Партнерська політика

Розклад комісій партнерської програми

Цей Розклад плати за рекламу в програмі Associates («Графік») є частиною операційної угоди, яка регулює вашу участь у програмі Associates. У цьому Розкладі описано ставки комісії за рекламу, які ви можете отримати як учасник Програми. Тут також описуються обмеження, які застосовуються до отримання плати за рекламу певних Продуктів.

Час від часу ми можемо змінювати цей Розклад відповідно до Операційної угоди. Усі наведені нижче терміни з великої літери, які не визначені на цій сторінці, мають значення, надані їм у Операційній угоді.

Протягом кожного календарного місяця ви можете отримувати комісію за рекламу за Відповідні покупки. Більшість комісій за рекламу розраховується як відсоток від кваліфікованого доходу на основі таблиць нижче та підлягає обмеженням, описаним у розділі «Обмеження ставок комісії за рекламу для певних продуктів» нижче. Ми також можемо пропонувати комісію за рекламу у вигляді бонусів або інших спеціальних пропозицій, як описано в розділі «Спеціальні пропозиції та акції» нижче. «Кваліфіковані доходи» означають суми, які ми отримуємо від відповідних покупок клієнтів, за вирахуванням комісії за доставку, обробку та упаковку подарунків, податків і плати за обслуговування, а також без будь-яких знижок, комісії за обробку кредитних карток, повернення та безнадійної заборгованості.

Стандартна структура комісії за рекламу Програми описана в таблиці 1. Ставки комісії за рекламу, які ви можете заробити, відрізнятимуться залежно від категорії Продуктів, які надсилаються, транслюються або завантажуються (якщо застосовно) протягом певного календарного місяця, що становить Кваліфікацію покупки. Ми визначимо класифікацію Продуктів у кожній категорії, наведеній у Таблиці 1 нижче або іншим чином описаній на цій сторінці.

Стандартна структура комісії

Стандартна комісія до 3% надається на всі продукти, за винятком перелічених нижче.

Спеціальні пропозиції та акції

На даний момент немає спеціальних пропозицій

Важлива примітка

Час від часу ми можемо вносити зміни до ставок комісії за рекламу, включаючи, але не обмежуючись цим, 1.) Виключення певних продуктів або категорій продуктів із плати за рекламу та/або 2.) Зменшення або збільшення комісії за рекламу для певних продукти або категорії продуктів. Ми також можемо проводити спеціальні або обмежені за часом пропозиції чи рекламні акції, за якими ви можете отримувати комісію за рекламу Продуктів або категорій Продуктів, які раніше були виключені з комісій за рекламу, або ви можете заробляти підвищені ставки комісії за рекламу з перерахованих вище.

Ми можемо сповіщати вас про ці винятки, зміни ставок, спеціальні пропозиції чи рекламні акції, оновлюючи цю сторінку, електронною поштою, публікаціями в блозі чи іншими способами.

Додаток 1:

Розклад комісій партнерської програми

Цей Розклад комісій Партнерської програми («Розклад») є частиною операційної угоди, яка регулює вашу участь у Партнерській програмі. У цьому Розкладі описано ставки комісії за рекламу, які ви можете отримати як учасник Програми. Тут також описуються обмеження, які застосовуються до отримання плати за рекламу певних Продуктів.

Час від часу ми можемо змінювати цей Розклад відповідно до Операційної угоди. Усі наведені нижче терміни з великої літери, які не визначені на цій сторінці, мають значення, надані їм в Операційній угоді.

Протягом кожного календарного кварталу ви можете отримувати комісію за рекламу за Відповідні покупки.    Більшість комісії за рекламу розраховуються як відсоток від відповідного доходу на основі таблиці 1 нижче і підлягають обмеженням, описаним у розділі «Обмеження ставок комісії за рекламу для певних продуктів» нижче.Ми також можемо пропонувати комісію за рекламу у вигляді бонусів або інших спеціальних пропозицій, як описано в розділі «Спеціальні пропозиції та рекламні акції» нижче. «Кваліфіковані доходи» означають суми, які ми отримуємо від клієнтів Відповідні покупки.

Стандартна структура комісії за рекламу в Програмі описана в таблиці 1.  Ставки комісії за рекламу, які ви можете заробити, змінюватимуться залежно від категорії Продуктів, які надсилаються, транслюються чи завантажуються (якщо застосовно) протягом певного календарного кварталу, що становить Кваліфікацію покупки. Ми визначимо класифікацію Продуктів у кожній категорії, наведену в Таблиці 1 нижче або описану іншим чином на цій сторінці.

Таблиця 1

Елемент

Sстандарт Cкомісія

Примітка

Усі продукти

3%

/

 

Обмеження ставок зборів за рекламу для певних продуктів

На даний момент немає обмежень

Спеціальні пропозиції та акції

На даний момент немає спеціальних пропозицій

Важлива примітка

Час від часу ми можемо вносити зміни до ставок комісії за рекламу, зокрема, але не обмежуючись цим: (1) виключати певні продукти або категорії продуктів із плати за рекламу та/або (2) зменшувати або збільшувати комісію за рекламу для конкретні продукти або категорії товарів. Ми також можемо проводити спеціальні або обмежені за часом пропозиції чи рекламні акції, за якими ви можете отримувати комісію за рекламу Продуктів або категорій Продуктів, які раніше були виключені з комісій за рекламу, або ви можете заробляти підвищені ставки комісії за рекламу з перерахованих вище.

Ми можемо сповіщати вас про ці винятки, зміни ставок, спеціальні пропозиції чи рекламні акції, оновлюючи цю сторінку, електронною поштою, публікаціями в блозі чи іншими способами.

 

 

 

.