer, fotografier, varemærker, logoer, lyde, musik, videoer, animationer, illustrationer og computerkode (samlet "Indhold"), inklusive men ikke begrænset til design, struktur, udvælgelse, koordinering, udtryk, "look and feel" og arrangement af sådant indhold, som er indeholdt på denne hjemmeside, ejes, kontrolleres eller licenseres af eller til iPollo og er beskyttet af trade dress, copyright, patent og varemærkelove og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og love om unfair konkurrence.
 • Medmindre det udtrykkeligt er angivet i brugsbetingelserne, må ingen del af denne hjemmeside og intet indhold kopieres, reproduceres, genudgives, uploades, postes, offentligt vises, kodes, oversættes, transmitteres eller distribueres på nogen måde (inklusive "spejling") til enhver anden computer, server, websted eller andet medie til offentliggørelse eller distribution eller for enhver kommerciel virksomhed uden iPollos udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.
 • Du må bruge oplysninger om iPollo-produkter og -tjenester, der med vilje er stillet til rådighed af iPollo til download fra denne hjemmeside, forudsat at du (1) bruger sådanne oplysninger til dit personlige, ikke-kommercielle informationsformål og ikke kopierer eller poster sådanne oplysninger på en netværkscomputer eller udsende dem i et hvilket som helst medie, (2) ikke foretage ændringer af sådanne oplysninger, (3) ikke fremsætte yderligere erklæringer eller garantier vedrørende sådanne oplysninger eller dokumenter, der indeholder sådanne oplysninger, og (4) ikke fjerne ethvert proprietært meddelelsessprog i alle kopier af sådanne dokumenter.

 

2. Usage Standards

 • Denne hjemmeside må ikke bruges ulovligt eller til noget formål, der er forbudt i disse brugsbetingelser, og denne hjemmeside og dens indhold må heller ikke bruges til at krænke andre personers eller organisationers juridiske rettigheder og interesser.
 • Du må ikke bruge nogen form for enhed, program eller algoritme til at få adgang til, opnå, kopiere eller overvåge nogen del af denne hjemmeside eller dens indhold. Derudover må du ikke besøge, anskaffe eller kopiere noget materiale, dokumenter eller information på denne hjemmeside på en hvilken som helst måde, der ikke er leveret af denne hjemmeside.
 • Du må ikke forsøge ulovligt at få adgang til, afkode eller bruge andre ulovlige metoder til at få uautoriseret adgang til denne hjemmeside, dens indhold eller dens tjenester. Du må ikke spore, vende opslag, dekryptere eller afkode nogen kundeoplysninger på denne hjemmeside, inklusive men ikke begrænset til ID'er for andre brugere end dig selv, til dens kilde eller udnytte denne hjemmeside eller nogen service eller information, der er stillet til rådighed eller tilbudt af eller gennem denne hjemmeside, på nogen måde, hvor formålet er at afsløre enhver information, inklusive men ikke begrænset til personlig identifikation eller information, bortset fra dine egne oplysninger, som fastsat af denne hjemmeside.
 • Du må ikke krænke nogen af ​​de sikkerhedsmekanismer eller autentificeringsforanstaltninger, der bruges af eller er knyttet til denne hjemmeside. Du må ikke undersøge, scanne eller på anden måde teste for netværkssvagheder på dette websted eller dem, der er knyttet til det, eller iværksætte nogen form for angreb mod det.
 • Du accepterer, at du ikke vil foretage nogen handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på infrastrukturen på denne hjemmeside eller iPollos systemer eller netværk, eller nogen systemer eller netværk forbundet til denne hjemmeside eller til
 • Du accepterer ikke at bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af denne hjemmeside eller enhver transaktion, der udføres på denne hjemmeside, eller med nogen anden persons brug af denne hjemmeside.
 • Du må ikke forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af ​​en meddelelse eller overførsel, du sender til iPolloon eller gennem denne hjemmeside eller nogen tjeneste, der tilbydes på eller gennem denne hjemmeside. Du må ikke foregive, at du er, eller at du repræsenterer, en anden eller udgive dig for nogen anden person eller enhed.
 • Du må ikke bruge dette websted eller noget indhold til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til brugsbetingelserne, eller til at anmode om udførelse af ulovlig aktivitet eller anden aktivitet, der krænker iPollo eller andres rettigheder.
 • Du skal have en tilstrækkelig lovlig alder og kapacitet til at bruge denne hjemmeside. iPollo tillader ikke mindreårige at bruge iPollo-tjenester og købe iPollo-produkter. Mindreårige er strengt forbudt at bruge og betjene iPollo-produkter, og iPollo er ikke ansvarlig for tab forårsaget af din forkerte håndtering, opbevaring og placering af iPollo-produkter.

