V系列固件

          固件V82.118提示:

          1.MCU升級支持內存修復

          2. 修改部分已知bug。

         固件V99129提示:

          1.優化TCP斷開後礦池通信

         固件V110133提示:

         1.修復雙挖時MCU重複nonce的問題。
         2.解決溫度錯誤顯示問題。