 

3. Akonto, Password og Ssikkerhed

 • Du skal muligvis registrere et iPolloID eller logge ind på dit iPollo-ID for at få adgang til visse funktioner eller tjenester på dette websted. Ved at registrere dig for en iPollo-konto repræsenterer og garanterer du, at du er en person, der lovligt erhverver de produkter eller tjenester, der tilbydes af iPollo, i henhold til lovene i din jurisdiktion.
 • Du accepterer det fulde ansvar for at beskytte fortroligheden af ​​dine kontooplysninger, inklusive din adgangskode. Du accepterer det fulde ansvar for enhver og alle handlinger, der sker på eller mod din konto, i tilfælde af at du undlader at opretholde sikkerheden og fortroligheden af ​​nævnte oplysninger.
 • Hvis du opdager, at din konto har uregelmæssigheder eller abnormiteter, herunder men ikke begrænset til, at adgangskoden ændres, eller kontoen bliver logget ind på eller brugt af uautoriserede personer, skal du underrette iPollo, hvis din manglende opretholdelse af fortroligheden af dine kontooplysninger fører til, at din konto bliver brugt af andre, hvilket yderligere fører til skader på iPolloor andre besøgende på denne hjemmeside, kan du blive holdt ansvarlig for nævnte skader
 • Du må ikke bruge andres iPolloID'er på noget tidspunkt uden udtrykkelig tilladelse fra kontoindehaveren. iPollo kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tab eller skader som følge af din manglende overholdelse af disse forpligtelser.

 

4. Privacy

 • IPollos privatlivspolitik gælder for brugen af ​​denne hjemmeside, og dens vilkår er gjort til en del af brugsbetingelserne ved denne reference. Detaljerne i iPollos privatlivspolitik kan ses på denne hjemmeside. Derudover skal det bemærkes, at netværkslinket og data, der overføres mellem dig selv og denne hjemmeside, hverken er fuldstændig sikre eller fortrolige, og det er muligt, at information og data, du sender til denne hjemmeside, kan blive opsnappet af andre. iPollo kan ikke garantere sikkerheden og fortroligheden af ​​netværkslinket og data, der overføres mellem dig selv og dette websted. Du forstår, at enhver meddelelse eller information, du sender til denne hjemmeside, kan blive læst eller opsnappet af andre, selvom der er en særlig meddelelse om, at en bestemt transmission (f.eks. kreditkortoplysninger) er krypteret.

 

 1. Immateriell ejendomsret
  • Indholdet på denne hjemmeside ejes af iPollo og/eller tredjeparter og er beskyttet af gældende intellektuel ejendomsret og andre love, inklusive men ikke begrænset til ophavsret. Der gives ingen licens med hensyn til disse intellektuelle ejendomsrettigheder. Din brug af denne hjemmeside giver, overfører eller giver dig ikke nogen ret, titel eller interesse i indholdet.
  • Du accepterer, at du ikke vil bruge indholdet på nogen måde bortset fra brugen af ​​de tjenester, der er tilgængelige på denne hjemmeside i overensstemmelse med brugsbetingelserne. Denne hjemmeside må kun bruges til personlige og ikke-kommercielle formål. Du må ikke udskrive, kopiere, ændre, offentliggøre, reproducere, distribuere, videresende, overføre, uploade, downloade, gemme, vise offentligt, sælge, licensere, reverse engineering, dekompilere eller adskille indholdet uden forudgående skriftligt samtykke fra iPollo, gemt og undtagen i det omfang, det er tilladt i henhold til love om ophavsret og/eller til download og udskrivning af indholdet udelukkende til personlige registreringsformål.
  • "iPolloMiner logoet" nævnt på denne hjemmeside henviser til varemærket, logoet, designet og symbolet, der er juridisk indehaver af iPollo på nuværende eller i fremtiden, inklusive uden begrænsning IPOLLO、IPOLLOMINER、iPolloMiner、PineappleMiner (samlet "iPollo) Miner-logo"). Ovennævnte logoer ejes af iPollo i overensstemmelse med loven, herunder men ikke begrænset til varemærkerettigheder, patenter, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder osv. Uden skriftlig tilladelse fra iPollo må enhver organisation eller enkeltperson ikke:
 • bruge eller tillade nogen af ​​sine medarbejdere at bruge alle eller dele af rettighederne og fordelene ved iPollo Miner logoet;
 • brug logoet, der til forveksling ligner theiPollo Miner logoet;
 • anvend ethvert varemærke, der er relateret til iPolloMiner logo eller inkludere et hvilket som helst iPollo Miner logo;
 • liste iPollo Miner logoet på nogen måde på webstederne eller platformene, herunder men ikke begrænset til Wechat, Weibo, Facebook, Twitter og ethvert andet socialt netværkswebsted, eller link til iPollo-webstedet fra de websteder eller platforme, det ejer .
  • Du må heller ikke deltage i nogen adfærd, der krænker, krænker eller uretmæssigt tilegner iPollo eller nogen anden parts intellektuelle ejendomsrettigheder, og en sådan krænkelse, krænkelse eller uretmæssig tilegnelse skal udgøre et brud på brugsbetingelserne. Ingen tilladelse eller autorisation er givet til dig til at bruge eller tillade andre at bruge iPollos ikoner, webstedsadresser eller andre midler til at hyperlinke andre websteder med en hvilken som helst side på webstedet, medmindre iPollo udtrykkeligt har givet skriftlig tilladelse hertil.

 

6. Links til andre websteder og til iPollo Websted

 • Dette websted kan indeholde links til andre uafhængige tredjepartswebsteder ("Linkede websteder"). Disse tilknyttede websteder leveres udelukkende som en bekvemmelighed for vores besøgende. iPollo giver ingen udtrykkelige eller underforståede garantier vedrørende indholdet, tjenesterne og oplysningerne på de linkede sider, og disse links bør heller ikke betragtes som en anbefaling eller tilladelse fra iPollo med hensyn til disse linkede sider. Sådanne tilknyttede websteder er ikke under iPollos kontrol, og iPollo er ikke ansvarlig for og godkender ikke indholdet af sådanne linkede websteder, herunder enhver information eller materiale indeholdt på sådanne kædede websteder. Du bliver nødt til at foretage din egen uafhængige vurdering angående din interaktion med disse linkede websteder.

 

7. Rbevarelse af rettigheder

 • iPollo forbeholder sig retten til at udføre følgende handlinger til enhver tid uden varsel: (1) Suspendere eller opsige driften af ​​eller adgangen til hele eller dele af denne hjemmeside til enhver tid, uanset årsagen; (2) Rette eller ændre hele eller dele af indholdet på denne hjemmeside samt eventuelle gældende politikker, vilkår eller klausuler; (3) Suspendere driften af ​​hele eller dele af hjemmesiden med henblik på vedligeholdelse, ændring af fejl eller andre sådanne ændringer med regelmæssige eller uregelmæssige intervaller.

 

8. Sanktioner og eksportpolitik

 • iPollodoes indgår ikke i nogen transaktion, direkte eller indirekte, med et sanktioneret land, region eller person eller deltager i nogen transaktion, der involverer et sanktioneret land, region eller person. Du må ikke bruge nogen iPollos produkter og tjenester, hvis du er genstand for amerikanske sanktioner eller sanktioner i overensstemmelse med amerikansk lovgivning pålagt af regeringerne i det land, hvor du befinder dig. Du skal overholde alle amerikanske eller andre eksport- og reeksportrestriktioner, der kan gælde for varer, software, teknologi og tjenester.

 

9. Pprodukt S forsyning

 • De produkter, tjenester og relaterede beskrivelser, der vises på denne hjemmeside, kan være forskellige i forskellige lande og regioner. Hvis du har brug for specifikke produkt- eller serviceoplysninger, bedes du kontakte vores kundeservicemedarbejdere.
 • Du anerkender og accepterer, at arten af ​​produkterne på denne hjemmeside ikke er forbrugerelektronik for livet, og alle ordrer foretages til de behov, der er specificeret af. Alle salg er endelige. Der ydes ingen refusion.

 

10. Disclaimer

 • ALT INDHOLDET PÅ DENNE WEBSTED ER KUN TILGÆNGELIGT TIL DIN BEMÆLIGE BRUG. IPOLLO LOVTER IKKE AT SIDEN ELLER NOGEN INDHOLD, SERVICE ELLER FUNKTIONER PÅ SIDE VIL VÆRE FEJLFRI ELLER UAFBRUDT, ELLER AT NOGEN DEFEKTER VIL BLIVE RETTET DIN, ELLER DET. WEBSITETVIL LEVERE SPECIFIKKE RESULTATER. IPOLLO GARANTERER IKKE TILGÆNGELIGHED, KONTINUITET OG TILGÆNGELIGHED AF DETTE WEBSTED, DENNE WEBSTED DETS TJENESTER.DETTE WEBSTED OG DET INDHOLD LEVERES PÅ ET 'SOM DEN ER'-BASIS, SOM BRUGER BÆRER DU ALT ANSVAR FOR BRUG AF DENNE WEBSTED OG ENHVER WEBSTED, SOM ER LINKET TIL DET. HVIS DU FØLER DU UTILFREDS MED HELE ELLER NOGEN DEL AF DETTE WEBSTED, ER DIT ENESTE UDVIKLING AF AFHJÆLPNING AT STOPPE MED AT BRUGE HELE ELLER EN DELE AF DETTE WEBSTED, DA BEGRÆNSNING AF RETSMIDLER UDGØR EN DEL AF DIN <6tOLTOL <7tOL>  MED HENSYN TIL BRUG AF DENNE WEBSTED.
 • OPLYSNINGER UDGIVET PÅ DENNE WEBSTED VEDRØRENDE TYPER TIL PRODUKTER OG TILGÆNGELIGE TJENESTER, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL PRODUKTFUNKTIONER, KONFIGURATIONER, PARAMETRE, TEKNISKE STANDARDER, DRIFTSREGLER, B. FUNKTIONERNE, KONFIGURATIONERNE, PARAMETRE OG TEKNISKE STANDARDER FOR ETHVERT GIVET PRODUKT KAN JUSTERES PÅ FORSKELLIGE STADIER AF DETTE PRODUKTS LIVSCYKLUS, OG DET KAN TAGE NOG TID FOR OPDATERING AF C INFORMATION. DERFOR KAN DER VÆRE NOGLE VARIATIONER MELLEM DE PRODUKT- OG SERVICEOPLYSNINGER, DU SER PÅ DENNE WEBSTED, og ​​DET FAKTISKE PRODUKT, DU KØBER ELLER PRODUKTER TIL SALG PÅ DIT MARKED.IPOLLO , FULDSTÆNDIGHED ELLER PÅLIDELIGHED AF INDHOLDET PÅ DENNE WEBSTED.
 • OVNSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER FOR ENHVER SKADER, ANSVAR ELLER SKADER FORÅRSAGET AF ENHVER FEJL I YDEEVNE, FEJL, UDLEDNING, AFBRYDELSE, SLETNING, DEFEKT, FORSINKELSE I DRIFT ELLER OVERFØRSEL, KOMPURLINE, KOMPRUC. AF ELLER UAUTORISERET ADGANG TIL, ÆNDRING AF ELLER BRUG, UANSETT FOR KONTRAKTBRUD, TORT, Uagtsomhed ELLER ENHVER ANDEN ÅRSAG TIL HANDLING.

 

11. Lefterligninger af forpligtelser

 • IN INGEN BEGIVENHED VIL IPOLLOOG DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR ENHVER INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, FØLGE ELLER STRAFSKADER (HERunder SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, GOODWILL ELLER ETHVERT ANDRE IMMATERIELLE TAB), SOM OPSTÅR AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF ELLER DIN MANGLENDE MULIGHED TIL AT FÅ ADGANG ELLER BRUGE ET ENHVER VEJLEDENDE SIDE, DER ER MEDLEJDER. GENNEM WEBSTEDET, UANSET DET ER BASEREDE PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT (HERunder uagtsomhed), LOFT ELLER ENHVER ANDEN JURIDISK TEORI, OG HVORDAN NOGEN ENHED ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SKADE.
 • HVIS DIN BRUG AF DENNE WEBSTED RESULTERER I EN FORM FOR SKADE ELLER TAB, DET KOMPLETTE OG MAKSIMALE ANSVAR, SOMIPOLLO OG DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER FORTAGER IKKE VIL OVERstige DEN SAMLEDE SUM AF NOGEN ABONNEMENTSGEBYRER ELLER LIGNENDE GEBYRER RELATET TIL DIN BRUG AF DENNE WEBSTEDS TJENESTER ELLER FUNKTIONER.

 

12. Erstatning

 • Du accepterer at holde iPollo, dets embedsmænd, direktører, aktionærer, forgængere, efterfølgere, medarbejdere, agenter, datterselskaber og tilknyttede selskaber skadesløs for krav, tab, ansvar, krav eller udgifter (inklusive advokater) ' gebyrer), foretaget mod iPolloby enhver tredjepart på grund af eller som følge af eller i forbindelse med din brug af webstedet.

 

13. Overtrædelse af Betingelserne for brug

 • 13.1 iPollo kan afsløre enhver information, vi har om dig (herunder din identitet), hvis vi fastslår, at en sådan videregivelse er nødvendig i forbindelse med enhver undersøgelse eller klage vedrørende din brug af denne hjemmeside, eller for at identificere, kontakte eller anlægge retssager mod nogen, der kan forårsage skade på eller forstyrre (enten bevidst eller utilsigtet) iPollos rettigheder eller ejendom, eller rettigheder eller ejendom tilhørende besøgende på eller brugere af denne hjemmeside, herunder iPollos kunder.iPollo forbeholder sig retten til til enhver tid at afsløre enhver information, som iPollo anser for at være nødvendig for at overholde gældende love, regler, juridiske processer eller statslige anmodninger iPollo kan også videregive dine oplysninger, når iPollo fastslår, at gældende lov kræver eller tillader sådan videregivelse, herunder udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer til beskyttelse af bedrageri.
 • 13.2 Du anerkender og accepterer, at iPollo må bevare enhver overførsel eller kommunikation fra dig med iPollo gennem denne hjemmeside eller enhver tjeneste, der tilbydes på eller gennem denne hjemmeside, og kan også videregive sådanne data, hvis det er nødvendigt for at gøre det ved lov, eller iPollo afgør, at en sådan bevaring eller offentliggørelse med rimelighed er nødvendig for (1) at overholde juridiske processer, (2) håndhæve vilkårene for brug, (3) svare på påstande om, at sådanne data krænker andres rettigheder eller (4) ) beskytte rettighederne, ejendom eller personlige sikkerhed for iPollo, dets medarbejdere, brugere af eller besøgende på dette websted og offentligheden.
 • 13.3 Du accepterer, at iPollo efter eget skøn og uden forudgående varsel kan afslutte din adgang til denne hjemmeside og/eller blokere din fremtidige adgang til denne hjemmeside, hvis vi fastslår, at du har overtrådt vilkårene af brug eller andre aftaler eller retningslinjer, som kan være forbundet med din brug af denne hjemmeside. Du accepterer også, at enhver overtrædelse fra din side af vilkårene for brug vil udgøre en ulovlig og uretfærdig forretningspraksis og vil forårsage uoprettelig skade på iPollo, som den økonomiske erstatning ville være utilstrækkelig for, og du giver dit samtykke til  ethvert påbud eller rimeligt retsmiddel, som iPollo vurderer. nødvendigt eller passende under sådanne omstændigheder. Disse retsmidler er et supplement til alle andre retsmidler, som iPollo måtte have ved lov eller egenkapital.
 • 13.4 Du accepterer, at iPollo efter eget skøn og uden forudgående varsel kan afslutte din adgang til denne hjemmeside af årsager, som omfatter (men ikke er begrænset til) (1) anmodninger ved lov håndhævelse eller andre offentlige myndigheder, (2) en anmodning fra dig (selv-initierede sletninger af kontoen), (3) afbrydelse eller væsentlig ændring af denne hjemmeside eller enhver service, der tilbydes på eller gennem denne hjemmeside, eller (4) uventede tekniske problemer eller problemer .
 • 13.5 Hvis iPollo tager nogen juridiske skridt mod dig som følge af din overtrædelse af vilkårene for brug, vil iPollo være berettiget til at kræve erstatning fra dig, og du accepterer at betale, alle rimelige advokaters gebyrer og omkostninger i forbindelse med en sådan handling, ud over enhver anden lettelse givet til iPollo. Du accepterer, at iPollo ikke vil være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for opsigelse af din adgang til dette websted som følge af enhver overtrædelse af vilkårene for brug.

 

14. Gældende love og tvistjurisdiktion

 • Betingelserne for brug skal fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med lovene i Hong Kong, uden at det giver virkning for konflikter mellem love, regler eller principper.
 • Enhver tvist, uenighed, forskel eller påstand, der opstår på grund af eller relateret til brugsbetingelserne, herunder gyldighed, fortolkning, ydeevne, brud eller opsigelse af disse eller enhver tvist vedrørende ikke-kontraktlige forpligtelser, der opstår som følge af eller relaterer til den skal henvises til og endelig afgøres ved voldgift administreret af Hong Kong International Arbitration Center (HKIAC) ved voldgift i henhold til UNCITRAL Voldgiftsregler, der er gældende, når meddelelsen om voldgift indgives. Den udpegende myndighed er Hong Kong International Arbitration Centre. Loven i denne voldgiftsklausul er Hongkongs lov. Voldgiftssædet skal være Hongkong. Antallet af voldgiftsmænd skal være én. Voldgiftssagen skal foregå på engelsk. Voldgiftens afgørelse og kendelser er endelige og bindende for parterne heri.

 

15. Site-politikker, ændring og adskillelse

 • Gennemgå venligst vores andre politikker, der er offentliggjort på denne hjemmeside. Disse politikker regulerer også din brug af vores tjenester. Vi forbeholder os retten til til enhver tid at foretage ændringer af vores websted, politikker, servicevilkår og brugsbetingelser. Hvis nogen af ​​disse betingelser skal anses for ugyldige, ugyldige eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne betingelse anses for at være adskillelig og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af ​​eventuelle resterende betingelser.

 

 

Oplysningerne på denne Whjemmeside kan ændres uden varsel.

Opdateret af iPollo Legal Team den 6. januar 2022

 

 

 

.